Samfund

Ny læge-tendens får kritik: Kan ændre hele sundhedsvæsenet

Mere end 130.000 danskere har ikke nogen fast læge.

Det er selve fundamentet for det danske sundhedsvæsen, der er på spil.

Sådan lyder det fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), efter at en ny type lægepraksis er begyndt at vinde indpas.

Traditionelt har en praktiserende læge haft sin egen lægepraksis, og drevet den som sin egen lille virksomhed.

Men i de nye, såkaldte partnerskabsklinikker, kan én læge stå for at oprette lægepraksissen, hvorefter administrationen lægges hos en privat virksomhed og til sidst hyres en helt anden læge ind til at have sin daglige gang i praksissen.

- Hvis vi følger den her vej, er vi i gang med at lave et helt andet sundhedsvæsen. Et sundhedsvæsen, hvor du ikke nødvendigvis kender din praktiserende læge og din praktiserende læge ikke kender dig, siger Christian Freitag, der er formand for PLO.

Ifølge en opgørelse foretaget af mediet Dagens Medicin, er er mindst 18 af de såkaldte partnerskabsklinikker i funktion eller under opsejling på tværs af landets fem regioner.

Partnerskabsklinikker og praktiserende læger

Hvad er en partnerskabsklinik?

En læge køber et ydernummer, men lader en privat virksomhed stå for både ansættelse af læger og den daglige drift. Juridisk set har lægen dog stadig det sundhedsfaglige og overenskomstmæssige ansvar.

Hvad er et ydernummer?

Et ydernummer er ensbetydende med retten til at drive praksis. Ydernumre skal købes, men kan falde eller stige i pris afhængigt af udbud og efterspørgsel. Normalt vil den samme læge, som køber ydernummeret, også selv drive praksissen og være den læge, patienterne møder.

Hvordan aflønnes praktiserende læger?

Ifølge en oversigt på PLO’s hjemmeside, betaler de fem regioner et basishonorar for hver patient, den enkelte læge har tilknyttet. Derudover bliver lægerne betalt en sum for hver konsultation og ydelse.

Et omfattende arbejde

En af dem, der står bag flere af partnerskabsklinikkerne, er Thomas Helt, der ejer virksomhedens Alles Lægehus. Han mener, at virksomheder som hans egen tilbyder en service, lægerne selv efterspørger.

- At være læge er et meget omfattende job. Man skal drive virksomheden, stå for administrationen, IT-sikkerheden, bogholderiet. Man skal rekruttere medarbejdere og tage sig af HR-opgaver samtidig med, at man er læge. Det er ikke alle læger, der synes det er sjovt at have de opgaver på sig, og det har vi forsøgt at skabe nogle løsninger for, siger Thomas Helt til TV 2.

Ifølge Jakob Kjellberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), kan man finde både fordele og ulemper ved partnerskabsklinikkerne.

I en undersøgelse fra PLO er det blevet anslået, at omtrent 136.000 danskere i år står uden deres egen faste læge, og at det tal kan blive fordoblet inden for de næste år.

Jakob Kjellberg peger på, at det er mere attraktivt at drive lægepraksis i nogle dele af landet end andre, og partnerskabsklinikkerne kan være en måde at få gjort noget ved lægemanglen i de dele af landet, hvor der er for få læger.

- Hvis du køber din egen praksis, er du der for det lange stræk. Så har du har virkelig det lange lys på, og investerer noget af dig selv i dine patienter og får en bedre forståelse for dem over tid, siger Jakob Kjellberg.

Ifølge Christian Freitag fra PLO vil mange læger, der bliver hyret ind til samarbejdsklinikkerne, formentligt kun være der et kortere tidsrum. Han advarer om, at det i sidste ende kan gå ud over kvaliteten af den behandling, patienterne får.

Færre læger og praksisser

Gennem de seneste år er det blevet stadig sværere at tiltrække læger til Udkantsdanmark og områder med sprogbarrierer eller sociale udfordringer.

Læger betales groft sagt for hver patient, de konsulterer, og det kan nogle steder gøre det svært at få en lægepraksis til at løbe rundt, fortæller Jakob Kjellberg:

- De steder, hvor mange patienter lider af flere forskellige sygdomme, og hvor sprogbarrieren er stor, er det svært at holde konsultationerne korte nok til at tjene penge, siger sundhedsøkonomen.

Samtidig er det svært at få læger til at flytte sig selv og deres familie permanent til de upopulære områder – og derfor kan partnerskabsklinikkerne måske sikre en bedre lægedækning i hele landet.

- De her klinikker har nogle stordriftsfordele, og kan måske få det til at løbe bedre rundt. Og selvom de bemandes af korttidsansatte læger, er alternativet lige nu, at der slet ikke er en læge, siger Jakob Kjellberg videre.

I et årligt faktaark fra PLO kan man læse, at antallet af praktiserende læger er faldet gennem de seneste ti år, ligesom antallet af lægepraksisser i 2020 har nået det laveste niveau i mere end 40 år.

Samme sted kan man også læse, at mere end 60 procent af alle praktiserende læger i landet har lukket for at tage nye patienter ind, ligesom der advares mod en general lægemangel. Ifølge PLO vil det ændre sig om 8-10 år, og derfor er det ifølge Jakob Kjellberg fra Vive ikke ligegyldigt, hvad man gør nu:

- Det her er forholdsvis irreversibelt. Hvis først man gør det her, så er det sådan det er.