Coronavirus

Jeg tager flere forbehold nu, siger Søren Brostrøm

Søren Brostrøm siger, at Sundhedsstyrelsens risikokommunikation kunne have været bedre i starten af pandemien.

Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, var en af Danmarks mest omtalte personer, da coronapandemien gjorde sit indtog i Danmark.

Siden er det stilnet lidt af med opmærksomheden – en naturlig konsekvens af, at han ikke længere deltager i de tidligere ugentligt tv-transmitterede coronapressemøder, som han ellers var en fast bestanddel af i starten af pandemien.

Tirsdag var han så tilbage på skærmen, da TV 2 News interviewede ham for at få en status på coronavirussen i Danmark, før mange danskere går på sommerferie.

Brostrøm: Tror på, at kram og håndtryk kommer tilbage

Og det var en optimistisk Søren Brostrøm, der kan se tilbage på en kurve, der er knækket. I skrivende stund er 32 i Danmark indlagt med coronavirus, mens otte er på intensiv. Fem af dem er i respirator.

- Jeg tror på, at både håndtryk og kram kommer tilbage, lød det fra Søren Brostrøm, der dog ikke turde spå om, hvornår det kommer til at ske.

- Jeg kan se, at der er kollegaer i udlandet, der siger, at de slet ikke regner med at håndtrykket nogensinde kommer tilbage. Der er jeg ikke. Det er jeg nødt til at tro på, kommer tilbage.

Vil fastholde centrale anbefalinger

Han fortæller, at Sundhedsstyrelsen vil fastholde sine centrale anbefalinger over sommeren, og at anbefalinger som at bruge håndsprit og gå hjem fra arbejde, hvis man hoster, er kommet for at blive. Mens der løbende kan blive lempet på andre tiltag.

- Det kunne for eksempel være afstandskravet. Hvis vi på et tidspunkt får en vaccine, så er spørgsmålet, om det stadig giver mening at have en meters afstandskrav. Det skal vi hele tiden løbende overveje.

Søren Brostrøm fortæller, at det også kan gå den anden vej, hvis smittespredningen begynder at stige igen.

- Det er hele tiden en balance. Vi har jo set, at vi kan kontrollere den her epidemi. Men vi skal hele tiden have en balance i forhold til de anbefalinger, vi giver, og hvad det koster os alle sammen at efterleve.

Risikokommunikation kunne have været bedre

Søren Brostrøm siger, at det endnu er for tidligt at evaluere på Sundhedsstyrelsens håndtering af coronakrisen, da den ikke er overstået endnu. Han peger dog på, at Sundhedsstyrelsens risikokommunikation kunne have været bedre.

- En af de ting, jeg gerne ville have været tydeligere på meget tidligt, det er omkring vores risikokommunikation. Det er svært midt i en epidemi at kommunikere risikoen, siger han.

Han fortæller, at det igennem hele forløbet har været ekstremt vigtigt for Sundhedsstyrelsen at være åbne om situationen og vise mellemregningerne.

- Når jeg ser tilbage, så har der været mange situationer, hvor vi har gjort det lidt i situationen, med den viden vi havde. Hvor vi har talt ind i, hvad vi så de kommende dage eller den kommende uge. Men hvor vi ikke talte ind i et perspektiv på flere måneder. Det har vi ikke været tydelige nok om.

- Jeg synes, vi er blevet bedre til at tage forbehold. For eksempel når folk spørger, om håndtrykket kommer tilbage. Eller om der kommer en vaccine. Så tager jeg mange flere forbehold, end jeg gjorde i starten, siger han.

Så I har været for optimistiske eller naive?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror mere, jeg vil sige, at vi er blevet mere afbalancerede i vores kommunikation og vores vurderinger.

Ikke grund til bekymring

Den seneste uge er der dukket historier op om ny smittespredning forskellige steder i Danmark, blandt andet i Hjørring i Nordjylland hvor en minkfarm og et plejecenter er ramt af smitte.

Søren Brostrøm forventer, at man vil se forskellige nye smittekæder i Danmark henover sommeren.

- Vi håber selvfølgelig på, at den generelle smittespredning i samfundet fortsat vil være meget, meget lav.

Han fortæller, at der ikke er voldsom grund til bekymring.

- Vi har fået kontrol med den epidemi, som ramte os, vi fik knækket kurven, og siden 1. april har vi haft faldende og nu meget lav smittespredning i Danmark,

- Hvis vi holder fast i de ting, som vi ved forebygger smitte henover sommeren, så kan vi alle være med til at holde det lave niveau nede.