Samfund

Ombudsmanden retter skarp kritik af anbragte børns vilkår

Kendskab til, hvordan fysisk magtanvendelse bruges mest skånsomt, er ikke tilstrækkelig, lyder det i rapport.

Folketingets Ombudsmand retter i en ny rapport en alvorlig kritik af forholdene for anbragte børn på opholdssteder og institutioner.

Fristerne for at indberette fysisk magtanvendelse bliver i vidt omfang ikke overholdt, ligesom kendskabet til skånsom magtanvendelse er lav.

Undervisningen lever flere steder ikke op til kravene. Det samme er tilfældet for medicinhåndteringen.

Ombudsmanden baserer kritikken på besøg på i alt otte tilsynsbesøg i løbet af 2019.

Fem private opholdssteder og tre døgninstitutioner har haft besøg. Seks af stederne havde interne skoler.

Målgruppen for tilsynene var børn fra 6-12 år. Men tilsynene omfattede alle under 18 år på stederne.

God understøttelse

Der er dog også et lyspunkt i rapporten. Stederne er generelt gode til at understøtte børnene og de unges kontakt til pårørende, hedder det i rapporten.

På baggrund af rapporten kommer Ombudsmanden med en række anbefalinger.

Blandt andet, lyder det, bør institutioner og opholdssteder i højere grad sørge for, at personalet er bekendt med reglerne omkring magtanvendelse, så den bruges så skånsomt som muligt.

Desuden bør det sikres, at børn og unge får det antal fag og timer i skolen, de skal have.

Ombudsmanden vil drøfte rapporten med Børne- og Undervisningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.