Samfund

Vagthunde kritiserer Skatteministeriet: Opkrævede 4,5 milliarder på forkert grundlag

Danskernes gæld er vokset med mere end 10 milliarder kroner i 2019. Skatteministeriet får kritik for ineffektiv inddrivelse.

Rigsrevisionen, der skal holde øje med statens forbrug af penge, kritiserer i skarpe vendinger særligt Skatteministeriet i en ny årsberetning.

- Skatteministeriet overholder på en række områder ikke gældende lovgivning vedrørende oversendelse af ubetalte skatter og afgifter til inddrivelse. Rigsrevisionen vurderer, at det medfører væsentlige økonomiske tab, står der blandt andet i beretningen, der undersøger statens forvaltning sidste år.

Også de seks statsrevisorer, der sammen med Rigsrevisionen står for kontrollen, giver Skatteministeriet hårde ord med på vejen.

For tredje år i træk, har Rigsrevisionens gennemgang af statens regnskab således være behæftet med usikkerhed, fordi det er der er tvivl om, hvorvidt afsnittet vedrørende skatter og afgifter er korrekt.

- Statsrevisorerne finder det særdeles kritisabelt, at Skatteministeriet heller ikke i 2019 har kunnet sikre, at indtægtssiden i statsregnskabet er korrekt, lyder det fra statsrevisorerne, der består af politikere fra de seks største partier.

Statsrevisorerne ser desuden ”med stor alvor og bekymring på, at Danmark stadig ikke har en effektiv skatteforvaltning”.

Gælden øget med 10 milliarder kroner

Blandt de ting, der bliver kritiseret fra Rigsrevisionen, er sagen om de ulovlige opkrævninger, TV 2 har kunnet fortælle om de seneste måneder.

Sagen drejer sig konkret om 42 virksomheder, der over en årrække er blevet opkrævet 4,5 milliarder kroner for meget i renter på et ulovligt grundlag. Som TV 2 kunne fortælle onsdag, retter Rigsrevisionen også skarp kritik af, at Skatteministeriet i et år har tilbageholdt viden om sagen.

Derudover kritiseres det, at Skatteministeriet ikke har tilstrækkelig kontrol med it-systemerne. Det betyder, at der, ifølge Rigsrevisionen, er ”forhøjet risiko for besvigelser”. Der er dog ikke fundet konkrete sager ud over dem, der allerede har været omtalt tidligere, står der.

Blandt kritikpunkterne er også, at Skatteministeriet ”efter 12 års vedvarende kritik” stadig ikke har systemer, der sikrer en effektiv inddrivelse af skatter og afgifter.

I beretningen kan man læse, at den samlede gæld til det offentlige i 2019 er vokset med 10,7 milliarder kroner, så den nu beløber sig til 130,2 milliarder kroner i alt. Størstedelen, 107,5 milliarder, skyldes af privatpersoner. Den resterende gæld tilhører virksomheder.