Coronavirus

SSI: Vi forstår ikke, hvorfor der ikke er flere smittede

Efter første genåbning af Danmark forsøger ekspertgruppe stadig at finde svar på coronavirussens spredning.

Eksperterne undrer sig og har svært ved at forklare coronasmittens veje og vildveje.

Det er konklusionen fra Statens Serum Institut (SSI), som har lavet en sundhedsfaglig vurdering ved at åbne grænserne.

Dagens nye SSI-rapport er et tillæg til rapporterne fra 6. og 13. maj. Og her erkender SSI, at den foreløbige genåbning ikke har resulteret i en øget smittespredning, men at man ikke har noget bud på årsagen.

- Det er således fortsat uklart, hvorfor der stadig ikke er registreret øget smitteaktivitet 4-4,5 uger efter første genåbning af Danmark. Vi ved ikke, hvorvidt dette skyldes høj efterlevelse af fysisk afstand og hygiejneråd, eller om det eventuelt skyldes biologiske forhold, som for eksempel svækkelse af virulens (det vil sige sygdomsfremkaldelse ved smitte, red.) eller smitsomhed ved virus, lyder det.

Tilrejsende vil kunne starte smittekæder

I rapporten påpeger SSI, at en åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder. Det kan få betydning for smittetrykket i Danmark.

Men hvad en åbning af grænserne vil få af konsekvenser, er stadig en kilde til usikkerhed for eksperterne.

- Denne usikkerhed kan ikke fanges i matematiske modeller, da de per definition tager udgangspunkt i eksisterende viden og antagelser om smittebiologien. Samtidig er der siden sidste genåbning foretaget så mange ændringer af grundlæggende adfærdsparametre, at det er specielt vanskeligt at levere pålidelige forudsigelser, skriver SSI.