Samfund

Tre chefer sendt hjem - efterretningstjeneste anklages for omfattende lovbrud og spionage

Lars Findsen har været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste i fem år, men er nu sendt hjem.

Ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er fritaget fra tjeneste indtil videre. Det oplyser Forsvarsministeriet på sin hjemmeside.

Det drejer sig om chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to øvrige ledende medarbejdere.

Svend Larsen, der er politidirektør for Midt- og Vestsjællands Politi, er indsat som fungerende chef.

Undersøgelse af FE peger på lovbrud

I starten af august meddelte Tilsynet med Efterretningstjenesterne(TET), at resultaterne af en rutinemæssig undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ville blive udsat.

Det skyldtes, at man var kommet i besiddelse af "en betydelig mængde materiale vedrørende FE". Mandag formiddag udsendte Tilsynet med Efterretningstjenesterne en pressemeddelelse med konklusioner fra den ekstra undersøgelse, der blev sat i gang.

Her konkluderes det blandt andet, at FE i årevis har tilbageholdt oplysninger fra tilsynet og også givet urigtige oplysninger. Tilsynet omtaler i denne forbindelse en "uhensigtsmæssig legalitetskultur" i FE's ledelse, som har legitimeret de "uhensigtsmæssige forhold".

TET påpeger yderligere, at FE har kapacitet til uhensigtmæssigt at indhente oplysninger om danske statsborgere, og at FE's ledelse i nogle tilfælde ikke har fulgt op på indikationer på spionage inden for forsvarets område.

Desuden påpeges det, at FE har brudt lovgivningen ved både at indhente og videregive oplysninger om danske statsborgere.

Oplysningerne kommer fra en eller flere whistleblowere, og på baggrund af konklusionerne anbefaler TET en grundig kulegravning af, om FE varetager sin opgave korrekt, og om Folketinget og regeringen bliver oplyst tilstrækkeligt.

Bramsen sætter gang i undersøgelse

Og det ser ud til, at TET får sin vilje. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har mandag formiddag offentliggjort en ny undersøgelse af FE. I pressemeddelelsen fra Forsvarsministeriet bliver konklusionerne fra TET netop koblet sammen med hjemsendelsen af de tre chefer.

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser. Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, udtaler Bramsen.

I undersøgelsen vil man blandt andet se på mulighederne for at etablere en permanent whistleblower-ordning.

Chef i fem år

55-årige Lars Findsen har været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste siden 2015.

Han er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har i flere år arbejdet i forskellige stillinger i Justitsministeriet. I 2002 blev han gjort til chef for Politiets Efterretningstjeneste, og da Jakob Scharff overtog den stilling i 2007, fortsatte Findsen som departementschef i Forsvarsministeriet.

Lars Findsen har desuden arbejdet som ekstern lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, og i 2008 blev han slået til Ridder af 1. grad af Dannebrog.