Samfund

Færre sommerfugle i Danmark: - Det er et sommerfuglekollaps

Mindre natur og tørke har gjort, at flere sommerfuglearter slet ikke er observeret i Danmark i år.

- Det er et sommerfuglekollaps, hverken mere eller mindre. Det er virkelig et lorteår for danske sommerfugle.

Så dyster er meldingen fra Morten D.D. Hansen, museumsinspektør på Naturhistorisk Museum Aarhus, om den aktuelle sommerfuglebestand i Danmark.

Den negative konstatering baserer han på en landsdækkende kortlægning af sommerfugle, det såkaldte Sommerfugleatlas, som dokumenterer, hvor mange sommerfugle-arter der bliver observeret i Danmark.

Årets kortlægning viser, at der ganske enkelt er meget få sommerfugle i Danmark i øjeblikket sammenlignet med samme data fra årene 2016 til 2019.

Der er færre observationer af 52 sommerfuglearter ud af i alt 60, og af dem er der arter, der slet ikke blevet set i år.

For nogle af disse arter skyldes de manglende observationer, at de endnu ikke begyndt at flyve, men for langt de fleste ”er tilbagegangen helt reel og skræmmende”, mener Morten D.D. Hansen.

- Billedet er jo stærkt deprimerende. Det er helt entydigt, at langt hovedparten af arterne har et elendigt år, og mange af arterne vil vi miste helt i Danmark, hvis det fortsætter, siger han og fastslår:

- Alle lægger jo mærke til, når det myldrer med sommerfugle. Det er et tab af skønhed, og det er bare trist, siger museumsinspektøren.

Tørke og mindre natur

Årsagen til sommerfuglenes forsvinden fra den danske natur skyldes to faktorer, fortæller Morten D.D. Hansen.

Den ene er vejret. 2018 var rekordtør, men også 2017, 2019 og 2020 har været tørre, hvor tørkeindekset i tre af årene har ramt ti, hvilket er det højeste.

Verden bryder jo ikke sammen, hvis vi mister sommerfugle... men vi mister noget, der bare er smukt – noget skønhed i naturen

Morten D.D. Hansen, museumsinspektør

- De arter, der er i fare, er dem, som lever i småfugtige lokaliteter, hvor der er masser af blomster. Larverne lever af koldt plantemateriale og af friske planter. Så tre tørre somre i træk, hvor meget visner væk, har gjort det svært for larverne, siger Morten D.D. Hansen.

Det andet aspekt i sommerfuglearternes nedgang er, at den danske natur forsvinder. I forhold til sommerfugle handler det om blomsterrige kær, overdrev, små frimærker i hjørnet af en ådal eller aflange skrænter ved ådale.

Det er små steder, og dem er der ifølge Morten D.D. Hansen blevet færre af i Danmark.

- Marker og byer påvirker, hvad der sker på disse små lokaliteter, som i forvejen er meget lidt robuste. Der er meget lidt natur tilbage til sommerfugle i Danmark, og disse lokaliteter er så små, at der bare skal en lille smule bølgegang til, så forsvinder sommerfugle fra disse lokaliteter – og de vender ikke tilbage.

Derfor er han også positiv over for politiske tiltag, hvor man har fokus på at skabe national- og naturparker. For store naturområder er en af løsningerne på problemet.

- Man skal have mere natur, den skal hænge bedre sammen, og den skal være større og mere robust. Man er langsomt ved at gå i gang med det fra politisk hold. Men jeg frygter, at inden det bliver implementeret for alvor, så har vi mistet næsten alt det, der er værd at bevare.

Mister skønhed

I sidste måned indgik regeringen og dets støtteparter en aftale, der sikrer 105 millioner kroner til mere vild natur. Det skal udmøntes i to nye natur-nationalparker i Randers og Gribskov, der skal brede sig over 1900 hektar, hvor naturen får lov at vokse vildt.

Socialdemokratiet og SF lovede før valget, sidste år, at de ville etablere 15 af natur-nationalparker, hvilket der også er lagt vægt på i forståelsespapiret mellem regeringen og dets støttepartier.

Morten D.D. Hansen peger på, at sommerfugle globalt set netop klarer sig godt i lande, der har meget natur. Det er især i de nordeuropæiske lande, at man ser en tendens til færre sommerfugle.

- Verden bryder jo ikke sammen, hvis vi mister sommerfugle. Hvis disse sommerfugle var nødvendige for mennesker, så ville der nok have været blevet gjort noget ved det langt tidligere. Men vi mister noget, der bare er smukt – noget skønhed i naturen.

Her er eksempler på sommerfugle, der er i risiko for at forsvinde fra den danske natur. Se hele listen her.

Sommerfugle i fare for at forsvinde fra Danmark

 1. Sortplettet blåfugl

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 56

  Observationer i 2020: 2 

  Afvigelse: - 96 procent

 2. Bølleblåfugl

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 449

  Observationer i 2020: 83

  Afvigelse: - 82 procent

 3. Isblåfugl

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 409 

  Observationer i 2020: 212

  Afvigelse: - 48 procent

 4. Violetrandet ildfugl

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 357

  Observationer i 2020: 72

  Afvigelse: - 80 procent

 5. Skovperlemorsommerfugl og markperlemorsommerfugl

  Skovperlemorsommerfugl

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 33

  Observationer i 2020: 7

  Afvigelse: - 79 procent

  Markperlemorsommerfugl 

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 83

  Observationer i 2020: 2

  Afvigelse: - 98 procent

 6. Moseperlesommerfugl

  Gennemsnitlige observationer 2016-2019: 496

  Observationer i 2020: 120 

  Afvigelse: - 76 procent