Samfund

1,9 milliarder liter urenset spildevand udledt i Danmarks største sø

Pøle Å ved udløbet til Arresø. Niels Knuth / TV 2 Lorry
TV 2 Lorry logo
I samarbejde med TV 2 Lorry

Udvalgsformand lover bod og bedring.

Hillerød Kommune har på fire år udledt 1,9 milliarder liter urenset spildevand i Arresø, der er Danmarks største sø.

Det viser tal fra Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry har fået aktindsigt i.

Kommunen udleder store mængder urenset spildevand til Pøle Å, der ender med at løbe ud i Arresø.

Dermed bærer kommunen en del af skylden for Arresøs ringe forfatning.

Fakta om Arresø og spildevandsudledning

  • Arresø er Danmarks største sø og grænser op til Halsnæs, Gribskov og Hillerød.
  • Fra 2016 til 2019 har Hillerød udledt 1,9 milliarder liter urenset spildevand til Arresø via ti såkaldte overløbsbygværker i Pøle Å.
  • Heri er der 18 ton kvælstof og 4,4 ton fosfor, hvoraf især det sidste har konsekvenser for Arresø.  

Danmarks største sø har af Miljøstyrelsen fået klassificeringen 'dårlig økologisk tilstand'.

- Sådan er det år efter år. Det bliver ikke bedre, og det er ærgerligt. For planen er, at det skal blive bedre, lyder det fra Jørgen Nielsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød.

Han henviser til de såkaldte vandområdeplaner, hvor målsætningen er, at Arresø skal opnå 'god økologisk tilstand'.

Men sådan er det altså langtfra nu.

- Det er noget rigtig skidt. Det kan vi ikke være bekendt, siger Louise Colding Sørensen (S), der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune.

Udledningerne af urenset spildevand sker, når kloaksystemet bliver overbelastet. Et overløbsbygværk fungerer i den situation som en nødventil, hvor opblandet regn- og kloakvand bliver lukket ud i naturen.

- Vi tillader de her overløb, fordi vi ikke har noget valg. Det sker ikke på daglig basis - det er kun, når der er en stor regnhændelse. Hvis ikke vi tillader overløb, så har vi vandet overalt på gader og stræder, og det dur jo heller ikke, siger Louise Colding Sørensen.

Tre løsninger i spil

Udvalgsformanden lover dog bod og bedring.

- Vi arbejder benhårdt på at mindske de her overløb. Vi arbejder på det hele tiden, siger Louise Colding Sørensen.

Hillerød Kommune har for nylig bygget et nyt renseanlæg, der er mere effektivt end det gamle.

Derudover har den fået en elektronisk styring af de bassiner, der skal opbevare regn- og kloakvandet, når kapaciteten kommer til kort, så det bliver ledt det rigtige sted hen.

Og endelig går man snart i gang med at separatkloakere i centrum af Hillerød, hvor der i dag er fælleskloak. Det betyder, at der fremover vil være et tostrenget kloaksystem, hvor regn- og kloakvand bliver adskilt. Så kan regnvandet blive lukket ud i naturen, mens kloakvandet bliver sendt til renseanlægget.

- Når alle de her tre ting kommer i spil, så regner vi med en reduktion på vores udledninger til Arresø på 60 procent, lyder det fra Louise Colding Sørensen.

Ingen kloaktvang

Kommunen vil dog ikke tvinge grundejerne til at tilslutte sig det tostrengede kloaksystem.

Men det er den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening fortaler for.

- Man skal indføre tvungen separatkloakering over en årrække. Så må man tage den ballade, der følger med. Det er den dyre måde at løse det her på, men det er også den effektive måde. Alt andet er lappeløsninger, lyder det fra Jørgen Nielsen.

Kommunen håber i stedet, at borgerne i Hillerød frivilligt vil tilslutte sig.

- Problemet er, at det bliver rigtig dyrt for nogle borgere. Vi har derfor i første omgang valgt at separere vejvandet og vandet fra de offentlige bygninger, og så opfordrer vi kraftigt til, at borgerne tilslutter sig det to-strengende kloaksystem. Hvis man har pengene til det og gerne vil gøre noget godt for vores vandmiljø, så skal man tilslutte sig, siger Louise Colding Sørensen.

Spildevand i Øresund

Udledning af urenset spildevand blev et stort samtaleemne i foråret, da det kom frem, at de to spildevandsselskaber Novafos og Hofor planlagde at udlede 290 millioner liter urenset spildevand i Øresund på fem dage. Det blev dog droppet igen efter politisk pres.

En aktindsigt hos Miljøstyrelsen viser også, at der i Københavns Kommune blev udledt 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014-2018.

Den megen omtale i medierne fik i denne uge Novafos til at melde ud, at selskabet ikke længere vil planlægge at udlede urenset spildevand i Øresund.

I fremtiden vil Novafos i stedet se efter alternativer til at udlede spildevand i havet, når der skal repareres eller omlægges kloakledninger.

Også Hofor har mærket presset og meddelte i onsdags, at man vil droppe planlagte udledninger af spildevand.