I cirka hvert tredje tilsyn i daginstitutioner bliver der ikke kigget på børnene, viser ny undersøgelse

Der foregår ting på daginstitutionsområdet, som man aldrig ville acceptere på andre områder - det er grotesk, lyder det fra organisation.

Forestil dig, at din skorstensfejer under sit årlige besøg ikke undersøger skorstenen. Eller at din bilmekaniker under et service ikke åbner motorhjelmen.

Det lyder næsten absurd. Men nogenlunde sådan foregår det, når der føres tilsyn i en stor del af de danske dagtilbud.

Der foregår nogle ting på daginstitutionsområdet, som man aldrig ville acceptere på andre områder

Signe Nielsen, FOLA

Tilsynene bliver foretaget af enten en konsulent fra kommunen eller af en leder på daginstitutionsområdet. Men tilsynspersonen taler i mange tilfælde kun med lederne og måske de ansatte – og kigger ikke på børnenes samspil med de voksne eller på børnenes samspil med hinanden.

Ifølge en undersøgelse blandt landets kommuner foretaget af Bureau 2000 på vegne af fagforeningen FOA fremgår det således, at 29 procent af kommunernes tilsyn ikke omfatter observationer af børnenes samspil med de voksne. Og 35 procent omfatter ikke observationer af børnenes samspil med hinanden.

- De pædagogiske tilsyn er mangelfulde

Det sker på trods af, at tilsynet i overensstemmelse med dagtilbudsloven blandt andet skal sikre, at dagtilbud fremmer ”børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer.” Ligesom der i loven står, at børnene skal gives ”omsorg,” og at dagtilbuddet skal ”understøtte det enkelte barn,” så det kan få en ”god og tryg opvækst.”

Men hvordan kan man sikre, at børnene trives, når man ikke observerer dem, lyder spørgsmålet fra flere.

- Når en så stor procentdel ikke omfatter iagttagelse af børnene, kan man kun sige, at de pædagogiske tilsyn er mangelfulde. Samtidig udfører man nogle steder kun tilsyn hvert andet år, siger Kim Henriksen, der er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

Han henviser til, at 48 procent af institutionerne ifølge undersøgelsen får tilsynsbesøg omkring én gang om året, mens 35 procent får færre besøg – cirka hvert andet år, sjældnere eller aldrig. 17 procent får besøg mere end en gang om året.

FOLA: - Tilsyn er nogle steder bare en chit-chat med en leder

I Forældrenes Landsorganisation (FOLA) kalder man det skræmmende, at man i kommunalbestyrelser accepterer, at et tilsyn nogle steder ”bare er en chit-chat med en leder”.

- Der foregår nogle ting på daginstitutionsområdet, som man aldrig ville acceptere på andre områder. Man ville for eksempel aldrig acceptere, at arbejdstilsynet ikke inspicerer en byggeplads, men blot tager byggeinspektørens ord for, at alt er i orden, siger Signe Nielsen, der er formand for FOLA, til TV 2.

I pædagogernes landsforbund BUPL er man enig i, at tilsyn skal være inddragende.

- Det er vigtigt, at man husker børneperspektivet i tilsynet og ikke mindst husker dialogen med medarbejderne. Samtidig skal man sikre sig, at der er den rigtige opfølgning. Det er de vigtigste ting, som et tilsyn skal indeholde, siger Elisa Rimpler, der er formand for BUPL.

I Aarhus fører dagtilbudslederen tilsyn

Aarhus Kommune er blandt de kommuner, der ifølge undersøgelsen i mange tilfælde ikke kigger på børnene under et tilsyn.

Hvis en fabrik forurener vandet, ville man så udelukkende lade fabrikken selv undersøge, om forureningen kommer fra dem

Signe Nielsen, FOLA

Således har ledere fra 39 ud af i alt 55 institutioner i FOA's undersøgelse svaret nej til, at observation af børnenes samspil med de voksne indgår i tilsynet. 40 har svaret, at det samme er tilfældet, når det gælder børnenes samspil med hinanden.

Rådmand for børn og unge Thomas Medom (SF) fremhæver overfor TV 2, at tilsyn i Aarhus Kommune foregår på ledelsesniveau – altså at ledere, herunder dagtilbudslederen, udfører tilsynene.

- De daglige ledere observerer jo børnene på daglig basis. Vi har en anden tilgang, og den er jeg grundlæggende glad for. Når det er sagt, har vi en dialog om, hvorvidt vi skal gå mere i retning af de klassisk observerende tilsyn, siger han til TV 2.

Hvorfor har I det, når jeres tilsyn ifølge din egen udtalelse fungerer fint?

- Vi har nogle store institutioner, så det kræver meget at have bundet alt op på ledelsen. Vi diskuterer, om vi skal have en model, hvor det er en fra forvaltningen eller fra andre daginstitutioner, der skal udføre tilsynet, siger Thomas Medom.

I FOA-undersøgelsen oplyser lederne i 33 af de 58 institutioner i Aarhus, der har svaret på undersøgelsen, at der regelmæssigt udarbejdes tilsynsrapporter for deres institution.

Man kan ikke undersøge sig selv. Det siger sig selv

Pernille Rosenkrantz-Theil, minister

Af de 33 oplyser 26, at rapporten ikke indeholder beskrivelser af samspillet mellem de voksne og børnene. 27 har svaret, at rapporten ikke indeholder beskrivelser af børnenes samspil med hinanden.

Ville man acceptere, at en forurenende fabrik udelukkende undersøger sig selv?

FOLA kalder det ”helt grotesk,” at man i nogle daginstitutioner evaluerer sig selv:

- Det går jo ikke. Hvis en fabrik forurener vandet, ville man så udelukkende lade fabrikken selv undersøge, om forureningen kommer fra dem?, spørger Signe Nielsen.

Hun fremhæver, at tilsyn for eksempel kunne foregå på tværs af kommuner, så Aarhus Kommune udfører tilsyn i Skanderborg og så videre. Hun synes også om ideen, at staten skal foretage tilsynene sådan som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil ifølge Altinget har foreslået.

- Det er et område man skal prioritere at investere i. Tilsyn skal udføres oftere, der skal være opfølgning, og tilsynene skal være observerende og forældreinddragende, siger Signe Nielsen.

Men ifølge Elisa Rimpler giver flere tilsyn ikke mere kvalitet – det gør derimod gode normeringer og en høj pædagogisk faglighed.

Det er ikke en lille opgave, og der er mange ting, som jeg er dybt og inderligt alarmeret over

Pernille Rosenkrantz-Theil, minister

BUPL-formanden mener heller ikke, at det nødvendigvis er et problem, når ledere på daginstitutionsområdet udfører tilsynene selv. Der kan derimod være tale om en fagperson, der kender til den virkelighed, som daginstitutionen er en del af, siger hun.

- Det er med til, at man kan stille de rigtige spørgsmål, der kan give undren og refleksion. Det vigtigste er, at man har en høj selvjustits, og at der er mulighed for sammen med sine kollegaer at drøfte den pædagogiske praksis.

Andre ville argumentere for det modsatte – og at det ville være godt med andre øjne for at kunne stille de rigtige spørgsmål. Hvad mener du om det?

- Det er ikke noget, der foregår alene – det foregår også i dialog med forvaltningen, siger Elisa Rimpler.

Politisk flertal for ensartede regler efter TV 2-dokumentar

TV 2 sendte i maj 2019 dokumentarprogrammet ”Daginstitutioner bag facaden,” der viste omsorgssvigt og andre kritisable forhold i københavnske daginstitutioner. Samtidig viste tilsynsrapporter, at 22 københavnske institutioner havde fået røde, kritiske anmærkninger for sociale relationer mellem børn og voksne i 2018.

Flere landspolitikere gik efterfølgende ind i sagen og et politisk flertal krævede ensarterede regler på tilsynsområdet – både i forhold til tilsynsrapporterne, men også hvordan tilsynet i praksis skal gennemføres og hvor ofte.

Som loven om dagtilbud er i dag, er det nemlig kommunalbestyrelserne, der fastsætter rammerne for tilsynet, og loven indeholder ikke krav om hyppighed, hvem der skal udføre tilsynet eller hvilke metoder, der skal anvendes.

Fra SF’s børneordfører, Jacob Mark, lød det, at SF ønskede en skærpelse og ensretning af de pædagogiske tilsyn, og fra Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil lød det, at partiet ville kaste sig over sagen som noget af det første efter valget 5. juni.

Også Venstres daværende børneordfører Anni Matthiesen talte dunder om tilsynene.

- Hvis jeg var ny børneminister, var det noget af det første, jeg tog fat på efter et valg, sagde hun til TV 2.

Minister: Det duer slet ikke

Det var i maj 2019.

Børneministeren blev Pernille Rosenkrantz-Theil, og siden hun tiltrådte som minister i juni 2019, har Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet haft indledende møder om nye måder at gribe tilsyn på daginstitutionsområdet an.

Der foreligger endnu intet konkret, og egentlige forhandlinger er endnu ikke i gang, men ifølge ministeren er alle bolde blevet kastet op i luften.

- Det er ikke en lille opgave, og der er mange ting, som jeg er dybt og inderligt alarmeret over. Jeg har sagt, at jeg er ligeglad med, om katten er rød, grøn eller blå – bare den kan fange mus, siger Pernille Rosenkrantz-Theil med henvisning til, om tilsyn fortsat skal ligge hos kommunerne, eller om der i fremtiden skal være tale om statslige tilsyn.

Ministeren peger blandt andet på manglende observationer af børnene, for få tilsynsbesøg, for få uanmeldte tilsynsbesøg og manglende opfølgning på tilsynsrapporter som nogle af de problemer, der er med tilsynene i dag.

På spørgsmålet om hvorvidt daginstitutioner kan udføre tilsyn med sig selv, lyder svaret:

- Det duer slet ikke. Man kan ikke undersøge sig selv. Det siger sig selv, siger Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til TV 2.

Arbejdet med en ny måde at udføre tilsyn på blev sat i bero på grund af udbruddet af coronavirus, men bliver genoptaget i den kommende uge, oplyser Pernille Rosenkrantz-Theil.