Coronavirus

Elever kan vende tilbage til fulde klasseværelser efter sommerferien

Når det er nødvendigt for undervisningen, må elever på skoler samles tættere end en meter efter sommerferien.

Efter sommerferien kan børn i institutioner og skoler vende tilbage til en hverdag, der er tæt på den, de kendte før coronakrisen.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen har ministeriet udarbejdet nye retningslinjer for børn og unge i vuggestuer, dagpleje, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Med de nye retningslinjer, der gælder fra 1. august 2020, bliver det igen muligt at fylde klasseværelserne og stuerne i børnehaverne op på samme niveau som før coronavirussens indtog.

Afstandskravet i enkelte klasser afskaffes

Afstandskravet inden for enkelte klasser afskaffes nemlig. Dermed kan skoler og daginstitutioner igen få plads til alle elever og børn i de samme grupper.

- Hverdagen bliver mere genkendelig for vores børn og unge - selvom også de fortsat, ligesom alle os andre, skal tage en række forholdsregler for at passe ekstra på hinanden, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i pressemeddelelsen.

Skal fortsat følge den generelle anbefaling

Elever og kursister skal fortsat følge den generelle anbefaling om en meters afstand - og to meters afstand i særlige situationer - når de opholder sig samme sted som andre klasser eller hold på for eksempel fællesarealer, lyder det i pressemeddelelsen.

- Afstandskravet på en meter har været noget af det, der har vanskeliggjort den undervisning, som børn og unge har brug for, siger børne- og undervisningsordfører for socialdemokratiet Jens Joel.

- Det handler også om, at vi isolerer det inden i klassen. At vi sikrer, at man ikke har for mange kontakter udover dem, man går i klasse med, siger han.

Det anbefales fortsat, at børn, unge og voksne har et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holder minimum en meters afstand til andre.

- Men lokalt kan man fravige den generelle anbefaling om en meters afstand inden for klassen, holdet eller lignende, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, lyder det fra børne- og undervisningsministeriet.

De nye retningslinjer betyder, at man går væk fra nødundervisningsbekendtgørelsen, som er blevet brugt under coronapandemien, og at man går tilbage til folkeskoleloven.

KL: Stor betydning for eleverne

Det glæder Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg.

- Det har stor betydning for alle elever - og især de svageste. Nu har skolerne et grundlag for at få lagt næste års skema, og vi vil kunne levere et skema, som i højere grad matcher de forventninger, der med rette er til, hvilken hverdag der venter efter ferien, siger han i en pressemeddelelse.

Af retningslinjerne fremgår det fortsat, at skoler og institutioner skal have særlig fokus på hygiejne, og at personale, børn og elever skal sendes hjem, hvis de har symptomer på coronavirus eller har været i kontakt med smittede.

- De nye retningslinjer ændrer ikke på, at vi fortsat skal have en stor opmærksomhed på, at skoledagen er sundhedsmæssig forsvarlig. Vi vil have et ekstra fokus på hygiejnen og på afstand i skolegården. Men de nye retningslinjer betyder, at vi får meget bedre muligheder for at tilbyde eleverne flere timer og timer i nogle af de fag, de har måttet undvære i flere måneder, siger Thomas Gyldal Petersen.