Coronavirus

Danmark topper amerikansk liste - USA ligger selv helt i bund

I en international undersøgelse skiller Danmark sig ud som meget tilfreds med håndteringen af coronaudbruddet.

Regeringen har klaret coronaudbruddet godt, og samtidig har pandemien bragt befokningen sammen.

Sådan kan danskernes holdning opsummeres i en ny undersøgelse foretaget af tænketanken Pew Research Center.

I 14 lande med veludviklede økonomier har instituttet spurgt folk om, hvordan regeringerne har klaret coronapandemien - og Danmark lægger sig i toppen.

Således mener 95 procent af de adspurgte, at Danmark har gjort det godt i forhold til at håndtere pandemien. Fem procent har den modsatte holdning.

Næsten lige så tilfredse er australierne, hvor 94 procent af de adspurgte svarer, at landet har det gjort det godt.

Helt i bund ligger Storbritannien og USA, hvor kun henholdsvis 46 og 47 procent mener, at regeringen har gjort det godt under pandemien.

Pew-forskeren Kat Devlin forklarer, at det er lykkedes at samle både Danmark og Australien på tværs af partiskel.

- I Danmark, som for øjeblikket ledes af centrum-venstre-partiet Socialdemokraterne, og i Australien, hvis leder Scott Morrison hører til centrum-højre-partiet Liberal Party, mener mindst ni ud af ti voksne på både venstre- og højrefløjen, at deres land har gjort det godt i forhold til coronavirus, siger forskeren til CNN.

Pew-undersøgelsen har også set nærmere på flere andre spørgsmål.

Et samlet Danmark

Befolkningerne er blandt andet blevet spurgt, om krisen i højere grad har "samlet" eller "splittet" nationen.

Også her topper Danmark.

Derudover er danskerne også det af de adspurgte folkfærd, som føler, at deres hverdag er blevet påvirket mindst.

I den modsatte ende er svenskerne, der føler, at deres hverdag er blevet meget anderledes.

De danske svar baserer sig på telefoninterview foretaget foretaget af Gallup mellem 16. juni og 19. juli blandt 1043 mennesker.

Den danske del af undersøgelsen har en usikkerhed på 3,9 procent.