Coronavirus

Småbørn har fået mindre antibiotika under coronanedlukning

Krav om afstand, udendørsaktiviteter, afvaskning af legetøj og hyppig håndvask i institutionerne spiller ind, siger ekspert.

Siden daginstitutionerne lukkede i foråret, er forbruget af antibiotika til de mindste faldet voldsomt.

Det skriver Sundhedsdatastyrelsen, der har analyseret antallet af indløste recepter til 0-4 årige danske statsborgere i perioden januar til og med maj.

Institutionerne lukkede 16. marts, og samme måned blev der udleveret 26 procent mindre antibiotika til aldersgruppen sammenlignet med året før.

Den største forskel ses dog i månederne april og maj, hvor der er givet hele 70 procent mindre. Det til trods for, at daginstitutionerne startede på en gradvis genåbning allerede 15. april.

- Vi har tidligere set lavere forbrug af antibiotika lige efter, børnene har været hjemme i forbindelse med for eksempel jule-, vinter- og påskeferien, men måske får effekten længere varighed efter corona på grund af hygiejne- og afstandsregler, siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.

Bedre hygiejne og mere afstand

En af årsagerne til, at antibiotikabehovet synes mindre hos de yngste er den nye hverdag, de er vendt tilbage til. Det forklarer Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi.

Der bliver blandt andet stillet krav om afstand, udendørsaktiviteter, afvaskning af legetøj og hyppig håndvask.

- Der er ingen tvivl om, at længere afstand mellem børnene har betydet, at man også smitter mindre. Det vil sige, at der bliver mindre sygdom blandt børnene og også de ansatte, siger han til TV 2.

Hans Jørn Kolmos peger på, at et reduceret antibiotikafobrug er en god investering.

- Vi skal holde antibiotikaforbruget nede, fordi vi på den måde reducerer forekomsten af resistente bakterier. Resistente bakterier er en trussel mod sundheden i verden og i Danmark, siger han.

Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, mener, at der er "noget at vinde" ved at ændre institutionernes strukturer, hygiejneniveau og forældrenes mulighed for at blive hjemme.

- Vi fik nulstillet alle de mange infektioner, som hele tiden er i omløb året rundt i institutionerne. Når antibiotikaforbruget kan falde så meget, så er der altså noget i strukturen, som gør, at børnene bliver meget syge, siger Anders Beich.

- Jeg synes, at læren af det her er, at vi skal tænke over, hvordan vores børn går i institution i fremtiden, siger han.

Faldende forbrug

Overordnet set har forbruget af antibiotika i alle aldersgrupper været faldende siden 2011.

På de år er antallet af indløste recepter til børn i 0-4 års alderen faldet med 50 procent.

Det er dog fortsat den aldersgruppe med det næsthøjeste forbrug - kun slået af de ældste borgere.