Samfund

Henning Jensen blev smittet på plejehjem og døde: - Det burde ikke kunne lade sig gøre

I Alzheimerforeningen frygter man, at der ikke er indberettet tilstrækkeligt med utilsigtede hændelser.

Mange pårørende har oplevet fejl og svigt af deres demente familiemedlemmer på landets plejehjem under corona-pandemien.

Alzheimerforeningen fortæller til TV 2 om en mangedobling af henvendelser vedrørende kritisable forhold – om alt fra manglende lægebesøg til forkert medicinering.

Formand for Alzheimerforeningen mener, at corona-smitten på plejehjemmene er et udtryk for manglende fokus på den sundhedsfaglige kvalitet

De værste sager handler om demente, der er blevet smittet med coronavirus på plejehjemmene og efterfølgende er døde.

Lillan Albeck mistede sin demensramte mand, Henning Jensen, 12. maj, efter han var blevet smittet med coronavirus på Plejecenter Bredebo i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Henning Jensen blev testet positiv 17. april, og på det tidspunkt havde hustruen gennem 17 år ikke besøgt ham i ugevis.

- Jeg synes, det er så forfærdeligt, at det kan ske. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Her gør jeg alt for at holde mig væk, og alle andre pårørende må heller ikke være der, og så bliver han smittet, mens han er i plejehjemmets varetægt. De har jo et ansvar for ham, og jeg kan faktisk ikke helt forstå, hvordan det kan være sket, siger Lillan Albeck til TV 2. Hun understreger, at kritikken ikke retter sig mod de enkelte ansatte, men mod plejecenteret og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fem smittede ansatte

Henning Jensen blev indlagt på Gentofte Hospital, og efter et langt sygdomsforløb, hvor han også oplevede bedring i nogle dage og kom retur til plejehjemmet, endte han med at dø på sygehuset.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at tre beboere og fem medarbejdere på Plejecenter Bredebo, hvor Henning Jensen boede, blev testet positive for coronavirus. Kommunen understreger dog, at der kan have været flere smittede blandt de i alt 100 ansatte, da ikke alle blev testet.

- Vi beklager, at der har været beboere, som blev smittet. Vi har gjort alt, hvad der har været muligt indenfor de rammer, vi havde, for at begrænse smitte på plejecenteret. Ud af 100 beboere er vi lettede over, at der ikke udbrød Covid-19 på flere afdelinger, siger Tina Mørk, der er Centerchef for Sundhed og Omsorg i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommunen påpeger dog, at det er uvist, hvordan Henning Jensen blev smittet med corona.

- Det kan ikke påvises, at det var personalet, der smittede beboeren. Der kan være adskillige andre mulige veje til smitte, herunder raske smittebærere blandt de øvrige beboere, blandt pårørende og andre. I kritiske situationer har pårørende haft mulighed for at besøge plejecentret, andre professionelle har også haft adgang, herunder håndværkere ved uopsættelige opgaver, fortæller Tina Mørk.

Informerer ikke om smitten

Plejecenter Bredebo har under corona-pandemien ikke løbende orienteret de pårørende eller beboerne om, at der cirkulerede coronasmitte på plejecentret – kun hvis de spurgte direkte selv. Og det er helt bevidst, fortæller centerchefen.

- Personaleforhold er tavshedsbelagt, så det er ikke meldt ud på hjemmesiden. Dog er der orienteret til pårørende og beboere ved forespørgsel, siger Tina Mørk.

Lillan Albeck synes, at den manglende orientering af beboere og pårørende er kritisabel.

-Jeg synes, det er helt forkert og utrygt. Jeg ville da gerne have haft besked om, at der var coronasmitte på plejehjemmet. Min mand går jo hen og bliver smittet. Kommunen skal informere ordentligt ud, siger Lillan Albeck.

Henning Jensen døde, mens han var i Plejecenter Bredebos varetægt, men hans coronasmitte blev af kommunen først indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed som en såkaldt utilsigtet hændelse, efter hustruen gentagende gange havde forespurgt om det.

-Der er nogen, der er nødt til at tage et ansvar bagefter. Vi skal finde ud af, hvad der er sket, så vi kan lære af det. Og det kan en indberetning af en utilsigtet hændelse være med til at opklare. Det kan ikke gøre noget for mig andet end at give en afslutning på Hennings liv. Det ville være i hans ånd at få dette afklaret og få ansvaret placeret, siger Lillan Albeck.

Bliver der indberettet nok?

I Alzheimerforeningen har man under coronakrisen modtaget et væld af henvendelser fra bekymrede pårørende, der ligesom Lillan Albeck kan fortælle om fejl og svigt på landets plejecentre.

- Det har været en meget hård og alvorlig tid på plejecentrene. Vi har her i foreningen fået tre til fire gange så mange henvendelser som normalt fra bekymrede pårørende. Og henvendelserne har handlet om nogle meget alvorlige forhold, fortæller Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen.

FAKTA

Coronasvigt på plejehjem:

Antal plejehjem med COVID-19 positive beboere: 123

Antal COVID-19 positive ansatte på plejehjem: 1038

Antal COVID-19 positive beboere på plejehjem: 591

Antal plejehjemsbeboere, der er døde med COVID-19: 215

Kilde: Statens Serum Institut. Opgjort pr. 7. juli 2020

Sagerne handler om en bred vifte af alvorlige svigt fra manglende lægebesøg og forkert medicin til uhygiejniske forhold. Og i Alzheimerforeningen frygter man, at mange af fejlene ikke er blevet indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed.

-Vi er bekymrede for, at der ikke er indberettet tilstrækkeligt med utilsigtede hændelser. Vi får mange flere henvendelser om bekymrende forhold, men vi ved jo ikke om de er blevet indberettet. Det er faktisk et stort problem, for hvis vi skal blive klogere på, hvordan behandlingen skal forbedres på plejecentrene, så er vi nødt til at have indberetninger om, hvor det går galt, siger Nis Peter Nissen.