Plejehjemmene bag facaden

Kan det offentlige levere værdig ældrepleje? Danskernes tillid svigter, viser undersøgelse

Næsten halvdelen af danskerne har ikke tillid til, at det offentlige kan levere en værdig ældrepleje.

Næppe mange danskere ser frem til at skulle tilbringe deres alderdom på et offentligt plejehjem.

Det viser en Megafon-undersøgelse i kølvandet på TV2's dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden', som har afsløret omsorgssvigt især i forhold til ældre, demente borgere.

I TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' ser man via skjult kamera, hvordan livet er for 90-årige Else og 91-årigeNiels. De lider begge af demens og bor på hver sit plejehjem.

I de 16 dage kameraerne rullede, var der eksempler på flere kritisable forhold, som af førende eksperter inden for ældrepleje beskrives som både "umenneskelige" og "sundhedsskadelige".

En tredjedel har troen i behold

Næsten halvdelen af danskerne - 43 procent - siger ifølge Megafon-undersøgelsen, at de ikke har tillid til, at det offentlige kan sikre en værdig ældrepleje på offentlige plejehjem, mens 33 procent stadig har troen i behold.

Spørger man imidlertid danskerne, om private aktører skal spille en større rolle i ældreplejen i Danmark, deler de sig i to lige store grupper. 38 procent mener, at det skal de, mens 38 procent mener, at det skal de ikke.

Friplejehjem skal være mere tilgængelige

Den vaklende opbakning til offentlige plejehjem understreger behovet for, at danskerne får mulighed for at vælge det offentlige fra og det private til.

Det mener Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.

- Eksemplerne på de enorme svigt i 'Plejehjemmene bag facaden' understreger vigtigheden af at kunne fravælge det offentlige til fordel for et friplejehjem, som forhåbentlig er bedre, siger Alex Vanopslagh til TV 2.

Friplejehjem er privatejede plejehjem, der har en privat finansiering udover det offentlige tilskud. Og de er en del af den vifte af ældretilbud, som findes for ældre og pårørende under fællesbetegnelsen plejehjem.

Det er dog langt fra alle steder, man kan vælge et plejehjem i privat regi.

I 57 kommuner findes der ikke private plejehjem. Kommunerne uden private plejeboliger ligger spredt i hele landet, og i Hovedstadsområdets 29 kommuner står det særlig slemt til. Her har blot seks kommuner private botilbud til plejekrævende ældre.

Ifølge Liberal Alliance skal friplejehjem gøres tilgængelige for flere, end tilfældet er i dag.

- Det er ærgerligt, at der er mangel på friplejehjem. Men det er med til at understrege vigtigheden af, at der er konkurrence og frit valg på ældreområdet. Pengene skal følge den enkelte borger, mener Alex Vanopslagh, som peger på en tendens til, at flere vælger friskoler og private daginstitutioner til.

Kan ikke konkurrere på kvalitet med lavpris

Til forskel fra de kommunale plejehjem har beboerne på friplejehjem mulighed for at købe ekstra ydelser som eksempelvis ekstra rengøring eller at blive ledsaget af plejepersonale på en gåtur.

Omvendt har man også set eksempler fra den private ældre- og hjemmepleje, som de senere år har været ramt af mange konkurser og efterladt tusindvis borgere i akut behov for hjælp.

SF's ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, kan godt forstå danskernes skepsis overfor ældreplejen og behovet for at kunne vælge et alternativ i privat regi.

- Vi ikke kommer til at konkurrere på kvalitet, når det reelt handler om at kunne levere til de billigste penge, men vi skal have styr på problemerne, siger Kirsten Normann Andersen og peger på de dårlige erfaringer fra den private hjemme- og ældrepleje som roden til de aktuelle problemer.

- Der har været mange konkurser i den private ældrepleje, og det smitter af på hele den offentlige sektor. Jo flere gange man går ind og underbyder området, desto mere smitter det af på hele den offentlige sektor også, fordi privatiseringen har gjort ældreplejen billigere og billigere. Det er blevet en ond cirkel, mener SF's ældreordfører.

Konkurser er dog ikke nødvendigvis af det onde, mener Liberal Alliances formand.

- Hvis det er, fordi de leverer en dårlig service, er det kun godt at de går konkurs. Den risiko findes så ikke i det offentlige, siger Alex Vanopslagh.

De 1116 adspurgte danskere i Megafon-undersøgelsen peger samtidig på, at det er institutionslederne, de ansatte og den kommunale forvaltning, som bærer hovedansvaret for at sikre en værdig ældrepleje.