Samfund

- Vi er nødt til det, siger kommune om fem dages spildevand i Øresund

Det er Gentofte og Københavns Kommuner, der har givet tilladelse til at udlede spildevandet.

Fra søndag og fem dage frem vil der blive udledt 290.000 kubikmeter urenset spildevand fire kilometer ude i Øresund.

Det har fået massiv kritik fra biologer, politikere og vores svenske naboer.

Men det er nødvendigt for byudviklingen - og er ”den mindst ringe løsning”.

Det siger Hans Christian Karsten, der er vicedirektør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, til TV 2:

- Som miljømyndighed er vi jo heller ikke begejstret ved tanken om, at der bliver udledt spildevand. Det er jo noget, man bruger rigtigt store kræfter på at undgå i hverdagen.

- Men, når man er nødt til at afprøve, om en af hovedkomponenterne i spildevandshåndteringen i København kan holde til, at man bygger ovenpå det, har det været vores vurdering, at man er nødt til at lave denne her alternative løsning, siger han.

Forsker: - Det lyder underligt

Årsagen til udledningen er forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen i Nordhavn i København, hvor der på sigt skal bygges boliger.

Der ligger i øjeblikket en industrigrund og under denne en hovedspildevandsledning, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra Frederiksberg, Gentofte og København.

Set fra et økologisk synspunkt, er det noget nær det værste tidspunkt, man kan gøre det

Karen Timmermann, DTU Aqua

Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal det undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der bygges ovenpå den – og mens det sker, kan den ikke bruges.

Det betyder, at store mængder spildevand, der har været igennem ét filter for at undgå større genstande som toiletpapir og lignende, en såkaldt mekanisk rensning, i stedet udledt direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved.

Det er Gentofte og Københavns Kommune, der har givet tilladelse til udledningen. Og i København siger Hans Christian Karsten, at det været ”en opvejning af samfundsmæssige- og økonomiske interesser”.

Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi hos DTU Aqua, mener, at det lyder underligt, at det skulle være det bedste tidspunkt at udlede spildevand i Øresund på.

- Det, synes jeg, lyder underligt. Det er jo altid en afvejning mellem naturhensyn og erhvervshensyn. Samfundet og særligt de danske landmænd bruger milliarder på at forhindre kvælstof og fosfor om at nå havmiljøet. Så er det underligt, at man finder det nødvendigt her, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi hos DTU Aqua.

Kræver indgriben fra minister

For udledning af fosfor, kvælstof og organisk stof vil påvirke algevæksten, hvilket vil påvirke iltforbruget i Øresund, siger Karen Timmermann.

Og det kan have konsekvenser for livet under vandet, lyder det – særligt på denne tid af året:

- Set fra et økologisk synspunkt, er det noget nær det værste tidspunkt, man kan gøre det. Algerne er sulte, og de har masser af lys, men de mangler fosfor og kvælstof. Og hvis de får det, er de klar til at vokse, siger Karen Timmermann.

Jeg er meget kritisk, og jeg vil opfordre miljøministeren til at træde ind i denne her sag

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Københavns Kommune siger, at det er ”acceptabelt”, når det kun drejer sig om fem dage, og da det gøres før, at badesæsonen officielt starter.

Men det er ”grundlæggende uacceptabelt”, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, der nu kræver indgriben fra miljøminister Lea Wermelin (S).

- Det handler om danskerne, der vil bade og holde ferie i Danmark, men det handler også om naturen. Den natur, der ligger fire kilometer fra kysten, risikerer at blive meget påvirket. Så jeg er meget kritisk, og jeg vil opfordre miljøministeren til at træde ind i denne her sag, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening siger til TV 2, at de er meget kritiske over beslutningen om at udlede spildevand i Øresund og kræver nu indgriben fra ministeren.

Minister: Ikke mulighed for at gribe ind

Også oppositionspartiet Venstre kræver, at miljøministeren træder ind i sagen.

Miljøminister Lea Wermelin (S) understreger, at det er Gentofte og Københavns Kommune, der har taget beslutningen, og at hun ikke har mandat til at ændre beslutningen:

- Det er bare ikke en mulighed at kunne gribe ind som minister. Derfor er min opfordring til København og Gentofte, at de nu får kigget på denne her sag og stoppet den, siger Lea Wermelin (S).

Københavns Teknik- og Miljøminister, Ninna Hedeager Olsen, skriver i et opslag på Facebook lørdag eftermiddag, at hun har bedt forvaltningen om "en orientering om sagen hurtigst muligt", og en vurdering af, om beslutningen kan ændres.

Det er selskaberne Novafoss og Hofor, der udleder materialet, og ifølge dem drejer det sig om et tons fosfor, syv tons kvælstof og cirka 80 tons organisk materiale.