Rådmand vil ansætte flere og oprette klagefunktion efter plejesvigt

Skjulte optagelser har vist plejesvigt, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne på plejehjem i Aarhus.

Ældreplejen i Aarhus skal ændres gennemgribende, og der skal bruges 10 millioner kroner på akutte tiltag.

Sådan lyder det fra ældrerådmand i Aarhus Jette Skive (DF) i en pressemeddelelse.

- Jeg har bedt min direktør, Hosea Dutschke, komme med en plan og en organisationsændring for, hvordan vi grundlæggende ændrer hele ældreområdet i Aarhus, siger Jette Skive.

Rådmanden sætter gang i en række tiltag med omgående virkning.

  • Samarbejdet med de pårørende styrkes.
  • Der ansættes flere serviceassistenter (rengøring) på plejehjemmene.
  • Der ansættes flere kvalitetssygeplejersker på plejehjemmene.
  • Der uddannes i styrket borger- og pårørendekontakt, kultur, adfærd og etik for SOSU-personale med ansvar som kontaktperson.
  • Der ansættes sygeplejerskeansvarlige i dokumentation og journalføring.
  • Der oprettes en klage- og ombudsmandsfunktion.

Det kommer til at koste cirka 10 millioner kroner, og Jette Skive vil derudover komme med et ønske til budgetforhandlingerne om et trecifret millionbeløb blandt andet til ansættelse af mere plejepersonale.

Kritisable forhold

Udmeldingen fra rådmanden kommer efter, at skjulte optagelser har vist kritisable forhold på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor 90-årige demenssyge Else boede i en årrække. Optagelserne dokumenterer omfattende plejesvigt, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne.

For at dokumentere de kritisable forhold, som Elses familie oplevede på plejehjemmet, foretog TV 2 efter aftale med familien skjulte optagelser i Elses lejlighed på Kongsgården.

Optagelserne er ikke blevet vist på TV 2 på grund af et fogedforbud, der betyder, at TV 2 ikke må vise optagelserne, der dokumenterer omsorgssvigten. Ekstra Bladet har dog trodset forbuddet og bragt nogle af klippene.

- Det er helt uacceptabelt, at vi ser plejesvigt, hvor borgerne behandles uværdigt. Jeg har hørt et sprog, som ingen kan og skal acceptere, og set hvordan ældre svage borgere bliver udsat for omsorgssvigt. Det gør mig både vred og ked af det, siger Jette Skive.

Det var Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg, som Jette Skive er ansvarlig for, der fik nedlagt forbud mod at vise tv-optagelserne.

- Vi skal have en adfærd og et sprog som er i orden – uanset, om der er hemmelige optagelser eller ej. Det betyder, at medarbejdere med ringe adfærd og sprog ikke kan være ansat hos os. lyder det fra rådmanden i pressemeddelelsen.