Coronavirus

Danmark er på vej til at tilbyde 80 respiratorer til udlandet

Sidst, Danmark tilbød udlån af respiratorer, fik ministre kritik. Nu ventes nye snart klar til udlån.

Region Hovedstaden har 80 respiratorer i overskud, som snart ventes at kunne blive udlånt af staten til andre lande, som er hårdere ramt af coronavirus end Danmark.

Det fremgår af et notat fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Region Hovedstaden kan ikke selv udlåne respiratorerne til andre lande, da der ikke er hjemmel til det i loven. Men gennem en aftale med Sundheds- og Ældreministeriet kan ministeriet overtage eller købe respiratorerne, og de har ret til at udlåne dem.

I notatet fremgår det, at der den 6. august – torsdag – falder afgørelse om Sundheds- og Ældreministeriets overtagelse af respiratorerne.

- Under forudsætning af Finansudvalgets tilslutning vil udlånet iværksættes hurtigst muligt, hedder det endvidere i notatet.

Undersøger modtagerlande

Lige nu er en taskforce med deltagere fra en række ministerier og styrelser i gang med at prioritere, hvilke lande der skal have tilbudt respiratorerne.

Det sker ud fra ”udenrigspolitiske og sundhedsfaglige hensyn”. Også landes geografiske placering i forhold til Danmark tages i betragtning.

Tidligere under coronakrisen har tre ministre fået en såkaldt næse i en sag om respiratorer. Dengang drejede det sig om gamle respiratorer, der blev tilbudt til Italien.

Men de 80 respiratorer, Region Hovedstaden stiller til rådighed, er ifølge notatet ”avancerede respiratorer, som kræver et højt sundhedsfagligt og teknisk uddannelsesniveau”.

Ligeledes står der, at respiratorerne har de ventilationsformer, der er hensigtsmæssige til behandling af personer med lungeproblemer forårsaget af coronavirus.

Respiratorerne kan hjemtages, hvis der opstår behov for det i Danmark.