Coronavirus

Er 'positivt' godt eller skidt? Borgere misforstår prøveresultater

Sundhedsstyrelsen kommer med nye informationsvideoer, der skal hjælpe tosprogede borgere til bedre at forstå coronavirussen.

Flere store kommuner oplever, at personer med læsevanskeligheder eller sprogbesvær har problemer med at afkode prøvesvar om coronavirus.

De samme borgere kan også have svært ved at forstå informationsmaterialet om covid-19 fra Sundhedsstyrelsen.

Derfor efterspørger flere kommuner nu supplerende måder at informere på.

Det oplyser både Aarhus og Odense Kommune til TV 2.

Helt konkret oplever man i Aarhus Kommune, at borgere misforstår et positivt prøvesvar som, at det er en positiv nyhed, og at de dermed ikke er syge, mens det modsatte er tilfældet.

Det har ifølge stadsdirektør Niels Højberg den konsekvens, at der kan gå længe, før smittede borgere bliver opmærksomme på, at de bærer virussen.

- Vi kan se, at det for mange er en udfordring at forstå smittespredning og vigtigheden i, at smittespredning skal stoppes. Nogle har også vanskeligt ved at forstå, hvad isolation dækker over, siger han til Århus Stiftstidende.

Nye videoer og piktogrammer

TV 2 har været i kontakt med Aarhus Kommune, som ikke kan oplyse, præcist hvor mange borgere der er tale om, men at det er nok til, at der skal tages hånd om problemet.

Kommunen bekræfter, at den er i kontakt med Region Midtjylland for at udarbejde en række piktogrammer, som er nemmere at aflæse, ligesom Sundhedsstyrelsen laver en række nye videoer.

Da Århus Stiftstidende talte med Niels Højberg før weekenden, understregede han vigtigheden af at gøre informationerne "levende" og mere visuelle.

TV 2 har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre ind til detaljerne for det nye informationsmateriale. Styrelsen oplyser mandag eftermiddag til TV 2, at man arbejder på at lave et antal videoer om coronavirussen, som bliver indtalt på en række fremmedsprog.

Ifølge Aarhus Kommune skulle det nye informationsmateriale om covid-19 blive omdelt i løbet af denne uge, men det kan Sundhedsstyrelsen ikke endeligt bekræfte. Her lyder meldingen, at videoerne kommer "snarest".

Sundhedsstyrelsen oversatte de gængse råd om beskyttelse mod coronavirus til engelsk, tyrkisk, polsk, tysk, farsi, arabisk og somali allerede kort efter, Danmark lukkede ned i marts.

Denne artikel er opdateret med oplysninger fra Sundhedsstyrelsen. I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at Aarhus Kommune var i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at få udarbejdet piktogrammer. Det er Region Midtjylland, som samarbejder med kommunen.