Coronavirus

Coronavirus kan skabe ny fedmeepidemi, frygter forskere

Pandemien har skabt både psykisk og økonomisk usikkerhed, og det kan gå ud over folkesundheden.

Tre danske forskere frygter en forværret fedmeepidemi.

Det skyldes, at de omfattende nedlukninger af store dele af verden på grund af coronavirus har skabt grobund for en ny finanskrise, hvis omfang stadig ikke er kendt.

Forskerne Christoffer Clemmensen, Michael Bang Petersen og Thorkild I.A. Sørensen frygter, at et af de utilsigtede udslag i kølvandet på pandemien kan være en forværret fedmeepidemi.

For den øgede arbejdsløshed, frygt og usikkerhed er med til at skabe en forværret psykisk og social tilstand for mange mennesker, mener de.

Pandemi påvirker psyken

Forskerne mener, at en forværring af den psykologiske sundhed i samfundet vil gøre, at folk overspiser mere.

- Fedme er meget komplekst. Det handler ikke bare om, hvor meget vi spiser, men også de sociale og psykiske forhold, vi har, siger Michael Bang Petersen, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i biologisk psykologi.

Og han bakkes op af kollegaen Thorkild I.A. Sørensen, der er professor ved Metabolismecenteret og Afdeling for Epidemiologi på Københavns Universitet.

- Den måde, pandemien er blevet håndteret på med ’lockdowns’, indebærer voldsom forværring for mange menneskers dagligdag, siger Thorkild I.A. Sørensen og fortsætter:

- Økonomisk og psykologisk usikkerhed, arbejdsløshed og lignende gør, at kroppen reagerer med stress og øger fedmen. Kroppen kompenserer for den udsathed, man føler, ved at opbygge fedtreserver, men det øger samtidig risikoen for følgesygdomme som blandt andet sukkersyge, for højt blodtryk og blodprop i hjertet.

Som følge af coronavirussen har verdensøkonomien fået økonomiske tæsk, og det mærkes også i Danmark, hvor ledigheden er steget måned efter måned, siden samfundet blev lukket ned.

Der er i dag 150.000 ledige i Danmark. Det svarer til fem procent af den samlede arbejdsstyrke, hvilket ifølge Danmarks Statistik er det højeste niveau siden 2004.

Færre dyrker motion

Allerede i april stod det klart, at motionen blev droppet i stor stil af danskerne. Det viste en undersøgelse lavet af Idrættens Analyseinstitut.

Efter at Danmark lukkede ned, er 38 procent af de voksne danskere, der dyrkede idræt før pandemien, stoppet med at dyrke motion, konkluderer instituttet.

I en udtalelse siger Danmarks største fitnesskæde, Fitness World, til TV 2, at danskerne gjorde brug af Fitness World syv millioner gange i samme periode sidste år, som samfundet har været lukket ned i 2020. Men på grund af nedlukningen har antallet i perioden i 2020 været nul.

Med andre ord har nedlukningen ændret de muligheder, vi har i hverdagen, og det har en klar virkning på danskernes motionsvaner, mener Thorkild I.A. Sørensen.

- Nedlukningen har vanskeliggjort fysiske aktiviteter. Det forværrer risikoen for den farlige fedmeudvikling, siger han.

Danmark står bedre imod

Når de tre forskere taler om frygten for en forværret fedmeepidemi, er der dog en større grad af optimisme at fornemme, når emnet falder på Danmark.

For på grund af det velfærdssystem, vi har, er der en betydeligt lavere risiko for, at danskere i hobetal bliver overvægtige som følge af coronakrisen.

For ifølge de studier, de danske forskere læner sig op ad, er det økonomiske kvaler og usikkerhed med stress til følge på grund af eksempelvis arbejdsløshed og en dertilhørende dårlig psykisk tilstand, der er en af drivkræfterne i en fedmeepidemi.

- Vores samfundssystem modvirker på en eller anden måde den her ekstreme usikkerhed. Jo mere lighed, der er i samfundet, og jo mere hånd vi tager om folk, der risikerer at få truet deres livssituation som følge af coronavirus, desto bedre, siger Christoffer Clemmensen, der er fedmeforsker og lektor på Københavns Universitet.

En BMI (Body Mass Index, red.) på over 25 tæller ifølge Sundhed.dk som overvægtig, og det fremgår, at omkring 51 procent af danskerne har en BMI på over 25.

På nuværende tidspunkt lider omkring 17 procent af den voksne danske befolkning af det, Sundhed.dk betegner som fedme. Det vil sige, at de har en BMI på over 30. BMI bruges til at måle personers vægtforhold ud fra højde og vægt.

Til sammenligning har 25 procent af tyskerne en BMI på over 30.