Coronavirus

Her er retningslinjerne for træningscentre og indendørs sport

Idrætsudøvere skal medbringe eget udstyr til træning, og der skal være et øget fokus på rengøring af fælles bolde, lyder det fra myndighederne.

Danskerne kan fra mandag igen pumpe jern i det lokale fitnesscenter og kaste håndbolden i mål.

Nu ligger retningslinjerne klar for, hvordan indendørs sport skal dyrkes.

Det fremgår af et notat fra Kulturministeriet, der indeholder en lang række punkter for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv.

Her er udvalgte retningslinjer for forskellige typer af indendørs sport.

Fitness

 • Antallet af aktive udøvere i fitnesslokalerne skal begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes
 • Der må maksimalt være én udøver per fire kvadratmeter i lokalerne
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve og steder, hvor det er hensigtsmæssigt
 • Svedabsorberende udstyr som eksempelvis yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker bør ikke være tilgængeligt
 • Fitnessudøvere opfordres til at medbringe deres eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning
 • Fokus på øget rengøring - der skal foretages ekstra udluftning og rengøring med hyppig desinficering af berøringsflader som eksempelvis dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner
 • Hver gang redskaber og maskiner benyttes, skal kontaktflader på disse desinficeres

Badminton, håndbold, basketball, gymnastik og yoga

 • Den enkelte aktivitet bør have fokus på at styre deltagerantallet, så de generelle regler om restriktioner om større forsamlinger overholdes
 • Banearealer kan inddeles i felter, så styringen af antal deltagere lettes
 • De aktive udøvere opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træningen
 • Hvis der bruges fælles bolde eller andet udstyr i aktiviteten, bør de rengøres undervejs eller efter brug
 • Direkte kontakt mellem spillerne er tilladt, men det kræver ekstra stor opmærksomhed på god håndhygiejne

Svømning

 • Antallet af aktive i bassiner skal reguleres, så der maksimalt er én udøver per fire kvadratmeter målt på vandets overflade
 • Gæster i svømmebassiner, spa, sauna, dampbad samt ophold på bassinkanten skal overholde reglen om én meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt
 • Al udstyr rengøres før og efter brug

Dans

 • Dansekurser skal afvikles med mindst ti minutter mellem hver lektion
 • Der må ikke foretages skift af dansepartnere i pardans
 • Der skal være to meter imellem dansende par
 • Direkte kontakt mellem danserne er tilladt, men det kræver ekstra stor opmærksomhed på god håndhygiejne
 • Fokus på rengøring af kontaktpunkter mellem danseholdene

Udøvere skal føle sig trygge

En grundlæggende forudsætning for at kunne dyrke fitness og sport indendørs er, at man som bruger føler sig tryg, skriver Kulturministeriet.

Det betyder, at smittespredningen af coronavirus skal begrænses mest muligt, hvilket bygger på tre grundlæggende principper i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer på covid-19 - samt undgå fremmøde ved symptomer på covid-19
 • God hygiejne - med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion - med fokus på behørig afstand mellem personer, hyppighed, varighed og barrierer

Generelle regler

Kulturministeriet fastslår, at de omfattende retningslinjer er vejledende i forhold til, hvordan idræts- og foreningslivet kan foretage en ansvarlig indretning af faciliteterne.

Og den gældende lovgivning skal overholdes såsom forsamlingsforbuddet på 50 personer.

Myndighederne har desuden udstukket følgende generelle retningslinjer for den gradvise genåbning af indendørs idræt.

 • Det anbefales, at der holdes mindst to meters afstand ved fysisk aktivitet - til sammenligning er afstandkravet én meter mellem personer i det offentlige rum
 • Hvis det er svært at overholde kravet om afstand skal varigheden af ansigt-til-ansigt kontakt reduceres
 • De enkelte foreninger skal opsætte synlige plakater, der sikrer, at retningslinjerne bliver overholdt
 • Håndsprit med mellem 70 til 85 procent alkohol skal være tilgængeligt