Coronavirus

Flertal uden om regeringen vil have håndteringen af coronakrisen evalueret af uvildige eksperter

Flertal uden om regeringen vil give fem uvildige eksperter adgang til interne regeringspapirer i en udredning, som skal styres af Folketinget.

Fem eksperter med forskellig videnskabelig baggrund skal i et halvt år frikøbes af Folketinget til at gennemføre en hurtig udredning af regeringens og myndighedernes håndtering af coronakrisen. Eksperterne skal sikres adgang til alle centrale regeringsdokumenter i perioden fra årsskiftet hen over nedlukningen og frem til genåbningsfasens begyndelse. Det skriver Politiken onsdag.

Det vil Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative onsdag formiddag foreslå på et møde i Folketingets udvalg for forretningsorden. Statsminister Mette Frederiksen (S) har selv tidligere argumenteret for en evaluering af coronaindsatsen, men dog uden at præcisere dens indhold.

Der tegner sig et flertal

Da også Liberal Alliance støtter forslaget fra oppositionen, tegner der sig et flertal for at gennemføre udredningen, som skal være forankret i Folketinget, og som skal udstyre ekspertgruppen med adgang til alle relevante sagsakter og notater fra de ministerier og styrelser, der har været involveret i coronaindsatsen.

Eksperterne skal derudover have adgang til notater og materiale fra centrale regeringsudvalg, herunder regeringens to politisk-administrative hjertekamre: Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget. Ekspertgruppen skal også have mulighed for at interviewe centrale politikere og embedsfolk som Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut. Det skal dog gøres frivilligt for de involverede at møde op.

Det er Venstres gruppenæstformand, Karsten Lauritzen, der i de seneste dage har skrevet modellen sammen, som ser ud til at kunne samle flertal uden om regeringen.

- Det er vigtigt, at det ikke er statsministeren, der evaluerer sig selv, men at det er Folketinget og uafhængige eksperter, der evaluerer regeringens og myndighedernes indsats, siger han.

Støtteparti er medforslagsstiller

Interessant nok har regeringens støtteparti Radikale meddelt Venstre, at partiet gerne vil være medforslagsstiller.

Gruppeledelsesmedlem Andreas Steenberg (R) betegner det som afgørende, at eksperterne skal have adgang til alle dokumenter:

- Det overordnede princip er, at man nu laver en ekspertudredning, som er uvildig, åben og ankret i Folketinget. Det er vigtigt med åbenhed om de trufne beslutninger, så vi kan få en åben debat om det.

Nogenlunde enslydende meldinger lyder fra Konservative og Dansk Folkeparti.

- Når man sætter hele samfundet i stå, har befolkningen krav på, at man bagefter finder ud af, om det foregik på baggrund af de rigtige forudsætninger. Og om der har været ting, der kunne have været gjort anderledes, for eksempel omkring testning, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

Adskiller sig fra andre kommissionsundersøgelser

Den foreslåede udredning adskiller sig fra de traditionelle kommissionsundersøgelser. Formålet er ikke at undersøge, om der kan gøres et retligt ansvar gældende over for de involverede. Ved kommissionsundersøgelser udarbejdes den præcise opgaveformulering, det såkaldte kommissorium, traditionelt i et ministerium, som kommissionsarbejderne typisk så refererer til.

Med coronaudredningen mener gruppeformand Mai Mercado (K), at der er ekstra gode begrundelser for, at Folketinget skal være opdragsgiver:

- I en tid, hvor Folketinget i den grad har været koblet af, er det meget vigtigt, at det er Folketinget, der sætter sig i spidsen for at lave den model, der skal føre til en evaluering.