Samfund

Så stor er uligheden i sundhedsvæsenet

God social position sikrer ikke bare villa og velstand, men længere liv og bedre behandling, viser ny rapport. Sundhedsministeren vil reformere.

Uligheden gennemsyrer det danske sundhedsvæsen fra vugge til grav.

De veluddannede får det stadigt bedre og lever længere. De lavtuddannede med lav løn bliver sygere, dør tidligere og får også dårligere hjælp undervejs i sundhedsvæsenet. Deres børn fortsætter ad samme spor.

Det slås fast i en ny, stor rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som offentliggøres onsdag.

Ifølge rapporten halter Danmark bagud i Vesteuropa, og der er ingen tegn på, at det bliver bedre.

International bundplacering

Danmark ligger i bunden, når det gælder social ulighed på sundhedsområdet. Vi halter bagefter i Nordeuropa, og sundhed og levealderen hos os er tæt forbundet med længden af uddannelse og indkomst.

Og i den nye rapport er der er en række ting, som har indflydelse på, hvor længe man lever. Nedenfor kan du se flere af dem.

  • En 30-årig mand/kvinde med grunduddannelse lever i snit seks år kortere end en person med en længerevarende uddannelse.
  • 25 procent af kvinderne med grundskole ryger på førtidspension mod knap 3 procent af de bedre uddannede kvinder.
  • Dobbelt så mange med kort uddannelse rammes af depression, og der er en overvægt af personer med bipolar lidelse og skizofreni.
  • Der er en markant overvægt af multisyge danskere med to eller mange forskellige sygdomme blandt kortuddannede.
  • Rygning er den vigtigste enkeltfaktor for folkesundheden. Der er mere end dobbelt så mange rygere blandt de lavtuddannede.
  • Stort set samme mønster ses ved svær overvægt.
  • Klart flere veluddannede møder op til forskellige typer af screeninger for kræft, som netop skal sikre, at livstruende sygdomme opdages tidligt.

Ministeren vil have en reformation

Sundhedsminister Magnus Heunicke(S) kalder rapporten alarmerende.

- Vi har fælles adgang til sundhed som et fundament i vores sundhedsvæsen. Men vi kan se, at der er en uforklarlig og helt urimelig ulighed i sundhed, som slår revner i vores samfundsmodel, siger han.

- Før man har truffet et eneste valg i livet, kan eksperter sige, hvad spædbørns chancer er for et sundt og godt liv, helt afhængig af hvor de fødes, og hvad deres forældres baggrund er.

Sundheds- og ældreministeren mener, at der blandt andet skal sættes ind så tidligt som muligt hos udsatte familier med nyfødte børn.

- Vi skal reformere sundhedsplejerskeordningen. Vi skal fokusere langt mere på de familier, hvor vi ved, at gør vi ikke noget, så får de børn senere langt flere sygdomme og problemer end andre.

Han peger også på, at mange sundhedskampagner går hen over hovedet på dem, som de var stilet imod.

- Kampagner kan ikke stå alene. Man skal også turde tage de svære beslutninger om begrænsning af adgangen og højere priser.

-Min plan er, at vi område for område laver politiske aftaler, hvor vi styrker forebyggelsen tidligt. På samme måde som vi har gjort på en række områder for at begrænse unges rygning, siger Heunicke.

Han mener, at næste indsats er mod børn og unges europarekord i druk.

- Jeg håber, at vi som på tobaksområdet kan tage fat i de ting, som gør en reel forskel som blandt andet tilgængelighed og færre reklamer, som har en konkret effekt.