Skal vi betale for at køre på vejene i fremtiden? Sådan kan det skrues sammen

Kommissionen anbefaler både en vejafgift, der skal gælde for alle – og en noget mere uprøvet og usikker model.

Hvis bilerne på de danske veje skal blive grønnere, vil det kræve ændringer af afgiftssystemet.

Sådan lød det mandag fra den såkaldte Bilkommission, der fremlagde sin længe ventede rapport om den grønne omstilling på de danske veje.

Kommissionen havde fået til at opgave at regne ud, hvordan man kan få markant flere elbiler på de danske veje, uden at statskassen mister de årlige indtægter på cirka 50 milliarder kroner, der strømmer ind fra primært benzin- og dieselbiler.

Blandt de værktøjer, kommissionen foreslog, var både en meget konkret model – og en noget mere uprøvet og usikker model.

TV 2 kigger her på de to forslag, der har det til fælles, at det vil koste bilejere at bruge vejene i Danmark.

En vejafgift for alle

Hvis vi starter med det konkrete forslag om en årlig vejafgift på 1000 kroner, så benyttede Bilkommissionen sig af den i alle deres fire modeller for grøn omstilling.

De fandt, så at sige, ingen vej uden om den.

Uanset bilens størrelse og type brændstof, er beløbet det samme. Afgiften skal gælde både for nye og eksisterende person- og varebiler, foreslår kommissionen, og både danske og udenlandske bilister skal betale afgiften for at køre på de danske veje.

Samtidig foreslår kommissionen dog at indføre et bundfradrag i registreringsafgiften for alle biler.

- Indførelsen af en simpel periodebaseret vejafgift samt forhøjelsen af brændstofafgifterne vil ramme de mindre og billigere biler relativt hårdere end de større og dyrere biler, skriver kommissionen. Bundfradraget skal være en måde at udligne noget af den forskel.

Ønsker man som udlænding at køre i eller gennem Danmark, vil man også skulle købe adgang til vejene. Kommissionen foreslår, at udlændinge enten kan købe adgang for et helt år til 1000 kroner, to måneder for 360 kroner eller ti dage for 180 kroner.

I alt anslår kommissionen, at de udenlandske gæster på de danske veje vil indbringe i omegnen af 700 millioner kroner om året, når omkostninger til administration af systemet er trukket fra.

Kommissionen lægger op til, at vejafgiften kan indføres fra starten af 2023.

Den kilometerbaserede vejafgift

Derudover bruger Bilkommissionen en del plads i den 246-sider lange rapport på at behandle et system, de kalder "kilometerbaseret vejafgift”, men som også er kendt som 'roadpricing'.

Princippet bag er, at man som bilejer skal betale for de kilometer, man kører, og ifølge kommissionen er fordelene mange – men udfordringerne er tilsvarende store.

Mod slutningen af den lange rapport fremgår et bud på, hvordan den kilometerbaserede vejafgift kunne skrues sammen. Kommissionen har bygget oven på en anden kommission, Trængselskommissionen fra 2013, og fremlagt tre bud på, hvordan roadpricing kan komme til at se ud i fremtiden.

I alle tre modeller er det dyrere at køre i byerne og i myldretiden:

Ifølge kommissionens beregninger vil en typisk bilist, der kører omkring 16.000 kilometer om året, skulle punge ud med mellem 3700 og 11.700 kroner, alt efter om man fra politisk hold vælger den ene, anden eller tredje sats.

Geografisk vil roadpricing dog ramme skævt, skriver kommissionen, og fremhæver Syd- og Vestsjælland som dem, der vil blive hårdest ramt. Dels kører de mange kilometer og dels vil de blive ramt af de højere afgifter, fordi mange kører på arbejde i København.

Uklart hvordan roadpricing kan udfoldes

Roadpricing har tidligere været diskuteret, ligesom flere eksperter har kaldt det for den optimale løsning.

Hvordan det konkret skal udfoldes, svarer kommissionen ikke endeligt på. I stedet oplyser den, at der er nedsat en arbejdsgruppe for at undersøge fordele og ulemper ved et system, der er bygget op omkring en GPS-lignende teknologi.

I rapporten skriver Bilkommissionen, at statens indtægter fra det kilometerbaserede afgiftssystem på sigt ville kunne erstatte de andre bilrelaterede afgifter, så det ikke bliver dyrere at eje og køre i bil – udgifterne vil blot blive flyttet.

Kommissionen anbefaler derfor, at ”en kilometerbaseret vejafgift indgår som et langsigtet element i en fremtidig afgiftsmodel”. Samtidig advarer de dog mod, at ingen andre lande tidligere har indført roadpricing i stor skala, og at Danmark derfor kan risikere at skulle udvikle et system, der virker, fra bunden.

- Det vurderes, at den praktiske implementering af kilometerbaserede vejafgifter i Danmark vil udgøre en teknisk og administrativ udfordring. Der vil således være tilknyttet en høj projektmæssig risiko, skriver kommissionen og anbefaler derfor, at Danmark ikke kaster sig ud i projektet som de første.