Samfund

Venstre og Radikale rejser krav om grønne CO2-afgifter

Venstre og De Radikale går sammen om forslag, der skal sikre grøn skattereform med CO2-afgift.

Forureneren skal betale, og derfor skal der indføres en ny afgift på CO2 i Danmark.

Det var en af de centrale anbefalinger i Klimarådets rapport, som blev offentliggjort, kort før coronakrisen lukkede Danmark ned.

Nu stiger muligheden for, at en CO2-afgift vil blive indført i Danmark. Mens partierne bag klimaloven forhandler og forsøger at nå en klimaaftale i weekenden, er Venstre og De Radikale gået sammen om at rejse kravet om en CO2-afgift.

De to partier ønsker konkret, at der i forbindelse med klimaforhandlingerne skal træffes en "principbeslutning" om en grøn skattereform. Den skal blandt andet indføre en "ensartet" og "effektiv" CO2-afgift, der som udgangspunkt gælder alle brancher.

Finansminister Nicolai Wammen siger, at regeringen er "meget åbne" for at træffe en principbeslutning om en "grøn skattereform" i klimaaftale før sommerferien.

- Spørgsmålet er, hvordan man kan laven en CO2-afgift, så den ikke rammer virksomhederne eller bliver skæv ved at sende regningen til dem, der har mindst, siger han til TV 2 News.

En CO2-afgift vil ifølge Klimarådet været afgørende for at kunne nå målsætningen om, at Danmarks CO2-udledning skal reduceres med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Drivhusgasafgift på 1500 kroner per ton

For at nå målet om 70 procents reduktion i 2030 vurderer Klimarådet, at en drivhusgasafgift bør ligge på 1500 kroner per ton i 2030.

De to partier har dog som mål, at reformen samlet set ikke skal flytte arbejdspladser ud af Danmark. Reformen må heller ikke gøre det dyrere at være dansker eller drive virksomhed i Danmark. Det har været et af Venstres pejlemærker i flere år.

Derfor skal hele provenuet fra afgiften tilbage til danskerne og danske virksomheder. De to partier lægger op til, at afgiften konkret skal udformes med inddragelse af erhvervsliv og andre relevante aktører.

Der er derfor i første omgang alene tale om en beslutning om, at man vil gennemføre skattereformen. Selve udformningen af CO2-afgiften og gennemførelsen af skattereformen vil så vente til, at man har en model klar.

Aftale på plads søndag

Torsdag i denne uge blev klimaloven vedtaget i Folketinget. Nu forsøger regeringen og partierne bag klimaloven at nå en sidste stor klimaaftale inden sommer.

Aftalen ventes i vid udstrækning at blive en principiel aftale. Det vil sige, at den eksempelvis kan anvise, hvor meget CO2-udledning forskellige brancher skal reducere uden konkret at beskrive hvordan.

Reformen kan også indeholde en beslutning om, at der på et senere tidspunkt skal gennemføres en grøn skattereform med en CO2-afgift. Det har også De Konservative talt for i blå blok.

Regeringen og partierne vil gerne have aftalen på plads senest søndag, da der mandag er afslutningsdebat i Folketingssalen. Her kan klima blive et af emnerne, især hvis der ikke er indgået en aftale endnu.