Samfund

Departementschef: Støjberg blev klart advaret

Støjberg blev advaret om ulovlighed i at adskille asylpar uden undtagelse, bekræfter departementschef.

Allerede inden et vigtigt møde 10. februar var embedsværket klar over og havde advaret om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, hvis der ikke var en individuel vurdering.

Det siger daværende departementschef Uffe Toudal Pedersen i Udlændinge- og integrationsministeriet.

Dagen forinden, på et møde 9. februar, blev den daværende minister Inger Støjberg (V) klart advaret på et møde. Og i dagene op til var der flere snakke om lovligheden.

- Om ordet ulovligt er nævnt, kan jeg ikke svare på, men jeg kan sige, at jurister har på det tidspunkt givetvis sagt, at man ikke vil administrere en ordning uden undtagelser med respekt for vores internationale forpligtigelser.

- Hun (Støjberg, red.) har reageret på den måde, at hun har sagt, at hun vil have en ordning uden undtagelser, siger han i dag.

Justitsministeriet påpegede ulovlighed

Dagen var scenen sat for et koncerndirektionsmøde, hvor tidligere vidner og skriftligt materiale vidner om, at Støjberg blev klart advaret om ulovligheden i at adskille asylpar uden en individuel vurdering.

På det møde havde Justitsministeriet allerede mundtligt bekræftet, at det ville være ulovligt at adskille par uden individuel vurdering. Ifølge departementschefen er der intet unormalt i, at på det tidspunkt endnu ikke er et skriftligt notat om det.

Støjberg-sagen

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par.

Instrukskommissionen undersøger nu, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget.

Kort efter mødet 10. februar blev der udsendt en pressemeddelelse, hvor forbeholdet ikke var med.

En håndfuld dage før havde ministeren dog godkendt sagen internt med forbehold i ministeriets journaliseringssystem.

- Ministeren havde det synspunkt, at nogle skulle skilles ad, men vi sagde, at det kan vi ikke, der vil være nogle tilfælde, siger han om det.

Da pressemeddelelsen ikke blev fulgt op af andet, kom den til at fungere som en egentlig instruks til myndighederne, der skulle udføre ordren. Det er usædvanligt.

Efterfølgende gik Udlændingestyrelsen i gang med at adskille par, men i starten var det par uden børn. Det har den daværende direktør Henrik Grunnet vidnet om fredag.

Støjberg: - Jeg blev ikke advaret

Sagen har sin oprindelse i 2016, hvor der var en debat om asylpar, hvor den ene var myndig, og den anden var mindreårig.

Inger Støjberg har tidligere sagt, at hun ikke blev advaret mundtligt. Men det tyder flere vidneafhøringer og skriftligt materiale fra dengang på.

- Blev jeg advaret af embedsværket op til, at denne her pressemeddelelse blev udsendt, og som jo senere hen blev til en instruks? Altså, der lå ikke en advarsel på mit bord, og der var heller ikke en mundtlig advarsel, sagde Inger Støjberg under et samråd i juni 2017.

Her er de centrale datoer i Støjberg-sagen

 1. 2016

  1. Udsender instruks

   Udlændinge- og Integrationsministeriet udsender en pressemeddelelse om at adskille alle par på asylcentre, hvis den ene er under 18 år. Pressemeddelelsen opfattes af embedsværket som en instruks, og man begynder at adskille parrene.

  2. Ombudsmanden går ind i sagen

   Folketingets Ombudsmand går ind i sagen efter at have modtaget en klage fra et ungt syrisk par, der er blevet skilt ad.

  3. Nye regler

   Udlændingestyrelsen udsender nye retningslinjer. Nu skal alle sager vurderes konkret og individuelt, hvilket er i overensstemmelse med loven.

 2. 2017

  1. Ulovlig instruks

   Ombudsmanden konkluderer, at Støjbergs instruks var ulovlig, fordi den ikke gav mulighed for at gøre undtagelser eller foretage individuelle vurderinger af parrene.

  2. Avis: Støjberg var advaret

   Politiken bringer en artikel om, at Støjberg var blevet advaret af sit embedsværk, inden instruksen blev udsendt. Ifølge anonyme kilder havde ministeren fået at vide, at det ville være i strid med loven at adskille parrene uden at foretage individuelle vurderinger.

   Støjberg erkender i et interview med Politiken, at hun havde fjernet embedsværkets forbehold i udkastet til instruksen, men ifølge hende godkendte embedsværket den endelige version.

  3. Maraton-samråd

   Støjberg er i et fem timer langt samråd. Hun forklarer, at instruksen kun var tænkt som en pressemeddelelse med det formål at udstikke en hård kurs over for ”barnebrude”.

   Hun skifter desuden forklaring og erkender, at hendes embedsværk ikke havde godkendt den endelige instruks, før den blev udsendt. 

   I den efterfølgende periode er Støjberg i flere samråd om sagen.

 3. 2018

  1. Blåt flertal stemmer mod undersøgelse

   I folketingsåret 2017-2018 fremsætter rød blok et beslutningsforslag om at undersøge Støjbergs rolle i sagen. Forslaget bliver nedstemt af det daværende blå flertal. 

 4. 2019

  1. Avis: Mail svækker forklaring

   Dagbladet Information bringer en artikel, der puster nyt liv i sagen. Avisen offentliggør en mail fra Udlændingestyrelsens forhenværende direktør, Henrik Grunnet, som er sendt 10. februar (samme dag som udsendelsen af instruksen), og som ifølge avisen svækker Støjbergs forklaring.

   Støjberg har hidtil fastholdt, at styrelsen var blevet orienteret om, at der skulle gøres undtagelser i nogen af sagerne – for dermed at overholde loven. Men i mailen skriver Henrik Grunnet: 

   - Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen - uanset Børnekonventionen, når parret har et fællesbarn.

   Kort efter er Støjberg i samråd om sagen igen.

   Under afhøringen i Instrukskommissionen i maj 2020 har Henrik Grunnet forklaret, at han ikke husker, at Støjberg deltog på mødet, og at det først senere på dagen stod klart for ham, at alle par skulle skilles ad. 

 5. 2020

  1. ​Kommission nedsættes

   Rød blok nedsætter en kommission, der skal kulegrave forløbet omkring instruksen. 

   Kommissionen skal gennemgå tusindvis af dokumenter og afhøre en lang række vidner.

  2. ​De første vidner taler

   Instrukskommissionen begynder de første afhøringer af vidner i retten på Frederiksberg. Der er planlagt afhøringer af flere end 20 vidner i maj, juni, august og september.

   Når kommissionen er færdig med sit arbejde, er det Folketinget, der skal vurdere, om der skal rejses en rigsretssag.