Coronavirus

Mundbind kan sænke smitterisikoen, hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen dem ikke?

Effekten af mundbind er ved at blive undersøgt i stort, dansk studie. Vil du dække munden til, hvis det anbefales? Deltag i afstemningen i artiklen.

Brugen af mundbind i det offentlige rum kan give en falsk tryghed, mener Sundhedsstyrelsen.

Men i langt de fleste lande er det i dag et krav at bære maske for at forhindre spredning af den verdensomspændende coronavirus.

Danmark - og Norden generelt - er ét af de få steder i verden, hvor man er tilbageholdende.

I mere end 130 lande råder myndighederne sine indbyggere til at sætte elastikker bag ørerne og tildække mund og næse, viser en opgørelse fra 22. juli fra organisationen Mask4all.

Senest har Spanien indført et generelt påbud om at bære mundbind i hovedstaden, Madrid, mens befolkningen i Grækenland fra onsdag 29. juli vil blive straffet med bøde, hvis ikke de bærer mundbind i butikker og offentlig transport.

Det skyldes et øget smittetryk i de sydeuropæiske lande, hvilket også har været tilfældet i Danmark, hvor der de seneste uger har været en stigende tendens i antallet af smittede med coronavirus.

Danskerne lytter meget til autoriteter, det viser coronakrisen med al tydelighed

Helle Samuelsen, lektor i antropologi ved Københavns Universitet

Spredningsrisiko kan formindskes

Korrekt brug af mundbind kan være med til at mindske spredningen af coronavirus.

Det siger Henning Bundgaard, der er professor og overlæge ved Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, til TV 2.

Ifølge professoren antages risikoen for at overføre coronavirus ved hjælp af dråbepartikler generelt at være mindre, hvis to personer, der taler med hinanden, bærer mundbind.

I nedenstående eksempel går smitterisikoen mellem to personer fra "meget høj" til "meget lav" afhængig af, om der bæres mundbind, og om der samtidig holdes minimum én meters afstand.

Grafikken viser den effekt, som mundbind - og afstand - har på graden af smittespredning af dråbepartikler som coronavirus.

Ovenstående grafik er en forsimpling af virkeligheden, påpeger Henning Bundgaard.

Han pointerer, at man skal gå i isolation og blive hjemme, hvis man føler sig syg og udviser tegn på at være smittet med coronavirus.

- Hvis en coronasmittet har dråber med smitte på sine hænder og rører ved eksempelvis et dørhåndtag, som andre personer efterfølgende berører, så ryger beskyttelsen med mundbindet, siger Henning Bundgaard.

Stort dansk studie

Effekten ved brug af mundbind er i øjeblikket ved at blive videnskabeligt undersøgt i et omfattende, dansk studie i samarbejde med dagligvarekoncernen Salling Group, fortæller professoren.

Henning Bundgaard har sammen med andre danske forskere gennemført et studie med 6000 forsøgspersoner, hvor den ene halvdel af forsøgspersonerne ikke bar mundbind, mens den anden halvdel skulle dække mund og næse til med mundbind, hver gang de forlod egen bolig.

Udgangspunktet for forskerne er, at mundbind antages at mindske smittespredningen af coronavirus i det offentlige rum under en epidemi, og det er denne antagelse, der testes i studiet.

Henning Bundgaard regner med, at resultaterne af det omfattende studie vil ligge klar om et par uger.

- Vi regner med, at mundbind virker, når de bliver brugt inden for sundhedsvæsenet. Men i det offentlige rum herhjemme er der - endnu ikke - nogen klart dokumenteret viden om effekten, lyder det.

Flere internationale studier fra i år har fundet, at brug af mundbind kan gøre en forskel i forhold til at reducere mængden af dråbepartikler fra syge personer, når de taler, hoster og nyser. Dermed bliver det sværere for coronavirus at sprede sig fra person til person.

Det danske studie undersøger imidlertid, om den raske bærer af et mundbind er beskyttet mod coronavirus, siger Henning Bundgaard.

Brug af mundbind

De særlige situationer, hvor du kan bruge mundbind for at beskytte andre, er:

  • Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset
  • Hvis du er på vej hjem fra for eksempel lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation
  • Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test
  • Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko, for eksemepel ved behov for pleje og omsorg

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Mundbind giver falsk tryghed

Det er kun i sundhedssektoren, at de danske sundhedsmyndigheder anbefaler brug af mundbind ved håndtering af smittede patienter.

Sundhedsstyrelsen mener ikke, at danskerne skal bruge mundbind i det offentlige rum, da det kan give en falsk tryghed.

Myndighederne frygter nemlig, at den danske befolkning dermed ubevidst kommer til at slække på de kendte corona-anbefalinger såsom afstandskravet på én meter samt god håndhygiejne.

Men ifølge Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er anbefalinger om brug af mundbind noget, der løbende bliver evalueret, og en mulighed, som ligger i myndighedernes såkaldte 'værktøjskasse'.

Et højspændt, politisk emne

I USA er der gået politik i brugen af mundbind.

Emnet har polariseret landet, der med mere end 149.000 coronarelaterede dødsfald ifølge Johns Hopkins University er det land i verden, der har været hårdest ramt af coronapandemien.

Flere republikanske politikere har betegnet det som et indgreb i de grundlovssikrede rettigheder, mens andre lytter til de enkelte delstaters opfordring om at bære mundbind.

Det samme scenarie vil ikke blive tilfældet herhjemme, for danskerne har ifølge Helle Samuelsen, der er lektor i antropologi ved Københavns Universitet med fokus på global sundhed, meget stor grad af tiltro til autoriteter.

Derfor mener hun, at danskerne i stort omfang vil bruge mundbind, hvis der kommer et krav fra myndighedernes side - for eksempel i den offentlige transport.

- Danskerne lytter meget til autoriteter, det viser coronakrisen med al tydelighed, siger Helle Samuelsen.

Afstemning

Vil du bære mundbind i det offentlige rum, hvis myndighederne anbefaler det?

Manglende tradition

Hun påpeger, at der ikke er tradition for brug af mundbind herhjemme, og så længe Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ikke eksplicit går ud og anbefaler at dække sin næse og mund til, så vil danskerne være tøvende over for at bruge mundbind i det offentlige rum.

- Men hvis videnskaben kan dokumentere en klar sammenhæng mellem brug af mundbind og smitterisiko, så vil danskerne tage imod opfordringen, mener Helle Samuelsen.

I Asien benytter store dele af befolkningen under den nuværende sundhedskrise mundbind i kampen mod covid-19, men det er der ifølge antropologen en god grund til.

For befolkningerne har i denne del af verden gennem længere tid været vant til at bære mundbind - blandt andet på grund af høj luftforurening.

- Derfor er overgangen til at bruge værnemidler som et mundbind mindre, end den vil være herhjemme, siger Helle Samuelsen.

Korrekt brug af mundbind

Hvis et mundbind skal have beskyttende effekt mod spredning af coronavirus for andre personer og selve bæreren af mundbindet, er det afgørende, at det bliver anvendt korrekt.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man kun bruger engangsmundbind, som helst skal have elastikker til ørerne. Mundbindet skal desuden være fabriksfremstillet og CE-godkendt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke mundbind, der er lavet af stof eller hjemmelavede mundbind.

Sundhedsstyrelsen har disse syv konkrete råd til, hvordan et mundbind anvendes korrekt:

1. Før: Vask hænder eller brug håndsprit

2. Find forsiden. Det er som regel den farvede side

3. Dæk næse og mund med mundbindet og fastgør det bag ørene

4. Sørg for, at mundbindet sidder helt tæt til dit ansigt

5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt

6. Når mundbindet skal af, skal du tage fat i elastikkerne og ikke røre selve mundbindet. Smid det ud med det samme

7. Efter: Vask hænder eller brug håndsprit

Kilde: Sundhedsstyrelsen