Disse punkter fĂĄr Forsvarets Efterretningstjeneste alvorlig kritik for

Forsvarsministeren ser med "allerstørste alvor" på sagen og igangsætter nu en undersøgelse.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har tilbageholdt helt centrale oplysninger og forsøgt at skrinlægge problematiske aktiviteter.

Det vurderer Tilsynet med Efterretningstjenesterne i en ny rapport, som retter en alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste.

Her er kritikpunkterne i tilsynets vurdering

  • FE har ad flere omgange tilbageholdt centrale oplysninger for tilsynet og givet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger. Det er sket i forbindelse med blandt andet tilsynets kontroller samt møder med chefen for FE.

  • Der er risici for, at der ved centrale dele af FE's indhentningskapaciteter uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.

  • Materiale indikerer, at FEs ledelse har undladt at følge op pĂĄ eller nærmere undersøge indikationer pĂĄ spionage inden for Forsvarsministeriets omrĂĄde.
  • At der i FEs ledelse og dele af tjenesten er en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt.
  • Materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.
  • FE har uberettiget behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet.

Chef og to medarbejdere hjemsendt

TIlsynet har siden vinter lavet en særlig undersøgelse af efterretningstjenesten, efter "en eller flere whistleblowere" i november sidste år indleverede "en betydelig mængde materiale vedrørende FE".

Tilsynets rapport er offentliggjort, efter det mandag morgen er kommet frem, at chefen og to ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste er fritaget for tjeneste og hjemsendt.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) igangsætter nu en undersøgelse af sagen.

- Jeg ser på sagen med den allerstørste alvor. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at vores efterretningstjenester agerer inden for deres beføjelser, siger Trine Bramsen i en pressemeddelelse.

- Ligesom der ikke må kunne sættes spørgsmålstegn ved, om efterretningstjenesten efterlever forpligtelsen til at samarbejde tæt med kontrol- og tilsynsorganer, fortsætter hun.