Samfund

Rektorer vil forbyde alkohol til fester på gymnasierne

Sammenslutningen af Danske Gymnasieelever mener dog ikke, at et forbud er vejen frem. De vil i stedet have dialog.

Rektorerne på Danske Gymnasier vil forbyde alkohol til gymnasiefesterne.

Det gør de på baggrund af en undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, der viser, at danske 15-årige drenge og piger stadig er europamestre i druk.

Og hvis vi som samfund mener, at de unge skal drikke mindre, så er der brug for at gå til stålet, mener formanden for Danske Gymnasier:

- Jeg kender ikke til gymnasier i andre lande, hvor det er en mulighed at udskænke alkohol. Når man sammenholder det med, at de danske unge er europamestre i druk, så skal vi måske til at tænke over, om vi gør det på den rigtige måde, siger Birgitte Vedersø.

Island har formået at ændre unges drukkultur

- Vi ved, at når man laver forbud, så forsvinder ting ikke - men det bliver begrænset, siger hun og peger på Island som eksempel på, at det faktisk kan lade sig gøre at ændre de unges drukkultur.

Her er unges alkoholforbrug faldet drastisk over de seneste 20 år.

På Island er man dog gået længere end et forbud mod alkohol ved gymnasiefester. En af de mest effektive metoder har været et udgangsforbud i de sene aftentimer.

Unge under 16 år må ikke være ude efter klokken 22 i vintermånederne, mens de i sommermånederne skal være hjemme inden midnat. For børn under 13 år gælder et udgangsforbud efter klokken 20 om vinteren og klokken 22 om sommeren.

En spørgeskemaundersøgelse, der er lavet siden 1998, viser, at antallet af islandske elever i 10. klasse, der har drukket inden for de seneste 30 dage, er faldet fra 42 procent i 1998 til seks procent i 2018.

Gymnasieelever: Forbud er ikke vejen frem

Sammenslutningen af Danske Gymnasieelever mener ikke, at et generelt forbud af alkohol til fester er den rette vej at gå. Det vil bare flytte alkoholen andre steder hen, hvor der ingen kontrol er med det.

Sammenslutningen af Danske Gymnasieelever mener dog ikke, at et generelt forbud er den rette vej at gå. Det vil bare flytte alkoholen andre steder hen, hvor der ingen kontrol er med det.

- Hvis man skal gå ind og løse de problemer, tror jeg, at man i højere grad skal tage diskussionerne op på gymnasierne om, hvordan man får en god festkultur, hvor det er rart for alle at være med, siger Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelever.

Hun tilføjer:

- Vi lægger op til, at man i højere grad tager dialogen lokalt på gymnasierne, og så laver man nogle regler og retningslinjer, som eleverne kan se sig selv i. Så mener vi også, at eleverne er mere tilbøjelige til at efterleve de regler.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at unges alkoholforbrug til gymnasiefesterne er oppe at vende.

Tilbage i 2016 indførte Rungsted Gymnasium alkoholfri introture og strammere alkoholpolitik på studieture og til festerne på gymnasiet. Det indebærer blandt andet, at der ingen adgang er til gymnasiefesterne for tydeligt berusede unge.

Ifølge rektoren viste de strammere regler sig at have en virkning, selvom han også dengang påpegede, at udfordringen i høj grad ligger i de unges alkoholvaner i fritidslivet.

Eleverne på Rungsted Gymnasium kunne dog ikke mærke den store effekt, efter at stramningerne var blevet indført.

- Jeg synes, at det er det samme, sagde 2.g'eren Simone Francati dengang om elevernes drukvaner.

Hun blev bakket op af Naila Bech, som ligeledes gik i 2.g, som dog mente, at der blev drukket mindre på skolen, fordi priserne på alkohol var steget.

- Vi drikker ikke rigtig indenfor gymnasiets grænser, men vi drikker udenfor, forklarede hun.