Coronavirus

OVERBLIK: Her er usikkerhederne ved mere genåbning af landet

I en ny rapport har SSI en række forbehold og opmærksomhedspunkter i forhold til beregningerne.

Forud for onsdagens forhandlinger om genåbning af samfundet, har partiledernes fået oversendt en rapport med nye beregninger fra Statens Serum Institut (SSI).

Her er hovedbudskabet, at Danmark ifølge matematiske modeller formentlig kan gå til den udvidede fase 3 af genåbningen fra 1. juni, uden at det vil overbelaste hospitalerne, hvis danskerne overholder anbefalingerne om fysisk afstand og fastholder god hygiejne.

Men samtidig pointerer SSI flere gange i rapporten, at modellerne er usikre. Derfor kan rapporten ikke konkludere, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne mere - på trods af, at beregningerne ser positive ud.

Her er et overblik over de faktorer, som ifølge SSI er med til at gøre beregningerne usikre:

Usikkerhederne ved mere genåbning af landet

 1. Uklarhed om smitteaktivitet

  Det er uklart, hvorfor der stadig ikke er registreret øget smitteaktivitet 4-4,5 uger efter første genåbning af Danmark.

  Herunder om det skyldes høj efterlevelse af fysisk afstand og hygiejneråd, sæsonvariation eller om det eventuelt skyldes biologiske forhold.

  Hvis det er fysisk afstand, der er årsag til, at smitteaktiviteten ikke er øget, er der betydelig risiko for, at effekten vil vise sig forsinket og at en yderligere genåbning kan føre til væsentlig genopblomstring af smitte.

 2. Modellerne er usikre i dele af landet

  I de dele af landet, hvor smitten er lav, er modellerne meget usikre. Det skyldes, at nye smittetilfælde i de regioner vil være uforudsigelige og tilfældige frem for, at der sker en spredning af eksisterende smitte.

 3. Myndighedernes ændrede anbefalinger har betydning

  Myndighederne har i den seneste tid ændret en række centrale anbefalinger til befolkningen i forbindelse med coronaudbruddet. Blandt andet er kravet om mindst to meters afstand blevet erstattet af et krav på én meter.

  Anbefaling om afstand er ændret siden sidste beregninger, som blev præsenteret i en rapport den 13. maj.

  Det har ikke ført til ændring i beregningerne af effekten ved at holde afstand og overholdelse af de hygiejniske retningslinjer.

  Det er dog SSI's vurdering, at det lempede afstandskrav kan føre til lavere efterlevelse af anbefalinger og en normalisering af den generelle adfærd.

  SSI vurderer også, at ændringen i anbefalinger for børns samvær direkte kan påvirke smittespredningen. Det gælder særligt i forhold til spredning til den ældre generation.

 4. Sommerferien får folk til at rejse til andre dele af landet

  Det er forventningen, at langt størstedelen af befolkningen vil holde ferie i Danmark. Det er derfor også forventningen, at befolkningen vil begynde at begynde at bevæge sig mere rundt i landet.

  Det vil øge risikoen for, at der bliver introduceret smitte i områder med lav smitte. Desuden er forventningen, at befolkningen i højre grad vil holde ferie flere generationer sammen.

  Derimod vil smitte i skoler, institutioner og arbejdspladser i sommerferien blive mindre.

 5. Åbning af større forsamlinger øger smittespredning

  En åbning for større forsamlinger vil dels øge risikoen for smittespredning, og dels øge uforudsigeligheden i udviklingen af smittespredningen.

  Der er ingen tvivl om, at såkaldt superspredning kan sætte gang i epidemien igen, skriver SSI.

 6. Grænseåbning kan starte smittekæder

  En eventuel åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder, der kan få betydning for smittetrykket i Danmark.

  Det kan også betyde, at der kommer flere mennesker til ferieområder, og dette vil give øget risiko for at eksisterende smitte kan spredes.

 7. Den nye test- og opsporingsstrategi

  Den nye test- og opsporingsstrategi har potentiale til at begrænse smitteudviklingen og påvirke udviklingen markant.

  Der er dog endnu begrænset viden om effektiviteten af strategien, og det er derfor endnu ikke muligt at inkludere effekten af smitteopsporing i modellerne.

 8. Indlagte patienter på intensiv

  Det er blevet observeret, at andelen, der kommer på intensiv, er ændret over tid. Dette kan skyldes flere faktorer, som endnu ikke er fuldt afklarede.

  Det kan eventuelt skyldes, at risikogrupper har selvisoleret sig eller at virus har muteret.