Samfund

Så udbredt er omskæring i Danmark, derfor er ritualet vigtigt for jøder og muslimer, og her er myterne

I USA er 75 procent af mændene omskåret, selv om jøder og muslimer kun tilhører et lille mindretal. Læs hvorfor her.

Et lovforslag, der vil forbyde omskæring af drengebørn i Danmark, har igen startet debatten.

Bør en ældgammel tradition, der har været særligt praktiseret i jødedommen og islam, forbydes af hensynet til barnets tarv?

Eller vil et forbud indskrænke religionsfriheden i Danmark?

Her giver TV 2 svar på de mest stillede spørgsmål om omskæring.

Så udbredt er omskæring

Hvor mange bliver omskåret i Danmark?

I 2018 blev der indberettet 808 ikke-terapeutiske omskæringer, altså omskæringer uden om egne læger. Sundhedsdatastyrelsen og andre kilder vurderer, at disse tal ikke svarer til det reelle antal ikke-terapeutiske omskæringer. Det vurderes snarere at være omkring 2.000 per år.

Der kan være forskellige årsager til den manglende indberetning, herunder forbehold omkring synligheden og episoder med misbrug af data/chikane af læger, der foretager omskæring. Det skriver Sundhedsstyrelsen i et notat fra februar 2020

Hvor mange bliver omskåret i verden?

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er cirka en tredjedel af alle mænd/drenge i verden omskåret. Af dem er ca. 70 procent muslimer og 0,8 procent er jøder - de sidste 30 procent er omskåret på grund af ikke-religiøse årsager.

Omskæring er særligt udbredt i Mellemøsten, Centralasien og i store dele af Afrika, hvor over 80 procent af mændene er omskåret. I USA vurderes det, at 75 procent af mændene er uden forhud.

Hvordan er loven i dag?

I dag er omskæringer et operativt indgreb, som kun læger må udføre. En patient skal afgive et informeret samtykke til behandling i medfør af sundhedsloven. Når et barn fylder 15 år, kan barnet selv afgive et informeret samtykke.

Det er imidlertid forældrene til et barn under 15 år, der skal modtage information og give samtykke til behandling af barnet.

 

Derfor omskærer man religiøst og kulturelt

Hvorfor omskærer man i jødedommen?

Omskæring symboliserer ifølge jødedommen Abrahams pagt med Gud. Gud gav Abraham besked på, at han skulle omskære sig selv og sin stamme. Det skulle være tegnet på den pagt, de havde indgået. Omskæring er et af de allervigtigste ritualer i jødedommen.

Selve indgrebet foretages som udgangspunkt på barnets 8. levedag. Traditionelt er det overrabbineren, som udfører operationen, og som regel får drengen sit navn ved denne ceremoni.

Hvorfor omskærer man i islam?

I den muslimske tro praktiseres drengeomskæring, selv om Koranen ikke eksplicit befaler handlingen. Alligevel praktiseres ritualet universelt blandt verdens muslimer og menes at symbolisere en fortsættelse af den Abrahamitiske tradition og tro.

I islam er der ingen fast alder for, hvornår indgrebet skal udføres, dog foretages det før puberteten, og normalt senest når drengen er 6-7 år.

Hvorfor omskærer man af kulturelle årsager?

I USA er 75 procent af mændene omskåret. Det er selv om jøder og muslimer blot udgør små mindretal. Omskæringen er primært kulturelt betinget og forbundet med renlighed og sundhed. Mens nogle religiøse figurer og læger tidligere var af den fejlagtige opfattelse, at omskæring kunne forebygge visse sygdomme og onani i puberteten, så anbefaler mange amerikanske læger i dag indgrebet.

Ifølge nogle forskningsresultater kan omskæring mindske risikoen for HIV, urinrørsinfektioner og kræft i kønsorganerne. USA er det eneste vestlige land, hvor flertallet af drengebørn omskæres. 

I en stor del af Afrika har omskæring længe været en tradition. Eksempelvis er 98 procent af alle mænd over 15 år omskåret i Madagaskar.

Derfor omskærer man af medicinske årsager

Hvorfor omskærer man af medicinske grunde?

Omskæring kan ske af medicinske årsager, hvis drengen lider af forhudsforsnævring. Hvis forhuden hos et barn ikke kan trækkes tilbage uden besvær, risikerer man, at der kommer små rifter i forhuden, som kan føre til dannelse af arvæv. 

Hos nogle kan forhudsforsnævring medføre, at der gentagne gange opstår infektion under forhuden eller giver besvær med at lade vandet. Endelig kan forhudsforsnævring være forbundet med smerter ved rejsning af erektion.

 

Er omskæring farligt?

Generelt er der lav forekomst af komplikationer ved indgrebet. Men der er internationalt rapporteret tilfælde af alvorlige komplikationer og dødsfald, hvoraf to af disse dødsfald har fundet sted i Skandinavien (Norge og Sverige) inden for de seneste 20 år. 

Styrelsen for Patientsikkerhed er ikke bekendt med dødsfald i Danmark, men er bekendt med otte alvorlige komplikationer, der er sket i forbindelse med omskæringer i Danmark siden 2011. 

Hvad er forhudens funktion?

Forhuden beskytter penishovedet, også kaldet glans. Glans er et indre organ, og derfor skal den beskyttes for ikke at tørre ud. 

Hvis man bor i områder, hvor HIV er meget udbredt, nedsættes risikoen for HIV-smitte, hvis voksne mænd omskæres. 

En undersøgelse fra 2011 viste, at tre gange så mange omskårne mænd - som intakte mænd - klager over problemer med at få orgasme.

Hvilke myter eksisterer der om omskæring?

Omskæring giver seksuelle problemer

Ved omskæring fjernes forhuden og dermed den følsomhed og funktion, som forhuden besidder. Dette giver anledning til seksuelle problemer hos en del omskårne mænd. Meget få videnskabelige studier har belyst de seksuelle konsekvenser i voksenlivet af omskæring udført i barndommen, men studier fra bl.a. Danmark og Belgien har vist en øget forekomst af seksuelle problemer hos tidligt omskårne mænd og deres kvindelige partnere 

Alle jøder og muslimer går ind for omskæring af drenge

Rundt omkring i verden bliver de fleste jødiske drenge omskåret, men det er kun omkring 50%-60% af jødiske drenge i Danmark, der bliver omskåret. De fleste muslimer omskærer deres drenge, men for både jøder og muslimer er omskæringshyppigheden aftagende, da flere og flere vælger ritualet fra. Dette gælder også i USA, hvor andelen af drenge, der bliver omskåret ved fødslen, er faldet fra omtrent 90% til lidt over 50% i løbet af de seneste årtier.

Da man inden for visse islamiske skoler heller ikke mener, at omskæring er et påbud, undlader flere her også at lade deres børn omskære. 

Sådan ser en omskæring ud, hvis man benytter "Sleeve"-metoden:

Kilder: Rapport udgivet 20. februar 2020, Styrelsen for Patientsikkerhed, interview med religionssociolog Brian Arly Jacobsen, interview med Dan Meyrowitsch, forsker i epidemiologi , religion.dk, Verdenssundhedsorganisationen WHO, forskningsprojekt af Morten Frisch.