Samfund

Politiker berørt af hånende plejehjemsvideo: - Det taler ind i en syg, forrået og rådden kultur

Flere folketingspolitikere er positive over for forslag om at registrere brodne kar i ældreplejen.

- Det er så råt og sygt, det, der foregår.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Folketingets sundheds- og ældreudvalg, Jane Heitmann (V), da hun første gang ser videoen fra Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør, hvor en social- og sundhedshjælper filmer og håner en 83-årig demensramt kvinde.

Samme toner lyder fra Dansk Folkepartis ældreordfører, Karina Adsbøl, efter at have set videoen, som TV 2 søndag bragte med tilladelse fra den 83-årige kvindes pårørende.

I videoen kalder social- og sundhedshjælperen blandt andet plejehjemsbeboeren "en grim kvinde".

- Jeg har simpelthen slet ikke ord for det her, for det er simpelthen så grimt, ydmygende, ækelt og vammelt. Altså, hvad sker der oven i hovedet på sådan et menneske, siger Karina Adsbøl.

Også Birgitte Vind, ældreordfører for Socialdemokratiet, er rystet:

- Man får lidt en afmagtsfølelse. Hvad er det for noget? Hvordan tillader et menneske sig at opføre sig på den her måde i en situation, hvor man har ansvaret for at tage sig af et andet menneske?

- Det går lige i hjertet

Videoen er optaget af en 34-årig uddannet social- og sundhedshjælper, der har flere års erfaring fra ældreplejen og var ansat på Plejehjemmet Grønnehaven i knap halvandet år.

Han sendte i maj i år videoen til en bekendt med ordene "driller lige den gamle på arbejde", og kort efter kontaktede politiet plejehjemsledelsen, som omgående bortviste social- og sundhedshjælperen.

Sagen fra Helsingør kommer, efter TV 2 i juli viste dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', som afslørerede eksempler på grove plejesvigt, sundhedsskadelig behandling og uværdig tale over for to demenssyge beboere i Aarhus og i Randers.

Jane Heitmann har svært ved at forstå, hvordan en uddannet social- og sundhedshjælper i ældreplejen kan finde på at optage en ydmygende video af en borger for derefter at sende den videre.

- Det går lige i hjertet på mig. Jeg bliver meget berørt. Det her er jo et umådeligt trist eksempel på, at både værdighed, empati og omsorg er totalt fraværende. Jeg kan slet ikke forstå, at sådan et menneske har fundet vej til ældreplejen, siger hun.

En 83-årig kvindelig beboer på Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør blev filmet af en social- og sundhedshjælper, som efterfølgende delte videoen med en bekendt. Video: Jonas H. R. Moestrup

Partier vil se på regler for autorisationsregister

Som konsekvens af den nye sag fra Helsingør foreslog byens borgmester, Benedikte Kiær (K), at der på nationalt plan indføres en form for register over brodne kar, så personer som den 34-årige social- og sundhedshjælper ikke kan få nyt job i ældreplejen.

Borgmesteren frygter, at nye arbejdsgivere ikke altid indhenter referencer på kandidater til opslåede jobs, og at de derved misser vigtig information om tidligere kritiske personalesager.

Hun opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at se på, om social- og sundhedshjælperne kan blive en del af det såkaldte autorisationsregister. Et register for sundhedspersonale, der giver Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for at suspendere autoriserede sundhedspersoner såsom social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger.

Som reglerne er i dag er social- og sundhedshjælpere nemlig ikke autoriserede og derfor ikke med i registret.

Det forslag er flere partier positivt stemt over for at se nærmere på.

- Det er helt oplagt i forbindelse med topmødet, at man tager en diskussion af, om der er nogle knapper, vi skal skrue på i forhold til autorisationsreglerne, siger Jane Heitmann med henvisning til det såkaldte ældretopmøde, som regeringen planlægger at afholde i slutningen af september.

Nogenlunde samme melding lyder fra Socialdemokratiet.

- Vi har ikke taget endelig stilling til det endnu, men vi er parat til at gøre det nødvendige for at få løst situationen, så jeg er bestemt ikke afvisende over for, at det kunne være en mulighed, siger Birgitte Vind.

Dansk Folkeparti er ligeledes klar til at se på autorisationsreglerne og ønsker samtidig at gøre det obligatorisk for arbejdsgivere i ældresektoren at indhente straffeattester.

- Så kan vi forebygge, at det nogensinde sker igen med de gengangere, siger Karina Adsbøl.

DF: Ærgerligt at sager rammer hel faggruppe

Foruden at overveje bedre muligheder for at registrere brodne kar mener alle tre ordførere, at der er behov for store ændringer på ældreplejeområdet.

Ældreordføreren fra Venstre mener, at videoen taler ind i en kultur, der eksisterer på nogle danske plejecentre. En kultur, hun kalder "syg, forrået og rådden".

- Vi har jo set den i blandt andet Aarhus og Randers (i dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', red.). Derfor er det helt afgørende, at vi får taget fat om nældens rod her og får gjort noget radikalt, så vi får ændret den kultur, der findes nogle steder i ældreplejen, siger Jane Heitmann.

Også Karina Adsbøl (DF) mener, der er behov for en kulturændring nogle steder i den danske ældrepleje.

- Det her er jo vanvittigt, og det skal vi have sat en stopper for. Det skal vi alle sammen sætte en stopper for. Det gælder både, at vi har et politisk ansvar, og at vi har en synlig ledelse på plejehjemmene, siger hun.

Samtidig ærgrer Karina Adsbøl sig over, at sager som den fra Helsingør ifølge hende rammer en hel faggruppe:

- Der er jo også mange medarbejdere, der gør et rigtig godt stykke arbejde.

S: Største udfordring er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Birgitte Vind (S) peger på, at sagen fra Helsingør er et udtryk for, at der i mange kommuner mangler kandidater til de mange social- og sundhedsstillinger på ældreområdet.

- Vi har svært ved at rekruttere, og derfor kommer man måske også nogle gange til at ansætte nogen, som man ikke ville have ansat, hvis man havde haft flere at vælge imellem, siger hun.

Af den grund er det også vigtigt, at der fremover gøres mere for at finde kvalificeret arbejdskraft, mener Birgitte Vind.

- Det er det største problem, vi har. Vi har en opgave i at få trukket folk til uddannelsen på det her meget, meget vigtige område, som er en af grundpillerne i vores samfund.

Med afsløringerne fra 'Plejehjemmene bag facaden' og den nye sag in mente forventer Birgitte Vind desuden, at kommunerne kigger sig selv efter i sømmene.

- Man skal blive helt skarp på: Hvad forventer vi os af vores ældrepleje, hvad for en tone vil vi have, og hvilke mennesker vil vi have ansat, siger hun.

Minister: Eksemplerne på forrået kultur er for mange

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke kommenterede søndag aften også sagen fra Helsingør og kaldte den "ubærlig".

- Mange gør et flot og fagligt stykke arbejde, men eksemplerne på uværdig og forrået kultur er alt for mange, skrev han.

TV 2 bringer videoen af den 83-årige kvinde efter aftale med hendes familie. Af hensyn til kvinden har TV 2 valgt at sløre videoen, og af samme grund optræder familien anonymt.

TV 2 er bekendt med identiteten på den 34-årige social- og sundhedshjælper, men det er trods gentagne forsøg ikke lykkedes at få en kommentar fra ham.

Nordsjællands Politi bekræfter over for TV 2, at sagen i øjeblikket efterforskes. Politiet har ingen yderligere kommentarer.