Coronavirus

Venstre efter regnefejl: - Det er ikke nogen søndagsskole

Udviklingen i smittetrykket har været afgørende for nedlukningen såvel som genåbningen, og fejlen peger tilbage på regeringen, mener Martin Geertsen.

Har vi i virkeligheden lukket Danmark for hårdt ned, i forhold til hvad smittetrykket viste?

Det spørgsmål stiller Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen, efter Berlingske har opdaget en regnefejl fra Statens Serum Institut, der viser, at tallet i smittetrykket efter nedlukningen slet ikke var så stort, som man fremlagde i slutningen af marts.

- Opførte danskerne sig faktisk ordentligt, så det slet ikke var nødvendigt at lukke så hårdt ned? Det er sådanne tanker, man umiddelbart får, siger Martin Geertsen.

Han påpeger, at Statens Serum Institut hører under sundhedsministerens ressortområde. Derfor peger fejlen ifølge Martin Geertsen tilbage på regeringen, som Venstre-politikeren mener, ikke har været åben nok om grundlaget for de afgørende tal, som beslutningerne omkring coronakrisen bygger på.

Manglede en second opinion

I stedet kunne både forskere og samfundet have debatteret forudsætningerne for beregningerne og grundlaget for nedlukningen af Danmark under coronapandemien.

- Det havde været interessant med en second opinion, så andre forskere og kloge mennesker kunne have kigget dem efter i sømmene og fundet fejlene, siger Martin Geertsen, som mener, at regeringen med sin lukkethed har afskåret samfundet for denne mulighed.

Sundhedsordføreren henviser til, hvordan det danske samfund i høj grad har været præget af den formodede udvikling i smittetrykket - og at vi i strategien ikke måtte foretage os noget, der kunne udfordre dette. Og det har også haft betydning for de politiske diskussioner om nedlukningen, såvel som genåbningen af Danmark.

- Jeg skal ikke kloge mig på forudsætninger i smittetryk. Men det er jeg helt sikker på, at andre dygtige mennesker end dem i SSI, kunne have haft nogle holdninger til, siger Martin Geertsen.

Ønsker undersøgelseskommission

Også Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh frygter, at fejlen i smittetrykket har betydet, at nedlukningen er blevet mere omfattende eller langvarig end nødvendigt. Og med flere konkurser og mere arbejdsløshed til følge.

- Fejl sker jo, men det er bekymrende, hvis man forsøger at dække over sine egne fejl, for så er de jo svære at rette op på. Generelt har regeringen været meget lukket og har ikke informeret Folketinget om fejl, siger Alex Vanopslagh og påpeger, at fejlen i det konkrete tilfælde kom frem på foranledning af Berlingske.

Alex Vanopslagh ønsker nu en uafhængig kommission, som skal kulegrave håndteringen af coronakrisen og herunder se regeringen efter i sømmene.

Opfordrer til åbenhed

Forhandlingerne om den videre genåbning af Danmark fortsætter onsdag.

Og til disse vil Martin Geertsen bringe en vis skepsis og flere kritiske spørgsmål på baggrund af de seneste erfaringer.

- Vi vil spørge sundhedsministeren om, hvad der er op og ned. Hvem har vidst hvad, hvornår. Jeg forstår ikke, at regeringen ikke har dobbelttjekket smittetrykket, som er et af de mest centrale tal, siger han.

- Det er ikke nogen søndagsskole. Vi taler om et Danmark, som har været lukket helt ned. Det har kostet milliarder af kroner. Her er der ikke plads til, at man ikke er åben om det, man foretager sig.

Den manglende åbenhed fra regeringens side ønsker Martin Geertsen nu at sætte på dagsordenen som en del af evalueringen af håndteringen af coronakrisen.

Et uheldigt, men hændeligt uheld

Smittetrykket - altså hvor mange, en smittet person giver sygdommen videre til – var ifølge Statens Serum Institut raslet ned fra 12. marts til 24. marts fra 2,6 til 1,4 – svarende til 46 procent.

Men det var en overdrivelse. Smittetrykket var som udgangspunkt kun på 1,5 og faldt til 1,3. Korrigerer man tallene for smittede i udlandet samt de data, som myndighederne var i besiddelse af på daværede tidspunkt, falder tallene til 1,8 og 1,3 for de to datoer 12. marts og 24. marts.

Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, kalder fejlen "uheldigt, men et hændeligt uheld".

Han påpeger, at fejlen skete på et tidspunkt, hvor Statens Serum Institut var under et stort arbejdsmæssigt pres.

- Men det er klart, at hvis du importerer et antal tilfælde fra udlandet, bør de ikke tælle med i smittetrykket, siger han.

Samtidig erkender han, at det er uheldigt, at grundlaget for beslutningerne efterfølgende har vist sig ikke at være korrekt.

En regnefejl fra SSI viser, at faldet i smittetrykket efter nedlukningen slet ikke var så stort, som man fremlagde.

Burde have indrømmet fejlen

Alligevel mener Allan Randrup Thomsen ikke, at viden om beregningen af det reelle smittetryk ville have ændret på åbningen af samfundet. For det reelle smittetryk var også højt, understreger han og henviser til, at smittetrykket under en almindelig influenzaepidemi normalt ligger mellem 1,4 og 1,6.

Derfor var 1,8, som det reelle smittetryk på daværende tidspunkt ville have været, stadig et udtryk for, at epidemien kunne brede sig i samfundet, hvilket ifølge professoren også havde givet grundlag for en alvorlig indgriben i vores samfund.

- Personligt tror jeg ikke, det ville have ændret min opfattelse af, at vi stod i en alvorlig situation, og at der skulle gøres noget effektivt på det pågældende tidspunkt, siger han.

Dog havde Allan Randrup Thomsen gerne set, at Statens Serum Institut selv havde offentliggjort fejlen.

- Det er altid uheldigt, hvis man opdager en fodfejl, og folk får en fornemmelse af, at man har forsøgt at skjule det. Det tror jeg ikke engang Statens Serum Institut har gjort. Jeg tror, det er et hændeligt uheld. Men det havde været bedre for kommunikationen, at SSI havde meldt det ud selv tidligere og indrømmet fejlen.