Coronavirus

Kommune i brev til forældre: Børn med snotnæser skal blive hjemme mindst 48 timer

Kommuner tolker udmeldinger fra myndighederne forskelligt - i Gladsaxe mener man ikke, at løbenæser kan udelukkes som et symptom på covid-19 hos børn.

Alle forældre kender det: Når sommeren går på hæld, begynder børns næser at løbe – og det fortsætter stort set indtil det tidlige forår.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer ikke et typisk tegn på covid-19 – alligevel sender dagtilbud og skoler i flere kommuner børn uden andre symptomer end netop løbende næser hjem.

En stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på covid-19 er ikke typisk for covid-19

Sundhedsstyrelsen

Det gælder blandt andet Gladsaxe Kommune, hvor forældre til børn i dagtilbud efter sommerferien har fået brev om, at et barn med løbenæse vil blive sendt hjem.

- Hvis personalet oplever, at et barn har løbenæse gentagne gange, efter at næsen er blevet tørret af, skal personalet betragte det som et symptom på sygdom og sende barnet hjem, fremgår det af brevet, som TV 2 har set.

I brevet bliver det også oplyst, at barnet må komme tilbage 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Hvis barnet stadig har løbenæse, men har det godt, må børnene komme tilbage, når der ikke har været yderligere symptomer på sygdom i syv dage.

Barnet må komme tilbage før, hvis forældrene kan fremvise en negativ test.

Borgmester: Vi går med livrem og seler

Til TV 2 forklarer borgmesteren i Gladsaxe Kommune, Trine Græse (S), at det er kommunens sundhedsfaglige konsulent, der har tolket retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og et nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Det ville være så ærgerligt, hvis vi beholder et barn i en institution, hvor det så viser sig, at det er covid-19.

Trine Græse, borgmester

- Sundhedsstyrelsen siger, at det (løbenæse, red.) ikke er et typisk symptom. Det er af vores sundhedsfolk blevet tolket sådan, at det kan være et symptom på covid-19, siger Trine Græse.

Sådan skriver myndighederne om en løbende næse

I  en opdateret vejledning fra Sundhedsstyrelsen 16. april fremgik det, at:

- (...) en stoppet eller løbende næse uden andre symptomer på covid-19 ikke er typisk for covid-19, og at det i sådanne tilfælde ikke er sandsynligt, at personen er smittet med covid-19.

I en skrivelse fra Sundhedsstyrelsen 25. august fremgår det:

- Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, for eksempel om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har covid-19. Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for covid-19.

På et spørgsmål, om hvorfor kommunen har foretaget denne tolkning, når Sundhedsstyrelsen i sine retningslinjer netop skriver, at coronavirus ikke er sandsynligt, hvis der ikke er andre symptomer end løbende næse, lyder svaret fra borgmesteren:

- Det er ikke sandsynligt, men det er ikke udelukket.

Hun erkender, at kommunen går med livrem og seler.

- Men det gør vi alle i den her tid. Det ville være så ærgerligt, hvis vi beholder et barn i en institution, hvor det så viser sig, at det (den løbende næse, red.) er covid-19.

Hun oplyser, at hvis kommunen kan få et entydigt svar fra Sundhedsstyrelsen på, hvordan man skal forholde sig til løbende næser, så er situationen anderledes.

Forældreorganisation: Styrelsen må melde klarere ud

I Gladsaxe Kommune henviser man desuden til et nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet, der er sendt 25. august.

I nyhedsbrevet er Sundhedsstyrelsens "ikke sandsynligt" blevet til "mindre sandsynligt":

- Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for covid-19, det vil sige, at det er mindre sandsynligt, at symptomerne skyldes covid-19, står der blandt andet i nyhedsbrevet.

Og det er netop her problemet ligger, mener Forældrenes Landsorganisation (FOLA), der har eksempler på flere kommuner, der sender børn med løbenæse hjem.

For mens nogle kommuner lægger vægt på én formulering i retningslinjerne og sender børnene hjem udelukkende på grund af en løbende næse, skal der i andre kommuner mere til.

- Vi har brug for en tydeligere udmelding fra Sundhedsstyrelsen. Vi ved nemlig godt, at fra nu og til marts er der masser af forkølelse i omløb. Vi oplever familier, der godt forstår alvoren og gerne vil hjælpe til, men også bliver urimeligt presset af, at børn skal holdes hjemme, siger formand Signe Nielsen.

Er det ikke rimeligt, at man under en pandemi sender børn med løbenæse hjem, når nu netop børn enten ikke har symptomer eller kun har meget milde symptomer, når det gælder covid-19?

- Jo, det er rimeligt. Men det er ikke rimeligt, at det tolkes forskelligt fra kommune til kommune. Og det er helt urimeligt, at forældre ikke bliver tildelt flere rettigheder til at gå hjemme med deres syge børn, siger Signe Nielsen.

Hun fremhæver, at man som forælder skal være dækket af en overenskomst for at kunne blive hjemme med syge børn på barnets første og eventuelt anden sygedag, men at børn efter en forkølelse først er helt symptomfri efter helt op til 14 dage.

Sundhedsstyrelsen: Vi kommer det ikke nærmere

Overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen oplyser i et skriftligt svar til TV 2, at det ikke er muligt at komme en beskrivelse af symptomerne nærmere, da ”spektret for symptomer på covid-19 hos børn er meget bredt”.

Hun fremhæver desuden, at det er de enkelte sektorer – i dette tilfælde Børne- og Undervisningsministeriet - der udarbejder de specifikke retningslinjer på baggrund af de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Det ville være fantastisk at undgå at få snotnæserne tilbage

Trine Græse, borgmester

Det har ikke været muligt for TV 2 at stille opfølgende spørgsmål om, hvorvidt blandt andet løbende næse går under betegnelsen et mildt symptom.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver til TV 2 i et skriftligt svar, at ministeriet løbende har sendt nyhedsbreve for at videregive aktuelle informationer. Formuleringen "mindre sandsynligt" er baseret på information fra i Sundhedsstyrelsens ”Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge” fra den 25. maj.

- Det omtalte nyhedsbrev fra ministeriet fra 25. august tog ikke højde for, at Sundhedsstyrelsen på samme dag udgav en opdateret version med en anden formulering, lyder det.

Det har heller ikke været muligt for TV 2 at stille Børne- og Undervisningsministeriet opfølgende spørgsmål.

Kan blive hverdag på den anden side af pandemien

Mens covid-19 er årsagen til, at man blandt andet i Gladsaxe Kommune sender børn med løbenæse hjem, er det ikke umuligt, at det på den anden side af pandemien bliver hverdag, siger borgmester Trine Græse.

- Vi kan også hindre, at børnene bliver smittet med andre ting. Snotnæser er også noget, der smitter, og der har været meget, meget lidt sygdom i den her coronatid. Det ville være fantastisk at undgå at få snotnæserne tilbage, siger hun.

Borgmesteren forstår, at det kan være en udfordring for forældre og arbejdspladser, men på trods af, at der ikke er videnskabeligt bevis for det, er hun overbevist om, at det samlet set vil give mindre fravær på arbejdspladserne, hvis snotnæser også i fremtiden kan holdes væk fra daginstitutioner.

- Det er en helt anden diskussion – om vi generelt set skulle tage ved lære af det, som vi har lært under coronaen, nemlig hvordan vi får mere sunde børn. Det må vi som samfund tage en diskussion af, siger borgmesteren.