Coronavirus

- Meget bekymrende, siger overlæge om corona-situationen i Danmark

I 83 af landets 98 kommuner har der været nye smittetilfælde gennem de seneste uger. Overlæge er bekymret for tendensen og det danske sygehusvæsen.

Søndag blev der registret 147 nye tilfælde af smittede med coronavirus i Danmark, og antallet af indlagte med covid-19 steg eksplosivt med 11 til i alt 27 personer.

Tallene går i øjeblikket i den gale retning, siger Anette Holm, der er ledende overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, til TV 2.

- Vi er meget bekymrede nu, hvor vi kan se, at smittetallet stiger igen i Danmark, og at der er flere indlagte.

Overlægen mener, at sundhedsmyndighederne skal komme på banen i forhold til råd og vejledning om den nuværende situation, hvor coronavirus spreder sig hastigt herhjemme.

- Vi venter lidt i spænding på, hvad myndighederne siger. Det er dem, der har det store overblik over, hvem der er smittet, og hvordan de er smittet. Samtidig kan de komme med krav og rådgivning om, hvordan smitten stoppes, der hvor vi ser den nu i Danmark, siger Anette Holm.

Ældre bliver ramt hårdere

Ifølge overlægen har det hovedsageligt været yngre mennesker, der har været smittet efter sommeren.

I denne aldersgruppe bliver de unge som oftest ikke særligt syge af corona, men det billede vil ændre sig, hvis den ældre del af befolkningen bliver smittet.

Anette Holm forventer, at der i efteråret vil være flere ældre, der rammes af den smitsomme sygdom.

Og det øger presset på sundhedsvæsenet.

- Vi ved, at de ældre aldersklasser hyppigere har behov for at blive indlagt til iltbehandling og nogen gange også intensiv behandling. Hvis det er det, der sker lige nu, så er det meget bekymrende, for vi har ikke haft så højt et antal indlagte i Danmark siden forsommeren, siger overlægen.

Jens Lundgren, professor i virussygdomme ved Københavns Universitet, er enig med Anette Holm og kalder udviklingen "forventelig" over for TV 2.

- Det er helt velkendt billede, vi ser. Smitten starter i den yngre generation, og så på en eller anden måde bevæger den sig op i den ældre generation. Det er udbruddets indre dynamik, siger Jens Lundgren.

Lokale nedlukninger i spil

Coronasmitte har den seneste tid udviklet sig i Danmark, og i 83 af landets 98 kommuner har der været nye smittetilfælde gennem de seneste uger.

Fredag 4. september holdt de danske sundhedsmyndigheder pressemøde om situationen, og her varslede Styrelsen for Patientsikkerhed, at der bliver holdt skarpt øje med situationen.

- Hvis den stigning (antal smittetilfælde, red.), vi har set de seneste par dage, fortsætter henover weekenden, er det bestemt ikke urealistisk, at vi vil tage helt andre værktøjer i brug allerede på mandag, sagde styrelsens direktør, Anette Lykke Petri.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kan lokale nedlukninger, som tidligere har fundet sted i Aarhus Kommune, komme på tale om kort tid, hvis smitten fortsat stiger.

Sundhedsvæsenet kan blive udfordret

Overlæge Anette Holm mener derfor, at der nu skal ske en reaktion på det øgede antal nysmittede med coronavirus.

For skal det danske samfund fortsat været åbnet, så danskerne eksempelvis kan gå i biografen eller ud at spise, kræver det, at vi allesammen kigger indad og opretholder de gode vaner som afstand og håndhygiejne.

- Det kræver lidt mere af os, end det gjorde, da vi var lukket ned, siger Anette Holm.

De danske sygehuse er for nuværende ikke overbelastet af, at antallet af indlagte personer er steget, men alligevel udgør tendensen en risiko for sundhedsvæsenet, påpeger overlægen.

- På sygehusene har man ret travlt med at få afviklet de operationer, som ikke blev nået i foråret. Vi skal helst ikke ud i en situation, hvor vi skal bruge intensivkapaciteten til covid-19-patienter, så vi ikke kan operere dem, vi gerne vil, siger Anette Holm.