GO'

Far ønsker mere ligestilling: Vil ikke bare være medarbejder i familien

Fædre har ofte en følelse af, at de ikke er ligeså vigtige for barnet som moderen, og det er en skam, mener sociolog.

En baby kommer til verden, og mens mor ammer hele tiden, føler far sig hensat til sidelinjen og skal bare undgå at gå i vejen.

Sådan havde 39-årige Jesper Koerstz Jensen det, da han blev far.

- Pludselig, hvis man ikke tænker sig om, ender man som far i sådan en slags medarbejder- eller medhjælperrolle, hvor man står lidt udenfor, siger han i 'Go' aften LIVE'.

Jesper Koerstz Jensen er lektor i pædagogik på læreruddannelsen, foredragsholder og blogger om opdragelse.

Jesper Koerstz Jensen er far til to.

Han mener, at der er lang vej til ligestilling mellem mor og far, og han ønsker, at familier i højere grad bryder ud af de kønsstereotype forældreroller.

- Hvis vi skal stilles lige, skal mødrene være klar til at afgive noget af den organisatoriske magt, og fædrene skal være klar til at tage den, siger han.

Med den organisatoriske magt mener han eksempelvis, at det er moderen, der styrer kassen med skiftetøj i institutionen, organiserer legeaftaler og generelt bestemmer i familien.

- Der sker det, at det bliver moderen, der sætter sig på flere og flere ting og ikke mindst sådan nogle organisatoriske ting. Nogle af de ting, som virkelig batter noget i familien, siger han.

Afstemning

Hvem har flest opgaver i forhold til børnene hjemme hos dig?

Det er fint med forskellighed

Marie Høgh mener omvendt ikke, at ligestilling i familien er en nødvendighed - for mor er bare bedst til at tage sig af barnet den første tid, fordi hun har båret barnet gennem ni måneders graviditet.

- Der er et naturligt bånd. Det lille hjerte har slået tæt inde på ens eget hjerte, så der er et bånd og en intuition, som bare er der på en anden måde end hos far, siger Marie Høgh, der er præst, debattør og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti.

Marie Høgh, 35 år.

Hun mener, at det er misforstået, at mænd og kvinder skal være helt ligestillet i hjemmet, når det kommer til forældreopgaven. Hendes mand tager sig ikke af skiftetøjskassen i vuggestuen, fordi det falder hende mere naturligt, når hun i forvejen styrer tøjindkøb til datteren.

- Jeg kan godt forstå, at man bliver skuffet og frustreret, hvis man tænker, at man skal træde ind og være far på samme måde, som mor er mor, siger hun.

- En far er sammen med sit barn på anderledes måder, end en mor er. Og de kan opnå en ligeså nær tilknytning ved bare at sænke skuldrene og bare være mand og tage sit barn med på fisketur, siger hun.

Mor og far kan det samme

Tobias Siiger Prentow er sociolog og har gennem sit arbejde i projektet Far for Livet interviewet mange mænd om deres oplevelse med at blive far.

Formuleringer som ”man kan jo ikke noget i starten som far”, og ”jeg fik først rigtigt kontakt med mit barn efter seks måneder”, går igen hos de nybagte fædre, fortæller Tobias Siiger Prentow.

Han mener, at det er en udbredt misforståelse, at der er et særligt bånd mellem mor og barn i starten. Mor og far kan det samme med undtagelse af amning.

- Man skaber tilknytning til et spædbarn ved at bruge tid sammen med det, reagere på dets signaler og ved at have kropskontakt, øjenkontakt og give omsorg og trøst, siger Tobias Siiger Prentow.

Afstemning

Er far og mor lige vigtige for spædbarnet i den første tid efter fødslen?

Og den første tid er afgørende for, om far lander i farrollen og føler sig som en vigtig del af familien og ikke som en medarbejder.

Men hvis man som familie ikke tager aktivt stilling til far og mors rolle, vil man glide ind i de stereotype kønsroller, hvor mor sørger for hjemmet og børnene, og far arbejder, fordi det er det, man har observeret hos sine egne forældre, fortæller Tobias Siiger Prentow.

- Det er et problem i det omfang, at far får den opfattelse, at han ikke kan bruges til noget, siger han.

Bag projekt Far for Livet står Forum for Mænds Sundhed, støttet af Nordea-fonden og har til formål at etablere far-legestuer, lave kurser og undervisningsmateriale til læger, sundhedsplejersker og jordemødre, der skal blive bedre til at inddrage farmand.

Skidt med skiftetøjet

Tobias Siiger Prentow ser ikke noget problem i, at mor organiserer skiftetøjet i vuggestuen og legeaftalerne, hvis det passer familien bedst.

- Skidt med det der tøj. Tilknytningen er det vigtigste, siger Tobias Siiger Prentow, der peger på, at forskning viser, at jo hurtigere og tættere far knytter et bånd til sit barn, jo bedre og mere fortroligt forhold får de senere i barnets liv.

- Tilknytning er ikke noget, far behøver at vente med, indtil barnet er gammel nok til at spille fodbold. Det starter lige, når barnet bliver født, siger Tobias Siiger Prentow.

Der er generelt et meget større fokus på farrollen i dag end tidligere.

Far for Livet er i gang med at uddanne far-ambassadører i 66 af landets 98 kommuner. Det er sundhedsplejersker, der videreuddannes til at have ekstra fokus på at vise faderen, hvor vigtigt det er, at han også har kropskontakt og øjenkontakt og skaber et tæt bånd til den lille.