Coronavirus

OVERBLIK: Det genåbner i dag

Genåbningens fase 2 er i fuld gang, og mandag åbner endnu flere dele af Danmark op efter en lang pause.

Mandag kan restauranter, caféer, efterskoler, kirker, biblioteker og skolernes 6. til 10. klasse komme tilbage til hverdagen som en del af genåbningens fase 2.

Men det er samtidig en noget anderledes hverdag, end før coronaen ramte.

Her kan du se, hvad der genåbner i dag, mandag 18. maj, og hvilke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der skal efterleves.

Det genåbner i dag

 1. Skoler, efterskoler og institutioner

  Ansatte og elever skal vaske hænder eller spritte af ved ankomst til skole, mellem forskellige opgaver, og når de ansatte skifter mellem klasser og stuer.

  Der skal holdes mindst én meters afstand i skolerne, mens afstandskravet er fjernet for daginstitutionerne.

  Afstanden på én meter skal dog så vidt muligt overholdes, når børnene spiser frokost samt hentes og afleveres.

  I skolerne skal der desuden gøres brug af forskudte mødetider og pauser.

  Der opfordes samtidig til, at børn og elever ikke samles i for store grupper.

 2. Restauranter, caféer og værtshuse

  Der skal være to kvadratmeter per person på restauranter og caféer. Står gæsterne op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.

  Serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.

  Derudover må der ikke gennemføres aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek. Det kan eksempelvis være et dansegulv.

  Forsamlingsforbuddet skal respekteres. Derfor må restauranter og caféer ikke servere for et selskab, der er større end ti personer. 

  Restauranter og caféer kan godt have flere selskaber samtidig, hvis der holdes afstand mellem dem.

  Udendørsarealer skal indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand, for eksempel ved at sørge for, at der ikke sker sammenstimlen.

 3. Biblioteker

  Bibliotekerne skal have et særligt fokus på effektive udlån og hygiejne.

  Der må maksimalt være én låner per fire kvadratmeter gulvplads.

  Derfor kan lånere kun tage "kortvarigt stående ophold" for at udvælge biblioteksmateriale til hjemlån.

  Det bør undgåes, at biblioteksudstyr som printere og computere benyttes.

  Afstandstape og ruminddelinger skal mindske kontakten mellem ansatte og besøgende på biblioteket.

  Derudover skal besøgende opfordres til at benytte sig af håndsprit, som skal være tilgængeligt ved udlånsarealerne.

  Samtidig bør bibliotekerne tilbyde engangshandsker ved selvbetjeningsmaskiner.

 4. Kirker, moskeer og synagoger

  Der må højst være én person per fire kvadratmeter gulvareal.

  Der skal være én meter mellem personer i lokalet, som skal indrettes på en måde, så smittefaren er minimal.

  I situationer med øget smitterisiko - for eksempel under sang - bør afstanden være to meter.

  Derudover skal vand, sæbe og håndsprit "så vidt muligt" være tilgængeligt.

  Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser.