Samfund

S ekskluderer medlem efter dødstrusler mod Sikandar Siddique

Partiets hovedbestyrelse har fundet truslerne så alvorlige, at S-medlemmet i al hast er blevet udelukket.

Socialdemokratiets hovedbestyrelse har på et ekstraordinært møde mandag aften besluttet at ekskludere et mangeårigt medlem af partiet.

Det oplyser partisekretær Jan Juul Christensen.

Partimedlemmet bliver ekskluderet, fordi han i en e-mail til folketingsmedlemmet og løsgænger Sikandar Siddique er kommet med trusler og har skrevet hadefuldt.

- En enstemmig hovedbestyrelse besluttede sig for at udelukke det pågældende medlem, siger Jan Juul Christensen.

- Det er med baggrund i, at det er helt uforeneligt at være medlem af Socialdemokratiet og så fremsætte sådan nogle udtalelser og trusler, som det er fremgået af den mail sendt til Sikandar Siddique.

Truer med at likvidere

I et opslag på Twitter har Sikandar Siddique vedhæftet et billede af mailen. Til billedet skriver han:

- Jeg kan simpelthen ikke tro på, at denne mand - der truer med at likvidere mig - er medlem af Socialdemokratiet. For det er vores uenigheder til trods ikke det Socialdemokrati, jeg kender.

Af mailen fra det nu tidligere S-medlem fremgår det, at vedkommende har været medlem af Socialdemokratiet siden, han var 16 år.

Socialdemokratiet ønsker af hensyn til databeskyttelsesloven hverken at oplyse medlemmets navn, eller hvilken lokal partiforening den pågældende har været medlem af.

Han skriver blandt andet til Sikandar Siddique, som har dansk-pakistansk baggrund, at han skal "skride hjem".

- I modsat fald skal vi nok finde ud af systematisk med årene at likvidere jer, står der.

Skærpende omstændigheder

Det er normalvis de lokale partiforeninger, som står for ekskluderingen af partimedlemmer.

Men fordi truslerne mod Sikandar Siddique er så alvorlige, har hovedbestyrelsen brugt en særlig paragraf i Socialdemokratiets love. Den gør det muligt for hovedbestyrelsen af ekskludere medlemmer i særlige tilfælde.

- Vi har vurderet, at det var så skærpende en omstændighed at fremsætte trusler mod andre personers liv og levned, at hovedbestyrelsen var nødt til at gå ind og træffe beslutningen med den hastighed, siger Jan Juul Christensen.