Samfund

Forbud mod TV 2s skjulte optagelser ophævet: - Jeg har aldrig set noget lignende

TV 2 kan for første gang vise optagelser, der viser dagligdagen for to ældre på to danske plejehjem, når de ansatte tror, at ingen kigger.

90-årige Else Marie Larsen har blærebetændelse og har igen ikke fået skiftet ble i mange timer, da to plejere triller hende ind på hendes værelse på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Da de løfter hende op fra kørestolen for at gøre hende klar til en halloweenfest på plejehjemmet, går det op for dem, at Else Marie Larsen, som er på plejehjem, fordi hun har demens, nu også har fået diarré.

- Puha!

- Du skulle høre hende, da jeg lige tog hende op, siger en af plejerne og gengiver over for kollegaen, hvordan diarré lyder, mens den 90-årige plejehjemsbeboer hænger i bæreselen over stolen med sivende ble.

Alligevel vælger de ikke at skifte hende. Og det er langt fra eneste gang.

Dét viser skjulte optagelser, som TV 2 nu kan vise i dokumentarudsendelsen 'Plejehjemmene bag facaden'.

Dokumentaren skulle være sendt allerede i marts, men Aarhus Kommune fik nedlagt forbud mod, at TV 2 viste optagelserne.

Kan du presse, Else? Du skal presse

Plejer til Else Marie Larsen, som hænger i en loftlift og klager over smerter

Nu er forbuddet blevet ophævet, så udsendelsen kan vises, og det glæder Else Marie Larsens familie.

- Jeg er oprigtig glad og lettet. Det er afsindigt, at vi skulle igennem sådan en lang proces. Nu får folk lov til at se det hele, og det er virkelig en øjenåbner. Jeg håber, vi får skabt et fokus på, at der er problemer i ældreplejen, siger barnebarnet Charlotte Ahm.

Sagen om ’Plejehjemmene bag facaden’

Aarhus Kommune har forsøgt at standse visningen af optagelser fra TV 2s dokumentar ’Plejehjemmene bag facaden’.

Kommunen fik nedlagt forbud mod optagelserne først i byretten og senere i landsretten.

Læs mere om forløbet her.

Forbuddet er nu ophævet og udsendelsen kan ses på TV 2 PLAY.

TV 2 benyttede sig af skjult kamera for at undersøge forholdene på to danske plejehjem i dokumentaren.

Læs mere om TV 2s overvejelser om tilblivelsen af udsendelsen.

Eksperter har aldrig set noget lignende

Efter aftale med alle de nærmeste pårørende har TV 2 med skjult kamera undersøgt, hvordan plejen og omsorgen er bag facaden på to af landets plejehjem, der huser nogle af samfundets mest svækkede borgere. Borgere, der ikke nødvendigvis selv kan fortælle, hvordan deres hverdag forløber.

I 16 dage har kameraerne filmet i to lejligheder i de to forskellige plejehjem Kongsgården og Huset Nyvang i henholdsvis Aarhus og Randers.

Der er ikke blevet filmet på nogen af fællesarealerne.

I løbet af de dage, TV 2 har lavet skjulte optagelser, ses flere situationer, hvor plejerne udviser god og omsorgsfuld pleje. Men optagelserne afslører også det modsatte – situationer, som forarger nogle af landets førende eksperter.

Et af stederne var i en privat stue på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune, hvor 90-årige Else Marie Larsen bor.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Det har jeg simpelthen ikke, siger professor Lars Bjerrum, der forsker i infektionssygdomme, antibiotika og hygiejne, og har mange års erfaring som praktiserende læge efter at have set optagelserne.

- Der mangler noget værdighed i det her. I den grad, bakker Anita Arslan op.

Hun har 14 års erfaring som sygeplejerske og underviser på SOSU-uddannelsen i København.

Lige nu er jeg meget ked af det, meget frustreret og utrolig vred

Charlotte Ahm, barnebarn til Else Marie Larsen

Plejere lyver om bleskifte

De skjulte optagelser fra Else Marie Larsens lejlighed viser, at plejerne aftaler at lyve om, at de har skiftet hende, hvis nogen spørger:

- Altså, hvis hun bliver ved med at skide, så er det åndssvagt at stå og gøre det her nu, så må vi bare sige: ”Hey, vi kan ikke lugte det”. Der er ikke nogen, der kan lugte det, siger den ene plejer.

I stedet lægger de et håndklæde i bunden af kørestolen og sætter den 90-årige blærebetændelsesramte kvinde tilbage.

- Vi skal gøre det igen alligevel. Er du ikke enig? Hun bliver ved med at pisse og skide, siger plejeren, mens den anden hvisker:

- Og hvis de spørger, om vi har skiftet hende…?

- Ja, selvfølgelig. Så siger vi, at det siver hele tiden (…). Det kan vi desværre ikke gøre for. Fy for, py for!

Trods Else Marie Larsens stille protester får hun to tæpper om sig og bliver kørt ud med afføring i bleen og følgende ord fra en plejer:

- Vi skal til halloweenfest!

Video: TV 2 Danmark

Eksperter: Sundhedsskadelig behandling

Eksperterne kalder behandlingen af Else Marie Larsen for decideret sundhedsskadelig.

- Det er jo fuldstændig umenneskeligt at behandle hende på den måde. Det giver jo igen en øget risiko for, at infektionen kan udvikle sig. Så både menneskeligt og medicinsk er det fuldstændig uhensigtsmæssigt.

- Derfor er Else faktisk i en øget risiko for at få en infektion, som kan give komplikationer, og som kan være livstruende, siger Lars Bjerrum.

Optagelserne viser desuden, at der seks gange i løbet af de 16 dage, der blev filmet, går mere end 16 timer, før Else Marie Larsen får skiftet sin ble. I et enkelt tilfælde går der 24 timer, før hun får en ny ble på.

- Om hun har en ren ble eller ej. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke mere, siger en tredje plejer på en af optagelserne.

Og flere gange konstaterer plejerne, at Else Marie Larsen er ”våd helt op i nakken”, og at hun ligger og fryser, fordi hun ikke bliver skiftet.

Blev ikke hjulpet trods klager over smerter

Else Marie Larsens pårørende henvendte sig i august 2019 til TV 2, fordi de frygtede, at hun blev udsat for massive omsorgssvigt på det plejehjem, hun bor på.

Forinden havde de på adskillige møder med både plejehjem og repræsentanter fra forvaltningen i Aarhus Kommune luftet deres bekymringer.

Barnebarnet Charlotte Ahm fortæller, at særligt én episode gjorde familien bekymrede for plejehjemmets behandling af Else Marie Larsen.

Familien oplevede, at plejerne lod Else Marie Larsen hænge i en loftlift, der bruges til at løfte hende fra kørestolen over til sengen, hvilket ifølge familien medførte sår på Else Marie Larsens inderlår.

- Der skreg hun virkelig, det gjorde ondt. Selen havde nappet hende og alt muligt. Det er dér, vi sagde, at så stopper vi. Nu gider vi ikke mere, siger Charlotte Ahm.

Ud fra det jeg har set, så betragter jeg det faktisk som et overgreb på hende

Anita Arslan, underviser på SOSU-uddannelsen

Ifølge familien lovede plejehjemmet efterfølgende, at det ikke skulle gentage sig. Men skjulte optagelser viser, at plejehjemmet ikke holdt, hvad det lovede.

På optagelserne ses det, at Else Marie Larsen hænger i liften over sin seng. Under hende - på sengen - ligger en ble, og personalet beder hende flere gange om at lave afføring ned på bleen i sengen.

- Else, kan du presse? (…) Kan du presse, Else? Du skal presse, siger plejeren.

Else Marie Larsen siger igen og igen, at det gør ondt, og at hun ønsker at komme ned fra liften, men det reagerer plejerne ikke på.

I syv minutter hænger Else Marie Larsen i liften over sin seng.

Først da en tredje plejer kommer ind og reagerer på, at hun klager over smerter, bliver Else Marie Larsen lagt ned i sengen.

Optagelser fra plejehjemmet Kongsgården viser, hvordan den 90-årige demensramte Else Marie Larsen sidder i en loftlift i syv minutter. Ekspert kalder det et overgreb. Video: Jonas H. R. Moestrup Video: TV 2 Danmark

Ekspert: Et overgreb

Charlotte Ahm er rystet over de skjulte optagelser.

- Lige nu er jeg meget ked af det, meget frustreret og utrolig vred, siger Charlotte Ahm, da hun ser optagelserne første gang.

Hun forstår ikke, at plejerne ikke reagerede på det, hendes farmor gav udtryk for.

- Altså jeg troede ikke, at de kunne finde på det igen, siger Charlotte Ahm.

Anita Arslan, der underviser på SOSU-uddannelsen, vurderer efter at have set optagelserne, at der er tale om magtanvendelse.

- Ud fra det jeg har set, så betragter jeg det faktisk som et overgreb på hende, siger hun.

Kommune forsøgte at stoppe visning af dokumentar

Aarhus Kommune har forsøgt at hindre visningen af de skjulte optagelser fra TV 2s dokumentar.

I Retten i Aarhus fik kommunen i marts således medhold i et forbud, der betød, at TV 2 ikke måtte offentliggøre dokumentaren.

TV 2 ankede kendelsen, men 30. juni stadfæstede Vestre Landsret byrettens afgørelse.

Derfor har dokumentaren endnu ikke været vist i tv.

Efterfølgende har Aarhus Kommune dog valgt at trække forbuddet tilbage, og derfor sendes dokumentaren med de skjulte optagelser torsdag klokken 20.50 på TV 2.

Den kan allerede nu ses på TV 2 PLAY.

Aarhus Kommune har desuden meldt TV 2 til politiet for at have lavet skjulte optagelser på plejehjemmet.

I første omgang afviste Østjyllands Politi anmeldelsen, men efter at Aarhus Kommune klagede over politiets afvisning, genoptog politikredsen efterforskningen.

Siden har kommunen ønsket at trække politianmeldelsen tilbage, men politiet efterforsker nu sagen af egen drift.

Fire personer på TV 2 er sigtet i sagen. Det drejer sig om direktør Anne Engdal Stig Christensen, nyhedsdirektør Mikkel Hertz, en redaktionschef samt en journalist.

Uvildig undersøgelse af Kongsgården

Selvom dokumentaren endnu ikke er blevet vist i tv, har sagen om Kongsgården allerede fået konsekvenser i Aarhus Kommune.

De kritisable forhold blev i foråret omtalt af pårørende i en række lokalmedier, og det fik medlemmer af byrådet i Aarhus til at kigge nærmere på kritikken.

13 ansatte på Kongsgården blev efterfølgende indkaldt til tjenstlige samtaler, ligesom plejehjemmets forstander er blevet fjernet.

Yderligere er områdechefen ikke længere ansvarlig for Kongsgården.

Efter dokumentaren blev omtalt i medierne, er flere familier fra Kongsgården stået frem og har fortalt om lignende svigt. Det fik i april 2020 rådmand Jette Skive til at undskylde over for de berørte familier.

Aarhus Kommune har bevilget 500.000 kroner til et uvildigt konsulentbureau, der skal kulegrave hele sagen fra Kongsgården – herunder om ledelsen i kommunen har svigtet.

Kommunen ønskede ikke at stille op til interview ved dokumentarens tilblivelse, men har i en mail til TV 2 skrevet:

- De hændelser, hvor der er tale om svigt og forsømmelser har prompte fået personalemæssige konsekvenser. I Aarhus Kommune accepterer vi på ingen måde et sprogbrug og en tone, der kan opleves som nedgørende, ligesom ingen borgere skal opleve at blive talt hen over hovedet på. Vi beklager over for de borgere og pårørende, der har haft den oplevelse.

Barnebarn: Handler om debat om plejehjem

Efter at kommunen blev opmærksom på TV 2s optagelser, har Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget et nyt tilsyn af Kongsgården, som i juli resulterede i alvorlige påbud til plejehjemmet.

Forinden havde styrelsens og Aarhus Kommunes tilsyn kun givet Kongsgården enkelte anmærkninger, men ingen tilsyn påpegede de kritiske forhold, som TV 2s dokumentar afslører.

Else Marie Larsen er nu flyttet til et andet plejehjem i Aarhus Kommune. Hendes familie har desuden meldt plejehjemmet Kongsgården til politiet for omsorgssvigt.

- For os i familien handler det naturligvis om forholdene for vores farmor, og at hun får det bedre. Men det handler i meget høj grad også om, at vi får en debat om, hvordan vi behandler ældre borgere på plejehjem generelt i hele landet. Jeg tror ikke på, at problemerne på danske plejehjem er isoleret til Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers, siger Charlotte Ahm.

Du kan se dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' torsdag klokken 20.50 på TV 2 og allerede nu på TV 2 PLAY.