Samfund

Plejehjemsleder efter påbud: Vi skal rette op på fejl

Styrelsen for Patientsikkerhed kalder forholdene på det omstridte plejehjem Kongsgården for "i den alvorlige ende".

Plejehjemmet Kongsgården har problemer, der vedrører patienternes sikkerhed.

Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed, som tirsdag har givet det omstridte plejehjem en række påbud, efter at TV 2 med skjulte optagelser har afsløret uværdig behandling af en beboer.

Siden har Kongsgården fået ny leder i Susanne E. Larsen, der tiltrådte i slutningen af april.

Hun fortæller, at man nu er i gang med at rette op på nogle af de forhold, der er rettet kritik imod.

- Et er at vi får rettet op på de fejl og mangler, styrelsen finder, men det andet er, at vi skal sikre kontinuerlig høj kvalitet fremadrettet, og det kræver flere års fokus, sådan at alle arbejder efter de samme konkrete retningslinjer, siger Susanne E. Larsen til TV 2.

Påpeger gennemgående faglige mangler

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 28. maj 2020 et varslet tilsynsbesøg og noterer i rapporten:

- Ved tilsynsbesøget blev styrelsen opmærksom på, at plejeenheden havde gennemgående mangler i den social- og plejefaglige dokumentation, lyder en del af kritikken, som også peger på mangler i forhold til omgangen med beboere og pårørende.

- Styrelsen blev desuden opmærksom på, at plejeenheden ikke i tilstrækkelig grad sikrede borgernes selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv, skriver styrelsen yderligere.

Enhedschef og overlæge Charlotte Hjort fra Styrelsen for Patientsikkerhed understreger, at der er tale om betydelige problemer.

- Det her ligger i den alvorlige ende. Når Styrelsen for Patientsikkerhed giver kategorien "større problemer af betydning for patientsikkerheden", er det alvorligt, siger hun.

Foruden fejl og mangler på det rent sundhedsfaglige område, har Styrelsen fundet, at Kongsgården heller ikke lever op til serviceloven jævnfør Ældretilsynet. Det er et tilsyn, der skal "hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre."

Forhold var uhyrlige og sundshedsskadelige

Kritikken af Kongsgården blev vakt på baggrund af skjulte TV 2-optagelser, der blandt andet viser, at den 90-årige, demensramte Else udsættes for forhold, der af eksperter kaldes "uhyrlige" og "sundhedsskadelige".

Det var blandt andet historier fra pårørende om overdosering af medicin, anklager om manglende skift af bleer i op til et døgns varighed, og at Else ikke blev vendt om natten, som hun skulle for at undgå liggesår, der først fik familien til at tillade skjulte optagelser og sidenhen til at henvende sig til politiet.

Ifølge Kongsgårdens ledelse er man ved at have rettet op problemerne.

- De tre borgere, styrelsen er gået igennem, er vi ikke nået til endnu. Det er ikke nogen undskyldning, men det vidner om de opgaver, vi har i at højne dokumentationen. Vi er rigtig langt og håber på at være i mål, når styrelsen kommer igen på besøg efter sommerferien, siger Susanne E. Larsen.

På grund af et fogedforbud har TV 2 endnu ikke offentliggjort optagelserne fra Kongsgården.

I en ny juridisk vurdering lægger borgmester Jacob Bundsgaard (S) og ældrerådmand Jette Skive (DF) dog op til, at det fogedforbud, som Aarhus Kommune tidligere har fået nedlagt mod tv-dokumentaren, skal ophæves fra på mandag.