Flere lever med diabetes - færre dør af sygdommen, viser nye tal

285.000 danskere har diabetes, og især type 2 er steget meget siden 1995. Til gengæld er dødeligheden faldet.

Antallet af type 2-diabetikere er steget voldsomt siden 1995. Til gengæld er dødeligheden blandt diabetikere faldet, særligt hos personer med netop type 2.

Det viser et nyt, stort studie, som kortlægger antallet af danskere med diabetes og sygdommens dødelighed.

Bag studiet står forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Omkring 4,5 procent af danskerne havde type 2-diabetes i 2017. Det svarer til cirka 256.000 mennesker.

Det er en stor stigning fra 1995, hvor kun 1,2 procent af befolkningen havde denne type diabetes.

Kan skyldes to ting

At der er kommet flere personer med type 2-diabetes kan skyldes to ting, siger Marit Eika Jørgensen, som er professor, overlæge og forskningsleder på SDCC.

- Vi må regne med, at mange kendte ændringer i vores livsstil har betydet meget. Vi bliver mindre fysisk aktive, og flere udvikler overvægt.

- Men det skyldes også, at befolkningen bliver ældre og flere, fordi vi har de her store krigsårgange, siger hun.

Undersøgelsen, som er registerbaseret, kan dog ikke give fuld klarhed over årsagerne, understreger Marit Eika Jørgensen.

Dødeligheden er faldet betragteligt, så det går langt bedre for folk med diabetes

Marit Eika Jørgensen, professor og forskningsleder

Forskerne kan ikke udelukke, at noget af stigningen skyldes flere registreringer på grund af forbedret og tidligere diagnostik.

0,5 procent af danskerne havde type 1-diabetes i 2017. Det svarer til cirka 28.000 personer.

Tallet har ligget rimelig stabilt siden 1995.

Dødelighed er faldet

Den gode nyhed for personer med diabetes er, at dødeligheden er faldet, særligt hos personer med type 2-diabetes.

Det er et tegn på, at det går godt med diabetesbehandlingen, mener Marit Eika Jørgensen.

- Dødeligheden er faldet betragteligt, så det går langt bedre for folk med diabetes, og det er, fordi man er blevet bedre til at forebygge senfølger.

- For type 1-diabetes er dødeligheden desværre 70 procent højere end for type 2. Det skyldes, at man har type 1-diabetes i en given alder, har man haft sygdommen i længere tid end andre på samme alder.

Det viser ifølge Marit Eika Jørgensen, hvor vigtigt det er at have fokus på komplikationer ved type 1-diabetes, især hjertekarsygdom.

I alt har cirka 285.000 personer diabetes i Danmark. 90 procent har type 2-diabetes.