Samfund

Ingen skulle trækkes i ydelse - alligevel kan feriepenge koste ældrechecken

Politikerne har garanteret, at feriepengene ikke vil blive modregnet i sociale ydelser, men det kan alligevel ske.

Stik imod de politiske løfter om, at borgerne ikke vil blive trukket i deres sociale ydelser, fordi de pludselig får udbetalt ekstra feriepenge, så kan det alligevel blive konsekvensen, at for eksempel pensionister mister retten til ældrecheck eller det helbredstillæg, der kan gå til medicin eller tandlæge. Det skriver Jyllands-Posten.

I det lovforslag, som er ved at blive hastebehandlet, fremgår det, at feriepengene "i visse tilfælde kunne påvirke borgerens ret til en ydelse eller udmålingen heraf".

Gang på gang har regeringen og partierne bag udbetalingen af feriepengene ellers garanteret, at det ikke vil ske – senest på Folketingets talerstol, hvor beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) onsdag fastslog, at "udbetalingen vil ikke få betydning for indkomstoverførsler".

Forklaringen er, at nogle ydelser reguleres i forhold til indkomst. En kontanthjælpsmodtager får for eksempel nedsat sin ydelse krone for krone, hvis vedkommende får en indtægt. Regeringen har fundet en løsning på det problem, så staten sørger for, at der ikke sker modregning i de indkomstafhængige ydelser – ganske enkelt ved at oprette et selvstændigt felt til feriepengene på årsopgørelsen.

Andre ydelser er til gengæld det, der kaldes formueafhængige. For eksempel kan pensionister ikke få ældrecheck eller det såkaldte helbredstillæg, hvis de har mere end 89.800 kroner ligesom kontanthjælp er udelukket, hvis et ægtepar tilsammen har en formue på mere end 20.000 kroner.

Og her kan de offentlige systemer ikke automatisk sørge for at undgå modregning.

Borgere, der vælger at udbetale feriepengene, kan med andre ord ende på den forkerte side af formuegrænsen og dermed miste retten til ældrecheck eller kontanthjælp. Kun hvis de selv indberetter det, fraregnes de ekstra feriepenge fra deres formue, skriver Jyllands-Posten.