Dan Jørgensen afviser klimarådets anbefaling

Klimaministeren kalder afgifter for "fantasiløse".

At bruge CO2-afgifter som løsning på klimaproblemer er ikke noget vidundermiddel.

Det siger klimaminister Dan Jørgensen til Børsen.

- Det er faktisk en lille smule fantasiløst altid bare at pege på CO2-afgifter. Det er, som om at det er blevet et vidundermiddel, der kan løse alle klimaproblemer. Der findes ikke noget sted i verden, der har introduceret sådan en Georg Gearløs-agtig model, som Klimarådet foreslår, siger Dan Jørgensen.

Udtalelsen peger på, at CO2-afgifter ikke bliver brugt som et redskab i det klimaudspil, regeringen præsenterer onsdag.

Her fremlægger regeringen første del af den klimaplan, som skal danne grundlag for, at Danmark kan indfri målet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Men det bliver ikke på nuværende tidspunkt ved hjælp af øgede CO2-afgifter, siger Dan Jørgensen, som erklærer sig "overrasket" over, at regeringens støttepartier bakker op om afgiftsmodellen.

Klimaministeren peger på, at mange virksomheder er pressede og at der derfor mere er "tid til gulerod end til pisk" og at man derfor vil holde igen med CO2-afgifter.

Dyrere oksekød og benzinpriser

I marts anbefalede Klimarådet ellers en afgiftsreform, der ville gøre eksempelvis oksekød, flyrejser og andre klimabelastende aktiviteter markant dyrere.

Det betød også, at danskerne ville kunne se frem til langt flere elbiler på vejene, højere benzinpriser og en total udfasning af kul til el og varme. Samtidig skal landbruget efter planen i langt højere grad bidrage til den samlede reduktion af CO2-udledning.

Klimarådet anbefalede en afgift til erhvervslivet, der frem til 2030 skulle stige til 1.500 kroner per ton. Dog med mulighed for at kompensere konkurrenceudsatte virksomheder i form af bundfradrag for at tage højde for kulstoflækage.

I rådets optik vil en afgift være afgørende i forhold til at nå regeringens mål om den skitserede CO2-reduktion frem mod 2030. Dels ved at reducere incitamentet til at anvende fossile brændstoffer, dels ved at skabe finansiering til eksempelvis statslig støtte af klimavenlige teknologier.

Allerede ved den lejlighed kommenterede Dan Jørgensens Klimarådets vurderinger med, at det ville blive for dyrt for erhvervslivet at følge op på.

Coronapandemien kaster skygger

Klimarådets anbefalinger blev offentliggjort 9. marts, to dage for Danmark lukkede ned som følge af coronapandemien.

Siden har de økonomiske forudsætninger hos et presset erhvervsliv ændret sig betydeligt med udsigten til en global recession.

Den økonomiske overvismand, professor Carl-Johan Dalgaard, siger til Berlingske tirsdag, at den grønne omstilling kan realiseres. Men at coronakrisen kaster skygger over strategien.

- Coronakrisen skærper behovet for at vælge så omkostningseffektiv en strategi som overhovedet muligt. Det er om muligt endnu mere magtpåliggende end før. Det er den oplagte konsekvens, siger han til avisen.

I Dansk Industri advarer administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen om, at det kan koste arbejdspladser, hvis midlet for at nå 2030 klimamålet er at pålægge høje CO2-afgifter.

Han påpeger, at så voldsom beskatning af danske virksomheder og arbejdspladser ville betyde, at mange skulle skrue kraftigt ned for deres grønne investeringer eller flytte aktiviteter til udlandet.

- Hvis virksomhederne vælger at flytte, taber både Danmark og klimaet, fordi skattekroner, job og CO2-udledning flytter til et andet land, siger Lars Sandahl Sørensen.