Samfund

OVERBLIK: Her er møgsagerne i Forsvaret

Vennetjenester, svindel og embedsmisbrug. Her er sagerne, der har rystet det danske forsvar.

Det danske forsvar har inden for det seneste år været centrum for en lang række skandalesager om nepotisme, svindel og misbrug af offentlige midler samt upassende adfærd.

Sagerne har ført til flere politianmeldelser og undersøgelser, og forsvarsminister Trine Bramsen (S) meddelte i juni i år, at hun vil sende op mod 500 ledere på kursus for at sikre "overholdelse og forståelse af principper for god offentlig administration".

Samtidig med kurserne indskærpes det, at det får konsekvenser for chefer, hvis ikke de sikrer, at centrale principper for økonomikontrol overholdes.

Ligeledes skal det have "indflydelse på karrieremulighederne" i Forsvaret, hvis en chef ikke reagerer på henvendelser om mulig svindel eller magtmisbrug.

Herunder kan du få overblikket over en række af de sager, der har ramt Forsvaret.

Flere sager om seksuelle overgreb

September 2019: En række afgørelser fra Forsvarsministeriets Auditørkorps, som Berlingske havde fået aktindsigt i, viser, at antallet af sager om overgreb i Forsvaret er steget betydeligt. På fem år har Auditørkorpset behandlet i alt 31 sager om seksuelle overgreb.

Mobning på sergentskole

Oktober 2019: Det kom frem, at civilt personale på Hærens Sergentskole i Varde var blevet udsat for mobning i en sådan grad, at det udløste et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Forsvarsmediet Olfi kunne fortælle, at skolen "påbydes at imødegå risiko for umiddelbar helbredsforringelse i forbindelse med mobning".

Mistanke om embedsmisbrug i Frømandskorpset

November 2019: Forsvaret oplyser, at der er mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug i Frømandskorpset. Forholdene skal nu efterforskes af Auditørkorpset med henblik på at vurdere, om der er grundlag for en strafferetslig efterforskning. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet.

Skandalesag om mulig svindel

December 2019: En redegørelse fra Rigsrevisionen viser, at medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i årevis kunne bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding. Undersøgelsen var sat i gang, efter at der var opdaget mistænkelige indkøbsordrer i styrelsens regnskaber. Forsvarsminister Trine Bramsen reagerede ved at sende et rejsehold til styrelsens hovedkontor og fritage to chefer for tjeneste.

To politianmeldt for svindel

December 2019: To medarbejdere i Forsvarets Ejendomsstyrelse blev politianmeldt for svindel, da de mistænkes for at have benyttet sig af huller i systemet, hvor dårlig regnskabspraksis muliggjorde, at man havde kunnet bestille varer og tjenesteydelser uden nogen form for kontrol.

Brugte Forsvarets penge på stripklub

Januar 2020: Berlingske afdækkede en række kritisable forhold om misbrug af Forsvarets kreditkort, blandt andet hvordan en kommandørkaptajn havde misbrugt sit tjenstligt udleverede kort på en stripklub på Malta. Auditørkorpset har tiltalt søofficeren for forsøg på bedrageri og mandatsvig. Han er også tiltalt for forsøg på bedrageri over for sin egen bank.

Svindel og huller i kontrol

Februar 2020: Første del af undersøgelsen af svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser flere problemer. Der er indgivet en politianmeldelse og fundet mærkbare problemer med de kontroller, der skal sikre mod svindel. Desuden har mindst én medarbejder tilsyneladende svindlet.

Ny mulig svindelsag

April 2020: En tidligere medarbejder i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse mistænkes for at have sendt over fire millioner kroner videre til sin kæreste ved at hyre hans firma til overpris, kunne Ekstra Bladet afsløre. Forsvarsminister Trine Bramsen vil undersøge det til bunds og har derfor bestilt en undersøgelse i sagen.

Hærchef dømt for embedsmisbrug

Maj 2020: Tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen blev idømt 60 dages ubetinget fængsel efter at være fundet skyldig i embedsmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger. Den 55-årige generalmajor var tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kæreste - nu hustrus - karriere i Forsvaret. Han var også tiltalt for pligtforsømmelse ved at have givet kvinden adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets interne emailsystem. Han har anket dommen til frifindelse.

Møde på Michelin-restaurant

Juni 2020: 'Operation X' afslørede, at en tidligere chef for våben og ammunitionssektionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) deltog i et såkaldt reklamationsmøde med en leverandør, som blev afholdt på en Michelin-restaurant, der er blandt landets fineste - og dyreste - restauranter. Ifølge en ekspert forbrød medarbejderen sig derved mod både de forvaltningsretlige regler om, hvad man må modtage af gaver og sandsynligvis også straffelovens bestikkelsesregler. Sagen undersøges af Auditørkorpset.

Bonus til konen

Juni 2020: 'Operation X' afslørede, at lederen af en projektgruppe under FMI, gav anbefaling om en bonus på 20.000 kroner til sin kone, der i øvrigt var ansat direkte under ham. Projektgruppen stod for at lave aftaler om indkøb af ammunition for cirka 1,35 milliarder kroner i 2017. Sagen undersøges af Auditørkorpset.

Droppede først våben efter 12 år med fejl

Juni 2020: 'Operation X' afslørede, at Forsvaret trods en lang årrække med omfattende problemer, en dødsulykke og massiv intern kritik af de såkaldte mortérgranater i 2017 indgik en ny aftale om indkøb af flere granater fra samme producent. Men bare ét år efter aftalen var indgået, besluttede Forsvaret at droppe våbnet. Forsvarsministeren har bedt FMI om en redegørelse.

Mistrivsel og medarbejderflugt

Juli 2020: Netmediet Olfi kan beskrive, hvordan Frømandskorpset er præget af dårligt arbejdsmiljø, mistrivsel og medarbejderflugt. På to år har omkring hver fjerde medarbejder forladt korpset, og flere er gået ned med stress. En arbejdspladsvurdering fra 2019 har afsløret personforfølgelser, mistrivsel og udbredt mistillid til ledelsen.

Strip på marinestation

August 2020: Netmediet Olfi kan beskrive en episode, hvor chefen for Frømandskorpset tog del i et stripshow på korpsets base i Marinestation Kongsøre. Vel at mærke på trods af at arrangementet er forbudt ifølge Forsvarets egen personalepolitik. På et foto fra festen i 2018 ses chefen siddende på en stol i midten af selskabet. Her får han tilsyneladende en lapdance af en kvinde, skriver Olfi. Auditørkorpset oplyser, at sagen indgår i en større igangværende undersøgelse om muligt embedsmisbrug i korpset.