Samfund

Kirkegængere skal holde to meters afstand under sang

Folkekirken og andre trossamfund genåbner mandag. Kirkeministeriet udstikker retningslinjerne.

Gudstjenester bliver en noget anderledes oplevelse end normalt, når folkekirken og andre trossamfund mandag igen kan åbne.

Under en gudstjeneste skal der være mindst en meters afstand mellem kirkegængere, men hvis der synges, er afstandskravet to meter.

Det fremgår af de retningslinjer for genåbningen, som Kirkeministeriet sent søndag aften har offentliggjort.

Jeg er glad for, at kirke og trossamfund på den måde tager et vigtigt medansvar for at holde smitterisikoen nede i vores samfund

Joy Mogensen, Kirkeminister, Soc.dem.

- Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden, skriver ministeriet blandt andet.

Retningslinjerne er udarbejdet i dialog med blandt andre repræsentanter for folkekirkens interessenter og faglige organisationer samt repræsentanter for andre trossamfund.

- Jeg er glad for, at kirke og trossamfund på den måde tager et vigtigt medansvar for at holde smitterisikoen nede i vores samfund, siger kirkeminister Joy Mogensen (S).