Samfund

Sådan fandt TV 2 frem til investorerne i Lagkagehuset

Bagerikæden Lagkagehuset nægter, at selskabet har spekuleret i skattely for at undgå at betale udbytteskat.

Hvem ejer i sidste ende Lagkagehuset?

Det spørgsmål blev aktuelt i forsommeren i år. TV 2 kunne fortælle, at der var blevet udbetalt 261 millioner kroner i hjælpepakker til virksomheder, som var helt eller delvist ejet i et skattely.

Det var selvom flere politikere havde sagt, at der ikke skulle udbetales hjælpepakker til virksomheder med forbindelse til skattely.

En af de omtalte virksomheder var Lagkagehuset, som hovedsageligt er ejet af kapitalfonden Nordic Capital Fund VIII, der ligger på Jersey.

Den engelske kanal-ø Jersey bliver af eksperter betegnet som et skattely, og det medførte en del kritik af Lagkagehuset.

Direktøren Jason Cotta afviste kritikken og tog i flere medier afstand fra skattespekulation. Han fortalte, at Lagkagehusets ejere kun er placeret på Jersey for at undgå dobbeltbeskatning.

Ingen oplysninger fra kapitalfond

Den forklaring kan give god mening. Hvis kapitalfonden, der ejer Lagkagehuset, ikke er placeret i skattely, risikerer investorerne nemlig at blive beskattet, både i det land de bor i - og i det land, som kapitalfonden har hjemme i.

Men bor en investor selv i et skattely, så ender investoren, ifølge eksperter, med slet ikke at skulle betale skat af deres udbytte.

TV 2 spurgte derfor Nordic Capital om, hvem der har investeret i Nordic Capital Fund VIII på Jersey. Det ville kapitalfonden ikke oplyse.

I stedet forsøgte vi at finde oplysninger om Nordic Capitals investorer andre steder.

Hjælp fra østeuropæisk database

Opslag i erhvervsregistret på Jersey viser, at Nordic Capital Fund VIII er forbundet med mange selskaber, der ligeledes har adresse i Nordic Capitals kontorer. De er alle sammen ejet af ansatte i Nordic Capital.

Det er ifølge TV 2s kilder helt normalt, at ansatte i en kapitalfond er medejere, så de har et incitament til, at fonden klarer sig godt.

I erhvervsregistret kunne vi ikke finde navne på andre investorer, indtil vi bad den journalistiske organisation OCCRP om hjælp.

Hvis de danske myndigheder fokuserede på de ultimative investorer (...) så ville de formentlig nå frem til, at alle de her mellemliggende konstruktioner bare er bluff

Eduardo Vistisen, Skatteadvokat

Det står for Organized Crime and Corruption Reporting Project, og det er en organisation af undersøgende journalister baseret i Østeuropa, som har en meget omfattende database med alverdens dokumenter om erhvervslivet.

TV 2 sendte en række af de oplysninger, vi havde indsamlet i Jerseys erhvervsregister, til OCCRP. Blandt andet navnet på selskabet Cordin Omega Limited, der står som ejer af Nordic Capital Fund VIII i Jerseys erhvervsregister.

Ved at søge på 'Cordin Omega Limited' i databasen kunne OCCRP se, at der er en forbindelse fra 'Cordin Omega Limited' til 'SPC VIII A Limited'. Slår man 'SPC VIII A Limited' op i Jerseys erhvervsregister kan man se en række investorer, som ikke er ansat i Nordic Capital.

Skattespekulation

Investorerne i SPC VIII A Limited har adresse i Monaco, Schweiz og indtil for nyligt også på De britiske Jomfruøer. Alle sammen kendte skattely, hvor man kan undgå at betale udbytteskat.

Fælles for dem er, at de har investeret i fonden på Jersey, og ifølge skatteadvokat Eduardo Vistisen, som har ført skattesager ved Højesteret og EU-Domstolen, så betyder placeringen på Jersey, at investorerne i skattely kan undgå at betale skat af udbyttet.

- Når man som investor i kapitalfonden er placeret i et skattelyland, så er der som det klare udgangspunkt tale om skattespekulation, siger skatteadvokat Eduardo Vistisen.

TV 2 har talt med tre investorer i SPC VIII A Limited, som bekræfter, at firmaet er bundet op på Nordic Capital Fund VIII. De bekræfter altså, at en investering i SPC VIII A Limited er en investering i Nordic Capital Fund VIII.

En af investorerne er den tidligere svenske fodboldspiller Martin Dahlin, som bor i skattelyet Monaco, hvor man ikke betaler udbytteskat.

- Jeg bor i Monaco, så generelt set betaler jeg ingen skat, sagde Martin Dahlin i en telefonsamtale med TV 2s reporter.

Tidligere direktør i FLSmidth er investor

Udover Martin Dahlin har TV 2 været i kontakt med de danske erhvervsmænd Jørgen Huno Rasmussen og Kent Stevens Larsen.

Jørgen Huno Rasmussen er tidligere direktør i den danske cementkoncern FLSmidth, og han bekræfter, at han har investeret 134.000 euro i Nordic Capital Fund VII gennem SPC VIII A Limited.

- Jeg har investeret et mindre beløb af min pensionsopsparing i selve fonden. Jeg bliver beskattet hvert år af den værditilvækst, der er, og det kan jeg se på min selvangivelse, fortæller Jørgen Huno Rasmussen,

Han er kommet med som investor i SPC VIII A Limited, fordi han er bestyrelsesmedlem i en anden virksomhed, som Nordic Capital ejer.

Betaler skat i Danmark

Kent Stevens Larsen har investeret 403.000 euro i SPC VIII A Limited:

- Det er en investering i hele Nordic Capital Fund VIII’s portefølje, fortæller Kent Steven Larsen.

Han forklarer, at han er med i fonden, fordi han tidligere har arbejdet for Nordic Capital og er en del af ”deres netværk”.

Ligesom Jørgen Huno Rasmussen har Kent Stevens Larsen adresse i Danmark, så han betaler dansk skat af det udbytte, han får fra fonden.

Penge fra Jersey i svensk skattesag

Den svenske bestyrelsesformand for PostNord, Christian Jansson, har også investeret i SPC A VIII Limited, via sit cypriotiske selskab Carl Westin Limited.

Han er bosat i Sverige og skal dermed betale skat af udbyttet dér.

I en artikel i Svenska Dagbladet sidste år er det beskrevet, hvordan de svenske myndigheder opdagede, at Christian Jansson ikke havde deklareret en overførsel til sig selv på syv millioner svenske kroner fra Carl Westin Limited til sig selv.

Pengene kan ifølge dokumenter, som Svenska Dagbladet er i besiddelse af, spores tilbage til Jersey.

Ifølge dokumenterne får Carl Westin Limited 9. maj 2016 udbetalt 6,3 millioner svenske kroner fra Jersey til sit cypriotiske selskab.

Christian Jansson fortæller til Svenska Dagbladet, at pengene stammede fra en investering i et venturekapitalfirma.

20. maj 2016 overfører han så syv millioner kroner fra Cypern til sig selv i Sverige uden at oplyse de svenske skattemyndigheder om overførslen.

TV 2 har skrevet til Christian Jansson og spurgt, om de 6,3 millioner svenske kroner stammede fra selskabet SPC VIII A Limited og Nordic Capital. Han har ikke svaret, men i dokumenter fra det cypriotiske virksomhedsregister fremgår det, at Carl Westin Limiteds eneste investering på Jersey er i selskabet SPC VIII A Limited.

Christian Jansson har heller ikke svaret på, hvorfor han ikke oplyste skattemyndighederne om sin indtægt fra Cypern. Til svenske medier har han dog fortalt, at det var en forglemmelse, at indtægten ikke blev opgivet til skat.

Intet udbytte fra Lagkagehuset endnu

Christian Jansson, Martin Dahlin og de andre investorer i Nordic Capital Fund VIII har ikke fået udbetalt udbytte fra investeringen i Lagkagehuset endnu.

Lagkagehuset har ikke haft overskud, siden virksomheden blev overtaget af Nordic Capital i 2017. Det betyder, at virksomheden hverken har betalt selskabsskat til staten eller udbytte til ejerne.

Direktøren for Lagkagehuset, Jason Cotta, forklarede til Berlingske i slutningen af maj, at man heller ikke regner med at få overskud i de kommende år.

- Når der så er et underskud, skyldes det, at vi har geninvesteret pengene i nye ansatte, nye butikker, så det er jo ikke sådan, at den profit er taget ud af selskabet. Den er blevet investeret i Danmark og i at få en dansk virksomhed ud i verden. Det er da en god historie, sagde Jason Cotta til Berlingske.

Pengene bliver i selskabet

Ved at beholde værdierne i selskabet kan Lagkagehuset undgå at betale udbytteskat, og det er en meget normal strategi for virksomheder, som er ejet af kapitalfonde, forklarer Eduardo Vistisen.

- Der er ikke længere nogle kapitalfonde, der hiver udbytte ud af virksomhederne. I stedet lader de pengene blive - i det her eksempel - i Lagkagehuset for at sælge det samlet til sidst, siger Eduardo Vistisen.

Han forklarer, at når man geninvesterer pengene i stedet for at udbetale dem som udbytte, så bliver selskabet også mere værd. Derfor får investorerne også en større gevinst, når de sælger aktierne. Forskellen er, at den gevinst ikke bliver beskattet i Danmark, men i deres hjemland.

Hvis Nordic Capital på et tidspunkt sælger Lagkagehuset med gevinst, vil de investorer, der bor i lande, hvor man ikke betaler skat, altså ikke betale skat af gevinsten fra Lagkagehuset.

- Hvis Nordic Capital havde ligget i Danmark i stedet for Jersey, så ville udbytte fra salget af Lagkagehuset blive beskattet, hvis det gik til Monaco, Schweiz eller De Britiske Jomfruøer, forklarer Eduardo Vistisen.

Danmark kan gå efter investorer i skattely

Eduardo Vistisen mener, at de danske myndigheder ville have retten på sin side, hvis de forsøgte at beskatte de investorer i Nordic Capital, som er placeret i skattely.

Det skyldes en række sager ved EU-Domstolen, hvor det er blevet slået fast, at danske skattemyndigheder har ret til se igennem mellemliggende selskaber og beskatte den retmæssige ejer.

Eduardo Vistisen mener, at den danske stat kan argumentere for, at en kapitalfond på Jersey ikke er den retmæssige ejer af eksempelvis Lagkagehuset. Derfor ville man kunne se igennem kapitalfonden og beskatte det udbytte, som investorerne i skattely får fra danske virksomheder.

- Hvis de danske myndigheder fokuserede på de ultimative investorer – for eksempel fodboldspilleren Martin Dahlin og bestyrelsesformanden Christian Jansson – så ville de formentlig nå frem til, at alle de her mellemliggende konstruktioner bare er bluff, og i realiteten sidder der en ejer, som bør beskattes af de udlodninger, der er fra kapitalfonden, siger Eduardo Vistisen.