Historisk få asylansøgere til Danmark: - Jeg er jublende lykkelig, siger integrationsminister

Antallet af nye asylansøgere i Danmark ser ud til at blive det laveste i mindst 20 år. Det fremgår af tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Sidste år søgte 2.716 personer om asyl i Danmark, men i de første syv måneder af 2020 er der blot registreret 830 nye asylansøgere - primært på grund af coronakrisen. Det er næsten en halvering af ansøgertallet.

- Jeg er jublende lykkelig og glad. Det er den absolutte hovedprioritet for mig, at færrest muligt skal søge asyl i Danmark. Mange har jo slet ikke engang brug for beskyttelse, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Staten står til at spare et trecifret millionbeløb, fordi der er kommet færre asylansøgere til landet. Udlændingestyrelsen vurderer, at det koster 277.841 kroner om året at indkvartere en asylansøger, og dermed kan en halvering af ansøgertallet ende med at spare staten for op mod 359 millioner kroner.

Man bør bruge penge på at gøre en indsats i nærområderne, men nogle af pengene bør også finde vej tilbage til skatteyderne

Udlændingeordfører Mads Fuglede (V)

- Det er penge, vi kan bruge på hjælp til nærområderne, men også på vores eget velfærdssamfund. Hovedparten vil komme retur til statskassen, for pengene gør mere gavn i Danmark, siger ministeren.

Vil have flere kvoteflygtninge

I Enhedslisten mener man derimod, at en eventuel besparelse skal bruges på udlændingeområdet i Danmark.

- Det mest oplagte er at bruge pengene til at forbedre forholdene på landets asylcentre for dem, der allerede er kommet til Danmark. Men vi kan også vælge at tage flere kvoteflygtninge, fordi vi nu har både plads og råd, siger Rosa Lund, der er udlændingeordfører for Enhedslisten.

I Venstre er man mere enige i regeringens syn på sagen.

- Man bør bruge penge på at gøre en indsats i nærområderne, men nogle af pengene bør også finde vej tilbage til skatteyderne, siger udlændingeordfører Mads Fuglede fra Venstre.

Han er dog skeptisk over for, om de lave ansøgertal holder året ud.

- Jeg forventer desværre, at antallet af asylansøgere vil stige i takt med, at vi får håndteret coronakrisen. Men det er selvfølgelig uvist, hvornår en normaltilstand – også på dette område – vil indfinde sig.

De skal ikke søge asyl i Danmark

I Det Konservative Folkeparti er man også bekymret for udviklingen.

- Faldet i asylansøgerne er forventeligt, fordi alt blev lukket ned. Jeg frygter virkelig, at andet halvår kan ende med et stigende antal asylansøgere, siger Marcus Knuth, der er partiets udlændingeordfører.

I regeringen forsikrer man dog om, at der vil blive gjort en indsats for at holde ansøgertallet nede.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at tallene fortsætter med at være lave. Desværre ser vi nu en stigning i antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa. Kurven er begyndt at knække den forkerte vej. Så nu er øvelsen, at de ikke skal søge asyl i Danmark, siger Mattias Tesfaye.

Han fremhæver, at regeringen nu åbner for den nyetablerede Hjemrejsestyrelse, der skal skærpe hjemrejsepolitikken og sikre, at udlændinge uden lovligt ophold – herunder afviste asylansøgere - rejser hjem.

- Det vil sende et signal til udlændinge, der overvejer at søge asyl i Danmark om, at et afslag er et afslag, siger Mattias Tesfaye.