Samfund

Flere pårørende til plejehjemsbeboere står frem: - Jeg så min far ligge i sin seng i urin og afføring

Pårørende til beboere på to plejehjem yderligere i Aarhus, står frem og udtaler deres kritik af kommunens ældrepleje.

Tirsdag fik TV 2 forbud mod at vise en dokumentar, der, ved hjælp af skjulte optagelser, afslører omfattende plejesvigt, nedværdigende tale og sundhedsfarlig hygiejne på plejecenteret Kongsgården i Aarhus Kommune.

Kongsgården er imidlertid langt fra det eneste plejehjem i kommunen, hvor forholdene for beboerne kritiseres i hårde vendinger.

- Han var diabetiker, og han tabte sig helt vildt, fordi han ikke fik nok at spise. Og da de ikke handlede på det, endte det desværre med døden til følge.

Kilde: Jan Kjær Jensen, søn til afdød beboer på DemensCentrum Aarhus

11 kilometer nord for Kongsgården ligger DemensCentrum Aarhus' plejeboliger på Graham Bells Vej 2.

Ifølge hjemmesiden har boligerne “dygtige medarbejdere, der i nært samarbejde med pårørende og frivillige søger at skabe de bedst mulige rammer for mennesker med demens i sen fase”.

Den ambition er DemensCentrum Aarhus dog langt fra at indfri.

Efter en række pårørende til beboere havde henvendt sig til Ældrerådet med deres bekymringer, bad Ældrerådet Styrelsen for Patientsikkerhed om at undersøge forholdene ved et kontrolbesøg 9. januar.

Her anførte styrelsen en række kritikpunkter mod DemensCentrum Aarhus.

Blandt andet:

  • Medarbejderne mødte ikke konsekvent borgerne med en adfærd og tone, der afspejlede borgernes nedsatte psykiske funktionsevne, samt værdighed.

  • Der var manglende kendskab til og anvendelse af faglige metoder, vidensdeling og arbejdsgange omkring relevant hjælp, omsorg og pleje til understøttelse af borgere med særlige behov.

  • Der var en gennemgående mangelfuld dokumentationspraksis.

Styrelsen for Patientsikkerhed traf således 12. maj afgørelse om et påbud til DemensCentrum Aarhus med i alt 12 påbud. Disse skulle rettes inden for fire uger.

Byrådet i Aarhus Kommune er endnu ikke orienteret om, hvorvidt det er sket.

Far lå i urin og afføring

For en række pårørende til beboere på DemensCentrum Aarhus kommer fokus på problemerne i ældreplejen for sent.

Jan Kjær Jensens far døde 3. april efter at have boet på DemensCentrum Aarhus i tre og et halvt år.

Man vidste aldrig hvilken tilstand, man fandt ham i.

Bente Stenstrup, datter til afdød på Demens Centrum Aarhus.

Han beskriver det som en lang sej kamp at få ændret de kritisable forhold.

- Jeg så min far ligge i sin seng i urin og afføring. Han fik ikke mad, han fik ikke væske. Sådan nogle basale ting var der problemer med. Han var diabetiker, og han tabte sig helt vildt, fordi han ikke fik nok at spise. Og da de ikke handlede på det, endte det desværre med døden til følge, siger han.

Også Bente Stenstrups far boede på Demens Centrum Aarhus i to og et halvt år, indtil han gik bort 3. januar.

Hun kalder farens ophold på plejehjemmet for hans sidste rejse, der blev et mareridt.

- Man vidste aldrig hvilken tilstand, man fandt ham i. Han kunne sidde uden noget og have urineret ud over sig selv og gulvet. Han kunne være afmagret eller ikke fået tømt sin blære. Hver gang man tog derfra, frygtede man det næste besøg, lyder det fra datteren.

Tvivler på forbedrede forhold

Både Jan Kjær Jensen og Bente Stenstrup klagede til ledelsen på DemensCentrum Aarhus og fik at vide, at tingene nok skulle blive bedre.

Men lige lidt hjalp det.

- Når vi påpegede nogle ting, forstod de det ikke. Var der noget galt, var det fordi, min far var dement. Min far var en stolt mand, der forfaldt for øjnene af os, siger hun.

Jan Kjær Jensen prøvede at ændre på forholdene i samtlige tre et halvt år.

Blandt andet sendte han et brev til Aarhus' borgmester og sundhedsministeren i afmagt over ikke at blive hørt. Både han og Bente Stenstrup tvivler på, at det nye påbud til DemensCentrum Aarhus får forbedret forholdene i det lange løb.

- Vi har været i gang i over tre år, og der er indtil nu ikke sket noget, siger Jan Kjær Jensen.

TV 2 har her til aften uden held forsøgt at få en kommentar fra demenschef i Aarhus Kommune, Elisabeth Flindt.

Over for Århus Stiftstidende har hun 16. maj påpeget, at der allerede er sket forbedringer, ligesom der er mere ro på afdelingen.

- Vi har samtidig et meget skarpt fokus på at dokumentere personalets indsats, så vi bedre kan synliggøre fagligheden i arbejdet med beboerne, siger hun.

Pårørende: Beboere blev låst inde

Et tredje aktuelt eksempel på problemerne med ældreplejen i Aarhus Kommune kommer fra Skæring Plejehjem.

Her har 31 pårørende til beboere i et brev stilet til byrådsmedlemmerne udtrykt deres frygt for, at Skæring Plejehjem udvikler sig til et nyt Kongsgården.

De pårørende beskriver, hvordan de over en længere periode har forsøgt at gøre opmærksom på deres utilfredshed.

De forlanger i brevet "almindelig menneskelig omsorg, pleje og værdighed for alle beboerne, samt respektfuld kommunikation med både beboere og pårørende".

Konkret kritiseres plejehjemmet for ikke at have reageret på følgende observationer fra de pårørende:

  • Møbler indsmurt i fækalier

  • Respektløs tiltale til beboer og adfærd hos beboer og respektløs råben af pårørende

  • Bleer med urin

  • Kvalmende beskidte badeværelser

  • Uprofessionel håndtering

  • Personalet låser beboerne inde i deres hjem, når der skal være middagshvil og til natten

Ombudsmand til de ældre

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive, erkender, at kommunen skal blive bedre til at håndtere klager over måden, plejehjemsbeboerne behandles på, “når samarbejdet går i hårdknude”.

- Derfor vil jeg nu etablere en central klage- og ombudsmandsfunktion, så borgerne oplever, at de har et sted at gå hen, hvis de oplever ikke at blive hørt, eller de oplever, at der ikke rettes op på fejl og dårlig kommunikation, skrev Jette Skive (DF) i går til TV 2 i en mail.

TV 2 har dagen igennem forsøgt at få Jette Skive til at uddybe, hvordan klage- og ombudsmandsfunktionen skal fungere, og hvornår den vil være klar.

Beskeden fra pressechefen i Sundhed og Omsorg er dog, at det ikke er muligt, da Jette Skive er gået på ferie.