Samfund

Hvordan gør vi bilerne grønnere? Her er kommissionens anbefalinger

Vejafgift, flyafgift og en ny CO2-afgift. Sådan vil Bilkommissionen ændre afgiftssystemet for at skubbe grøn omstilling på vej.

En million grønne biler på vejene i Danmark om ti år er nok ikke realistisk, lyder det fra Bilkommissionen, der mandag har fremlagt sin længe ventede delrapport.

Omvendt gør en halv million grønne biler ikke nogen større forskel.

Hvor højt barren så skal sættes, og med hvilke omkostninger, er derimod en politisk debat, skriver kommissionen.

Alligevel har Bilkommissionen, under ledelse af tidligere topchef i Dong, Anders Eldrup, fremlagt en række konkrete forslag til, hvordan man kan gøre bilisme i Danmark mere grøn.

Grundlæggende kan kommissionens forslag inddeles i tre kategorier: Forslag om ændring af registreringsafgiften, forslag om ændring af løbende afgifter og øvrige forslag.

Herunder kan du få et overblik over nogle af kommissionens forslag:

  • Gradvis stigning i registreringsafgiften for elbiler: I 2030 skal registreringsafgiften for elbiler være på samme niveau som benzin- og dieselbiler, men indtil da skal satsen være lavere for elbiler. Der skal ske en gradvis stigning.
  • Stigning i registreringsafgiften skal tage hensyn til prisudviklingen: Nok foreslår kommissionen, at elbiler skal betale fuld registreringsafgift i 2030, men man skal også tage hensyn til, at elbiler skal være konkurrencedygtige i deres pris.
  • Nyt CO2-afhængigt tillæg i registreringsafgiften: Kommissionen foreslår, at bilejere skal betale en afgift på 250-300 kroner per gram CO2, deres bil udleder, for de første 125 gram CO2 per kørt kilometer. Udleder en bil mere CO2 end dette, anbefaler kommissionen at det skal koste 500-600 kroner per gram.
  • Årligt tilskud til nye ejere af nul- og lavemissionsbiler: I sidste uge foreslog Enhedslisten, at man kunne give op til 100.000 kroner i kontant rabat til personer, der købte elbiler. Men så ville bilerne bare blive solgt videre bagefter, lød kritikken. Kommissionen foreslår en mellemløsning, hvor bilejere kan få 2500 kroner i kontant tilskud for hvert år mellem 2021 og 2030, hvor de ejer deres nye nul- eller lavemissionsbil.
  • Vejafgift: Kommissionen lægger op til, at der fra 2023 indføres en afgift for at benytte de danske veje på 1000 kroner per år. Afgiften skal gælde alle køretøjer, både udenlandske og danske. Kommissionen forventer, at det vil indbringe cirka 750 millioner kroner fra udenlandske bilister.
  • Brændstofsafgift: Kommissionen nævner det som en mulighed, at brændstofsafgiften kan forhøjes med én krone per liter benzin eller diesel fra 2021. Det skal tilskynde bilisterne til at anvende grønt brændstof.
  • Kilometerbaserede vejafgifter for tung transport fra 2025: Kommissionen foreslår at indføre en vejafgift for den tunge transport, der skal basere sig på det faktiske antal kilometer kørt. Det skal afløse den nuværende vignetordning – også kendt som vejafgift – og kan formentlig indbringe cirka en milliard kroner om året, ifølge kommissionens beregninger.
  • Afgift på flytransport: Kommissionen foreslår at indføre en passagerafgift på 100 kroner ved flytransport. Statens indtægter skønnes at blive cirka 1,25 milliarder kroner om året, men først efter, at luftfartsbranchen er blevet normaliseret på bagkant af coronakrisen.