Plejehjemmene bag facaden

Store konsekvenser i Aarhus Kommune efter TV 2s skjulte plejehjemsoptagelser

Ændringer i cheflaget skal blandt andet sikre bedre ledelse på plejehjemmene.

Der skal være kortere mellem ledelse og drift, og borgere og pårørende skal mødes med professionalisme og bedre muligheder for at få indflydelse.

Det er essensen af et forslag til en større ændring af organisationen på sundheds- og ældreområdet i Aarhus Kommune.

Det kommer i kølvandet på TV 2s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’.

Forslaget er stillet af rådmand for Sundhed- og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive (DF), og skal drøftes i byrådet.

Ændringerne betyder overordnet set færre chefer i sundheds- og omsorgsforvaltningen, men samtidig lægger rådmanden op til at oprette tre nye chefstillinger i kommunens topledelse.

- Det daglige og driften skal fylde meget mere på det øverste ledelsesniveau. Ved at dele forvaltningen op i tre laver man en specialisering af opgaverne, og derved får vi endnu mere fokus på at få en mere nærværende og fokuseret ledelse på højt niveau, siger direktør i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Hosea Dutschke, til TV 2.

Flere konsekvenser efter TV 2s optagelser

Efter flere måneders forsinkelse på grund af et forbud kunne TV 2 i juli sende dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, der ved hjælp af skjult kamera afdækker kritisable forhold på to danske plejehjem.

Et af dem var plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor den 90-årige demenssyge Else Marie Larsen blev udsat for plejesvigt, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne.

Allerede i foråret, da det blev offentligt kendt, at TV 2 havde foretaget skjulte optagelser, fik sagen konsekvenser i kommunen.

13 ansatte på Kongsgården blev kaldt til tjenstlig samtale, og flere af dem blev efterfølgende fyret, flyttet eller sendt til opkvalificering.

Senere stod pårørende og borgere fra andre aarhusianske plejehjem også frem med kritik af ældreplejen i kommunen.

Efter dokumentaren blev sendt i tv, forklarede rådmand Jette Skive, at kritikken af plejehjemsområdet ville få organisationsmæssige konsekvenser i forvaltningen.

- Nu vender vi skuden og laver en ny direktion, sagde Jette Skive til TV 2.

Vil øge dialog med pårørende

Ændringerne har direktør i Sundhed- og Omsorg, Hosea Dutschke, nu givet sit bud på i et forslag, som Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune skal drøfte onsdag.

Direktøren understreger dog, at ændringerne har været på tegnebrættet i et års tid - altså lang tid før kommunen blev bekendt med TV 2s optagelser.

- Ældreområdet er generelt udfordret på flere områder. Vi får flere ældre, får flere multisyge og flere med demens, så på alle måder kan man sige, at de faglige, økonomiske og sundhedsmæssige udfordringer på ældreområdet er både komplekse og store.

- Det er jo så blevet aktualiseret yderligere af den opmærksomhed, der har været omkring ældreområdet, men det er sådan set en proces, vi har været i gang med i et godt års tid, siger Hosea Dutschke.

Konkret vil forslaget betyde, at forvaltningen opdeles i tre nye søjler: plejehjem, hjemmepleje og sundhed.

Hver af disse får en fagchef, og de udgør sammen et chefteam lige under direktøren Hosea Dutschke i forvaltningen. Dermed fordeles den nuværende sundheds- og omsorgschefs opgaver til disse tre chefer.

Omstruktureringen skal blandt andet sikre øget fokus på dialogen med borgere og pårørende, fremgår det i forslaget. Samtidig vil kommunen oprette en klageinstans, en slags kommunal ombudsmand, som skal sikre, at alvorlige klager over plejehjem havner på forvaltningschefens bord.

Mere nærværende og synlig ledelse

Flere eksperter, TV 2 har talt med, har forklaret, at der kan opstå en forrået kultur blandt medarbejdere på plejehjem, hvilket blandt andet ses på optagelserne fra Kongsgården. Ifølge Hosea Dutschke vil de nye ændringer være med til at imødegå sådanne tilfælde.

- Med plejehjemsdelen i en selvstændig forvaltningssøjle er der en direkte sammenhæng fra øverste ledelsesniveau ud til den enkelte medarbejder på det enkelte plejehjem. Det betyder også, at man får set på, hvordan det fungerer på de enkelte plejehjem, siger han.

Hosea Dutschke understreger dog samtidig, at langt de fleste beboere ifølge kommunens egne undersøgelser er tilfredse med medarbejderne.

- Det er mere for sige, at der generelt ikke er forråelse på plejehjemmene i Aarhus, siger han.

Hvorfor kommer de her nye søjler til at betyde, at man får en mere nærværende ledelse på de enkelte plejehjem?

- Lige pludselig har vi en forvaltningschef, der har det som sit rene ansvarsområde at følge plejehjemmene tæt. Herunder også helt ude på det enkelte plejehjem. Så vil man også kunne håndtere og prioritere for det enkelte plejehjem for at sikre, at hvis der er udfordringer på et sted, så får man taget fat i det hurtigt.

Kan du med de her nye ændringer garantere, at der ikke kommer til at ske lignende hændelser som det, vi har set på Kongsgården?

- Man kan ikke garantere, hvad der sker inde bag en lukket dør på nogle hemmelige optagelser, hvor vi ikke er til stede. Det vil jeg aldrig kunne garantere.

- Men jeg har helt klart en forhåbning og en forventning om, at vi med det her får endnu mere fokus på plejehjemmene med en nærværende og synlig ledelse, der følger op på tingene i tæt samarbejde med medarbejderne. Herunder at vi også har fokus på at uddanne medarbejderne, siger Hosea Dutschke.

Kritisk politiker er tilfreds med forslag

Byrådsmedlem for Venstre, Hans Skou, der tidligere har været kritisk overfor rådmand Jette Skives håndtering af problemerne på ældreområdet, er tilfreds med forslaget.

- Det er en offensiv tilgang, og der er nogle rigtig gode spor i det. Man vil tage yderligere skridt i forhold til kontakten med civilsamfundet, og det er positivt, for det er noget af det, vi skal blive skarpere på, siger Hans Skou til TV 2.

Han hæfter sig desuden ved, at forslaget lægger op til en mere synlig ledelse, hvilket han mener kan være med til at bekæmpe den forråede kultur, der kan være opstået i kommunens ældresektor.

- Vi har nu en fælles opgave med fremadrettet sammen med rådmanden at få en ældrepleje, der er fuld tillid til, og det er jeg sikker på, vi nok skal løse, siger Hans Skou.

Udspillet skal godkendes i byrådet, og det er planen, at de nye ændringer træder i kraft 1. januar 2021.

TV 2 har mandag forsøgt at få en kommentar fra den ansvarlige rådmand Jette Skive, men hun ønsker ikke at stille op til interview.