Samfund

Millionaftale giver Danmark de første naturnationalparker

En ny aftale sikrer 105 millioner kroner til mere vild natur, biodiversitet og to nye naturnationalparker i Randers og Grib Skov.

Regeringen har fredag sammen med støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, der skal sikre mere vild og sammenhængende natur i Danmark.

Aftalen, der udmønter midler for knap 105 millioner kroner, indebærer blandt andet, at to nationalparker, Danmarks første af slagsen, bliver etableret ved henholdsvis Fussingsø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland.

Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder

Lea Wermelin, miljøminister (S)

De to parker kommer samlet til at udgøre et areal på cirka 1900 hektar.

- Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

- Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser.

- Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme, siger hun.

En ny aftale sikrer 105 millioner kroner til mere vild natur, biodiversitet og to nye naturnationalparker i Randers og Grib Skov.

15 vilde nationalparker

Under valgkampen før folketingsvalget 5. juni sidste år lavede Socialdemokratiet sammen med SF et fælles naturudspil.

Her opsatte partierne en målsætning om at skabe 15 vilde naturnationalparker.

- Det er på tide, at vi kommer i gang med at indfri det valgløfte, siger SF's naturordfører, Anne Valentina Berthelsen.

- Naturen har brug for mere plads og steder, hvor den både kan eksistere på egne præmisser, og hvor vi kan lære hinanden at passe bedre på den, siger hun.

Aftalen indebærer også etablering for ti millioner kroner af stenrev, som er vigtige for havbundens biodiversitet.

Det skyldes, at stenrevene udgør vigtige levesteder for mange dyregrupper, blandt andet fisk.

Naturtilstand i tilbagegang

Det økologiske landbrug på Livø i Limfjorden fortsætter og får et tilskud på ti millioner kroner, og der bliver givet tilskud for 35 millioner kroner til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper.

Konkret bliver der givet tilskud til fem habitatnaturtyper, som er beskyttede og særligt sårbare.

Det drejer sig om rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er blandt andet blevet valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang.

Derudover vil partierne bruge 19 millioner kroner til at understøtte danskernes oplevelser i naturen.